• darkblurbg

Beleidsmedewerker Leefbaarheid regio Utrecht VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Beleidsmedewerker Leefbaarheid regio Utrecht voor 16 uur per week tot 1 december 2021. Er is een optie op verlenging van 1 maal 6 maanden. Regio: Utrecht. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 28 september 2021 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
Veenendaal is een mooie, actieve gemeente, centraal gelegen aan de A12, met uitstekende voorzieningen in een groene omgeving. De gemeente heeft een bruisende binnenstad met een groot en gevarieerd winkelcentrum, een innovatief ICT-centrum voor de regio en volop plannen voor de toekomst. Met de ontwikkeling van het centrumplan Brouwerspoort en diverse andere nieuwbouwlocaties zoals Veenendaal-oost, zal Veenendaal naar zo'n 70.000 inwoners groeien. Ook persoonlijke groei van onze medewerkers staat centraal in Veenendaal. De gemeente stimuleert hen om zich steeds verder te ontwikkelen. Eigen initiatief en verantwoordelijkheid staan bij ons hoog in het vaandel.

Opdracht
Je bent namens de gemeente Veenendaal regievoerder ODRU waarbij je verantwoordelijk bent voor het contract met de ODRU. Zowel het zorgen voor bestuurlijke afstemming en besluitvorming over de P&C-stukken als het opstellen van het Uitvoeringsprogramma en het monitoren van de uitvoering.

De regievoerders van de ODRU hebben een functieomschrijving opgesteld met de werkzaamheden die minimaal van een regievoerder worden verwacht, deze functieomschrijving is bijgevoegd. Naast deze werkzaamheden voert de regievoerder Veenendaal de volgende werkzaamheden uit:

 • Opstellen Uitvoeringsprogramma ODRU en interne aansturing Uitvoeringsprogramma ODRU op uren en waar nodig en wenselijk op inhoud.
 • Vertegenwoordiger namens de ODRU gemeenten in Transitieagenda bodem en grondwater.
 • Pilot Veenendaal warmtewinning in boringsvrije zone.
 • Ondersteuning DB-lid.
 • Rol en taken ODRU ivm komst Omgevingswet voorbereiden.

Vanwege de grote consequenties van de komst van de Omgevingswet op de uitvoering van bodemtaken in de gemeente Veenendaal is het belangrijk om aan de voorkant betrokken te zijn bij overleggen hierover met provincie. Veenendaal zit daarom namens de ODRU-gemeenten in het strategisch overleg Transitieagenda bodem en grondwater.

Adviseur milieu
Medewerker is aanspreekpunt binnen de gemeente voor vragen op het gebied van lucht en geluid. Accounthouder ODRU op de thema's geluid en lucht. Medewerker is verantwoordelijk voor beleid en uitvoering van beleid op de thema's lucht en geluid. En eerste aanspreekpunt voor de implementatie van de Omgevingswet op het gebied van lucht en geluid. Daarnaast kan de medewerker ook aanspreekpunt of betrokken zijn bij andere milieuonderwerpen, bijvoorbeeld trillingen, geur, licht.

 Vaste taken regievoerder

 • Voorbereiden stukken Algemeen Bestuur 4 x per jaar.
 • Voorbereiden, interne afstemming en vaststellen Uitvoeringsprogramma gemeente voor (nieuwe) taken ODRU.
 • Monitoring uitvoering Uitvoeringsprogramma in samenwerking intern gemeente en met accounthouder ODRU.
 • Besluitvorming zienswijze kadernota, begroting en begrotingswijziging (jaarlijks) en verwerking in de gemeentelijke begroting.
 • Voorbereiden en aanwezig zijn bij regievoerdersoverleg 5 x per jaar.
 • Budgetverantwoordelijke ODRU-gelden.
 • Geeft sturing aan eigenaarschap en opdrachtgeverschap.
 • Voor 1 á 3 onderwerpen contactpersoon/vertegenwoordiger namens de regievoeders.
 • Voorbereiden, interne afstemming en vaststellen gemeenschappelijke regeling en Dienstverleningsovereenkomst.
 • Strategische en tactische advisering Koers ODRU.
 • Deelname en af en toe voorbereiden jaarlijkse heidag.
 • Heeft de ruimte en positie om namens de gemeente een inbreng te leveren.
 • Ontwikkelt/denkt mee met gezamenlijk uitvoeringsbeleid en/of initiatieven t.b.v. verbetering van de werkprocessen.
 • Eerste aanspreekpunt ODRU-zaken voor de gemeente én de ODRU.

Het is aan de gemeente zelf om er voor te kiezen deze taken bij 1 of meerdere medewerkers neer te leggen.

Aanvullende taken regievoerder (optioneel en per gemeente verschillend)

 • Voorbereiden stukken Dagelijks Bestuur 8 x per jaar.
 • Interne inhoudelijke aansturing uitvoering uitvoeringsprogramma.
 • Aanvullende opdrachtverlening aan de ODRU.
 • Komende jaren ook in bijzonder de komst Omgevingswet.
 • Mentor voor nieuwe regievoerders.

Werkwijze regievoerdersoverleg

Van een regievoerder wordt verwacht samen te werken met andere regievoerders en de ODRU. Vanuit het regievoerdersoverleg worden thema’s geïnitieerd die in subgroepjes, bestaande uit een vertegenwoordiging namens de regievoerders en de ODRU, worden uitgewerkt.

Vereisten / knock-outcriteria

 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
 • Aantoonbare werkervaring als beleidsmedewerker bij een gemeentelijke instelling;
 • Aantoonbare werkervaring binnen het fysiek domein;

Gunningscriteria (weging)

 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring uit de afgelopen 5 jaar als beleidsmedewerker op het gebied van fysieke leefomgeving bij een gemeentelijke instelling (35 punten);
 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau met een ruimtelijke, juridische of planologische richting (20 punten);
 • Maximaal uurtarief van € 75,- exclusief btw, inclusief reiskosten woon- werkverkeer (15 punten);
 • Aantoonbare werkervaring met omgevingsdiensten (30 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan de genoemde criteria voldoet

Competenties

Specifieke competenties voor regievoerder:

 • Verbindend
 • Pro-actief
 • Bestuurlijke sensitiviteit
 • Kijkt over eigen gemeentegrenzen
 • Heeft affiniteit met samenwerking tussen gemeenten en/of gemeenschappelijke regelingen

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 30 september en vrijdag 1 oktober 2021. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 29 september 2021 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • Voor het uitvoeren van de opdracht is afgifte van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) een vereiste.

Overige interim / freelance / zzp opdrachten week 38     Geld verdienen met een tip