• darkblurbg

Financieel adviseur Baarn VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Financieel adviseur voor 32 - 36 uur per week voor 6 maanden. Er is een optie op verlenging van 1 maal 4 maanden. Regio: Utrecht. Opleidingsniveau: WO. Start opdracht: 4 januari 2021. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 24 december 2020 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
Bij de gemeente Baarn zijn ruim 150 medewerkers in dienst. Om onze ambities verder te verwezenlijken hebben we enthousiaste mensen nodig die bijdragen aan een transparante gemeente en die hun nek durven uit te steken voor inwoner en organisatie.
Onze organisatie is groot genoeg voor uitdagend werk en klein genoeg voor korte lijnen met gemeentebestuur en het management. Elke dag is anders met collega’s die graag voor elkaar klaar staan. Wij werken steeds meer in verbinding met de inwoners en ook intern met onze collega’s van verschillende vakgebieden. Een baan bij ons betekent veel eigen verantwoordelijkheid en ruimte om zaken zelf te regelen.
De organisatie is flink in beweging. De focus van de gemeente Baarn is gericht op het centraal stellen van de klant en het verder ontwikkelen van de organisatie en de dienstverlening. Regelmatig zijn wij op zoek naar enthousiaste en talentvolle medewerkers die zich herkennen in onze kernwaarden: lef, samenwerken, klantgericht, transparant, betrouwbaar en flexibel.De organisatie van de gemeente Baarn kent een programmastructuur, bestaande uit vier domeinen: Dienstverlening, Sociaal Domein, Fysiek Domein en Ondersteunend domein.

Opdracht
Als stevige, ervaren financieel adviseur ben je sparringpartner van het management en bestuur en draag je bij aan de totstandkoming van de planning & control producten. Voor diverse portefeuilles adviseer je gevraagd en ongevraagd twee teammanagers op het fysieke domein. Op de andere domeinen moet je ook inzetbaar kunnen zijn, indien nodig. Je voert maandelijks budgetgesprekken met de verantwoordelijk teammanager en stelt prognoses op. Je adviseert over de financiële impact van beleidskeuzes voor het fysieke domein en bent in staat om scenario’s hiervoor op te stellen. De komende periode staat de besluitvorming over Inrichting Beheer Openbare Ruimte centraal. De uitkomsten moeten worden vertaald naar de Perspectiefnota, waaronder het Meerjaren InvesteringsPlan. Dit gaan natuurlijk over de inkomsten en uitgaven, maar ook steeds meer over wat de doelstellingen zijn en hoe de doelen kunnen worden bereikt en wat de impact is van de projecten en beleidsontwikkelingen. De financiële gevolgen, risico’s en onzekerheden worden inzichtelijk gemaakt en gekwantificeerd. Daarnaast doe je verbetervoorstellen ten aanzien van het proces en de inhoud van de P&C-producten door je deskundigheid om te zetten in gedragen adviezen. Te denken valt aan het verbeteren van onze adviesgesprekken, het efficiënter inrichten van de processen en systemen en het ontwikkelen van uniforme en adequate stuurinformatie.

Vereisten / knock-outcriteria

  • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring bij gemeenten op gebied van de planning & control cyclus;
  • Aantoonbare kennis van de BBV;
  • Aantoonbare werkervaring binnen gemeente met minder dan 30.00 inwoners;
  • Uiterlijk beschikbaar per 4 januari 2021;

Gunningscriteria

  • Minimaal 8 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als financieel adviseur binnen een overheidsorganisatie;
  • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar als financieel adviseur binnen een gemeente;
  • Aantoonbare werkervaring met Key2Finance;
  • Een afgeronde controllers opleiding op WO niveau.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

Je bent een professionele en ervaren adviseur met scherpe en overtuigende adviezen, zowel mondeling als op schrift. Je bent analytisch sterk en je analyses monden uit in een helder advies: je bent communicatief vaardig en bent in staat om mensen in beweging te krijgen. Je weet verschillende belangen goed in te schatten en af te wegen: je hebt een goed gevoel voor politieke, bestuurlijke en ambtelijke verhoudingen. Je toont eigenaarschap en biedt tegelijkertijd ruimte aan anderen. Jij staat voor samenwerken, klantgericht, flexibel, lef, transparant en betrouwbaar.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 29 december van 9 uur tot 12 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 28 december bericht.

Overige informatie

  • De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.