• darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg

Algemeen

 • Wij werken in heel Nederland, onze interim professionals komen ook uit alle (uit)hoeken van Nederland.
 • Wij hebben interim professionals die in vele branches actief zijn en als interimmer ook jarenlange interim ervaring hebben.
 • We werken met hoogopgeleide interim professionals vanaf HBO werk- en denkniveau.

 

Inschrijven bij Bureau Ad Interim

 • Heeft u interim ervaring, bent u ZZP'er en ingeschreven bij de KvK en heeft u minimaal HBO werk- en denkniveau? Stuur dan uw cv aan ons op
 • Wij beoordelen uw cv.
 • Binnen 24 uur (op werkdagen) heeft u een reactie van ons naar aanleiding van uw cv. Afhankelijk van deze beoordeling plannen wij een gesprek in om persoonlijk kennis te maken.
 • Na het gesprek bepalen we of we met elkaar verder gaan.
 • Soms wordt er een assessment afgenomen, dit is sterk afhankelijk van de functie die u ambieert.
 • Als wij met elkaar verder gaan dan bent u inzetbaar als interim professional via Bureau Ad Interim.

 

Opdrachten

 • Als wij een aanvraag voor een opdracht binnen krijgen, dat bij uw profiel past, nemen wij contact met u op.
 • Voordat we u voorstellen bij de opdrachtgever hebben wij de inhoud van de opdracht goed doorgenomen. U ontvangt alle informatie die nodig is om een goede afweging te kunnen maken of u voorgedragen wilt worden als kandidaat.
 • Wij spreken met u een uurtarief (exclusief btw) af en lopen uw cv nog een keer goed door. Weet dat wij marktconforme tarieven als uitgangspunt nemen.
 • Uw cv en bijbehorend uurtarief (inclusief onze eigen opslag) bieden we aan bij onze opdrachtgever. Wij bieden altijd meerdere kandidaten aan.
 • De opdrachtgever bepaalt of u wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.

 

Contract

 • Komt het tot een opdracht dan stellen we een contract met u op waarin we alle afspraken netjes vastleggen.
 • Wij werken met contracten die goedgekeurd zijn door de Belastingdienst ten aanzien van het werken met ZZP’ers.
 • Alleen daadwerkelijk gewerkte uren kunnen door u aan ons in rekening worden gebracht, vakanties worden niet in rekening gebracht, tenzij hierover vooraf speciale afspraken zijn gemaakt.
 • De duur van de opdracht is zodanig dat u de noodzakelijke distantie kan blijven behouden.

 

Uitvoering van de opdracht

 • Tijdens de uitvoering van de opdracht krijgt u 1 aanspreekpunt bij Bureau Ad Interim.
 • Bureau Ad Interim en u als interim professional zijn samen verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de opdracht.
 • Uitgangspunt is dat u start met het opstellen van een plan van aanpak. Dit plan van aanpak wordt kenbaar gemaakt aan de belanghebbenden binnen de organisatie.
 • Er vindt regelmatig overleg plaats tussen u, onze opdrachtgever en Bureau Ad Interim. We zijn aanwezig als het moet en afwezig als het kan.
 • Wij spannen ons naar ons beste vermogen in om het resultaat, dat bij aanvang van de opdracht wordt beoogd, te realiseren.
 • U trekt zich niet uit een opdracht terug, tenzij op grond van argumentaties een goede uitvoering van de opdracht belemmerd wordt.
 • Als er tijdens de uitvoering van de opdracht door u feiten of omstandigheden naar voren komen die in een wijziging van het contract resulteren dan gaan wij tijdig met u en met de opdrachtgever in overleg.

 

Evaluatie

 • Wij houden altijd een eindevaluatie met u en onze opdrachtgever.
 • Kunnen wij in de toekomst nog iets voor elkaar betekenen? Gaan we op dezelfde voet verder of gaan we punten wijzigen?

 

Inschrijven als interim professional