• darkblurbg

Adviseur Procesinnovatie regio Utrecht VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Adviseur Procesinnovatie regio Utrecht voor 24 - 36 uur per week voor 12 maanden. Er is een optie op verlenging van 1 maal 12 maanden. Regio: Utrecht. Opleidingsniveau: HBO+. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 9 december 2021 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zorgt voor veilige dijken, schoon water en droge voeten in het zuidelijk deel van de provincie Utrecht en een klein deel van Zuid-Holland. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is één van de 21 waterschappen in Nederland. Het waterschap is, net als een gemeente, een lokale overheid. Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) bestaat uit een algemeen bestuur, een college van Dijkgraaf en Hoogheemraden en meer dan 500 medewerkers.
HDSR is in transitie om voorbereid te zijn op de veranderende opgaves die van buitenaf op haar af komen. HDSR staat voor een grote opgave: in de komende jaren zal zij een forse inspanning doen en bijdragen aan het Hoog Water Beschermingsprogramma. Dit maakt dat er aanzienlijke projecten gestart zijn en worden.

Neem eens een kijkje in onze keuken:
 http://bit.ly/2fCjJnb

Opdracht
Voor project Sterke Lekdijk zijn we op zoek naar een enthousiaste adviseur procesinnovatie.

 • Je adviseert en ondersteunt de manager procesinnovatie in het programmateam inhoudelijk en procesmatig om te komen tot procesinnovatie voor het gehele programma ten einde de programmadoelstellingen te verwezenlijken.
 • Je adviseert de projecten binnen het programma op basis van ad-hoc vragen en reviews, over de inrichting en ontwikkeling van een projectmanagementsysteem dat invulling geeft aan de proceseisen in de Processtandaard.
 • Je gaat zelfstandig aan de slag met de ontwikkeling van de procesbibliotheek van het programma door:
  • Proceseisen in de Procestandaard te specificeren en te verbeteren;
  • Processen en informatieproducten van het programma en de projecten te beschrijven en te standaardiseren, door daarvoor de juiste kennisdragers bij elkaar te brengen;
  • Processen zorgvuldig te implementeren en daarmee draagvlak te creëren en uniformiteit in de werkwijze van de projecten.

Kern daarbij is dat je niet zelf dé kennisdrager hoeft te zijn, maar wel moet beschikken over brede proceskennis en inzicht in de procesarchitectuur om sturing te kunnen geven aan het verbeterproces. Anderen leveren brokken kennis aan, de adviseur moet daarin de dwarsverbanden maken, kennis koppelen, analyseren of we de goede kant op gaan en voorstellen doen voor eventuele procesverbeteringen.

 • Je bent verantwoordelijk voor het analyseren van programma- en projectrapportages, zoals procesassessment rapporten, auditrapporten, projectevaluaties en managementreviews, ten einde aanbevelingen te doen ter verbetering en standaardisatie van processen;
 • Je maakt deel uit van een uniek programma en toont je in de uitvoering van je werkzaamheden bewust van de achtergrond en belangen van medewerkers en partijen die onderdeel uitmaken van het programma;

Je kunt daarbij de verbinding maken tussen de theorie (Contract en NEN-EN-ISO normen) en de dagelijkse praktijk teneinde belemmeringen en kansen inzichtelijk te krijgen om vandaar uit de juiste keuzes te maken.

Minimumeisen / knock-outcriteria

 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar met procesmanagement;
 • Aantoonbare kennis met ISO 15288 voor systems engineering en ISO 9001 voor kwaliteitsmanagement (benoem dit duidelijk in het cv);
 • Aantoonbare werkervaring met het opzetten van een managementsysteem voor programma’s en/of projecten;
 • Maximaal uurtarief van € 105,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werkverkeer;
 • Beschikbaar voor minimaal 24 uur per week. 

Gunningscriteria (weging)

 • Minimaal 7 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar met procesmanagement (25 punten);
 • Aantoonbare werkervaring met procesmanagement bij zowel opdrachtgevers als marktpartijen (benoem dit duidelijk in het cv.) (20 punten);
 • Aantoonbare kennis van de ISO 33020/15504 voor proces assessments, de ISO 19011 voor auditing en de ISO 19650 voor informatiemanagement (benoem dit duidelijk in het cv.)
  a. Geen van de genoemde onderdelen (0 punten)
  b. 1 van de 3 genoemde onderdelen (5 punten)
  c. 2 van de 3 genoemde onderdelen (10 punten)
  d. 3 van de 3 genoemde onderdelen (20 punten)
 • Aantoonbare kennis van informatiemanagement waaronder informatiesystemen zoals Relatics, Documentmanagement systemen en structuren (WBS, SBS, OTL, etc.) (20 punten);
  a. Geen van de genoemde onderdelen (0 punten);
  b. 1 van de 3 genoemde onderdelen (5 punten);
  c. 2 van de 3 genoemde onderdelen (10 punten);
  d. 3 van de 3 genoemde onderdelen (20 punten);
 • Een maximaal uurtarief van € 105,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werkverkeer (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Mondelinge & schriftelijke communicatie;
 • Zelfontwikkeling;
 • Sensitiviteit en Samenwerking;
 • Flexibel gedrag;
 • Initiatief nemen en resultaatgericht;
 • Oplossingsgericht;
 • Conceptueel vermogen;
 • Plannen en organiseren.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De digitale gesprekken bij de HDSR zijn gepland op dinsdag 14 december 2021 tussen 09.45 uur en 11.15 uur of tussen 12.00 uur en 12.45 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 13 december 2021 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie
VOG en geheimhoudingsverklaring zijn relevant.


Overige interim / freelance / zzp opdrachten week 48     Geld verdienen met een tip