• darkblurbg

Communicatieadviseur Huis van de Stad regio Zuid-Holland VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Communicatieadviseur Huis van de Stad regio Zuid-Holland voor 16 uur per week voor 6 maanden. Er is een optie op verlenging van 1 maal 6 maanden. Regio: Zuid-Holland. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 26 november 2021 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
Rijswijk is een groeigemeente in de directe nabijheid van grote steden als Den Haag en Delft, maar koestert zijn eigenheid. De stad is modern én historisch maar ook druk én rustig, grijs én groen. Rijswijk biedt een interessante werkomgeving in het ‘stedelijke hart’ van de Randstad. Rijswijk heeft een overzichtelijke schaal met veel dynamiek en complexe stedelijke opgaven. Ideaal om je werkervaring te verdiepen én te verbreden.

In de gemeentelijke organisatie werken ongeveer 430 medewerkers in 35 verschillende teams, verdeeld over vijf domeinen. We werken op basis van eigen verantwoordelijkheid, vertrouwen en goed opdrachtgever- en opdrachtnemerschap. Dit biedt de kans om in teams nauw samen te werken aan het realiseren van (maatschappelijke) doelen. Het gaat daarbij vooral om het behalen van resultaat, waarbij flexibiliteit en creativiteit belangrijke eigenschappen zijn.  Onze kernwaarden zijn ROTS wat staat voor Resultaatgericht, Ondernemend, Transparant en Samenwerken in teams.

Over het Huis van de Stad
Je gaat werken aan het project Huis van de Stad, het iconische pand dat vroeger dienst deed als stadhuis van de gemeente Rijswijk en dat weer een belangrijke publieke functie krijgt. Het Huis van de Stad is meer dan een stadhuis. Vanaf medio 2022 tot in 2023 nemen achtereenvolgens Trias centrum voor de Kunsten, Dagbesteding ’t Trefpunt, Vrijwilligerscentrum Rijswijk Doet, de Bibliotheek aan de Vliet en de gemeente Rijswijk gefaseerd hun intrek.

In aanloop naar de oplevering en officiële opening van het Huis van de Stad en de inhuizing van de verschillende bewoners willen we zowel de inwoners van Rijswijk als de medewerkers van de organisaties die gefaseerd naar het Huis van de Stad verhuizen, op de hoogte houden en enthousiasmeren. De communicatieadviseur die wij zoeken is een belangrijke schakel om onze communicatiedoelstellingen waar te kunnen maken.

Opdracht
Je komt te werken in een boeiende en dynamische projectomgeving, die bestaat uit toekomstige bewoners van het Huis van de Stad onder aansturing van de gemeente Rijswijk. 

 • Je adviseert op het gebied van interne en externe communicatie.
 • Je coördineert de werkzaamheden die door de andere betrokken communicatieprofessionals of evt. extern ingehuurde experts zoals fotografen of videoproducenten worden uitgevoerd.
 • Je weet wat er binnen én buiten leeft en speelt, geeft er betekenis aan en vertaalt dit in strategische en concrete adviezen. Je onderhoudt en benut hiervoor een (breed) intern en extern netwerk.
 • Je bent de schakel tussen de communicatieprofessionals van de andere betrokken organisaties en de verschillende programmateams.
 • Naast je adviesrol voer je ook communicatieopdrachten zelfstandig uit. Schakelen tussen advisering en het creëren van communicatiemiddelen gaat je makkelijk af.
 • Je monitort de resultaten en bewaakt de aansluiting op de gezamenlijke en gemeentelijke profilering.
 • Je werkt nauw samen met de bestuurs(communicatie)adviseur/woordvoerder van de verantwoordelijke wethouder, de senior-communicatieadviseur van team Communicatie en Participatie van de gemeente en de projectleider Huis van de Stad.

Concreet ga je onder andere aan de slag met het:

 • Ontwikkelen, toepassen en bewaken van visuele identiteit.
 • Ontwikkelen en beheren van een website.
 • Opstellen, actueel houden, bewaken en uitvoeren van communicatieplannen, communicatiekalenders en activiteitenplanningen.
 • Het in gang zetten van storytelling, (voortgangs)video’s, fotografie etc.

Je komt terecht in een open cultuur, waarin de lijnen kort zijn. Je hebt makkelijk contact binnen alle bestuurlijke en gemeentelijke niveaus. De open cultuur en de overzichtelijke omvang van het project zorgen ervoor dat jij en je werk goed zichtbaar zijn. Niet alleen binnen de projectorganisatie, maar ook daarbuiten.

Vereisten / knock-outcriteria

 • 'Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad.
 • Uiterlijk 20 december 2021 beschikbaar voor 16 uur per week gedurende de gehele opdrachtduur incl. mogelijke verlengingsoptie.
 • Maximaal uurtarief van € 65,- inclusief reiskosten en exclusief BTW.

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)

 • Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding op het gebied van Communicatie en/of Journalistiek (15 punten).
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als Communicatieadviseur bij een gemeente in de afgelopen 10 jaar (35 punten).
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van Beleids- en Projectcommunicatie bij een gemeente in de afgelopen 10 jaar (duidelijk weergegeven in het cv) (30 punten).
 • Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met het werken binnen een door meerdere organisaties samengestelde projectorganisatiestructuur in de afgelopen 10 jaar (20 punten).

Competenties

 • Resultaatgericht;
 • Ondernemend;
 • Transparant;
 • Samenwerkend;
 • Politiek-bestuurlijk sensitief;
 • Omgevingsbewust;
 • Schriftelijk en mondeling uitdrukkingsvaardig.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De werkdagen kunnen in overleg worden bepaald, waarbij wel rekening moet worden gehouden met vaste overlegmomenten. Zolang coronamaatregelen van kracht zijn werken medewerkers van de gemeente Rijswijk zoveel mogelijk thuis.

Planning
De gesprekken bij de gemeente vinden online plaats en deze zijn gepland op woensdag 1 december 2021 van 12.00 uur tot 17.00 uur en donderdag 2 december 2021 van 09.00 uur tot 17.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 29 november 2021 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.


Overige interim / freelance / zzp opdrachten week 47     Geld verdienen met een tip