• darkblurbg

Fiscaal medewerker VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Fiscaal medewerker voor 24 uur per week voor 3 maanden. Er is een optie op verlenging. Regio: Utrecht. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 6 januari 2021 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
Nieuwegein is een jonge, levendige stad met historische accenten. Een complete stad met veel ruimte en groen, uitstekende voorzieningen en moderne woningen. Nieuwegein ligt centraal gelegen en heeft eigen aansluitingen op de doorgaande autowegen A27, A2 en A12 en beschikt over efficiënt openbaar vervoer, waaronder een sneltramverbinding met de buurgemeenten IJsselstein en Utrecht. In deze complete stad ligt voor de Gemeente Nieuwegein ook een taak in het verduurzamen van de stad.

Opdracht
De afdeling Organisatie, Personeel en Financiën bestaat naast het onderdeel P&O uit het Team Financiële administratie (11 medewerkers) en het team Financieel Beleid en Advies (14 medewerkers). Beide laatste teams verzorgen de financiële functie voor de gemeente Nieuwegein. Beide teams kennen, naast de reguliere werkzaamheden, een mooie en uitdagende ontwikkelopgave.  Ons doel is een financiële administratie die juist, volledig en up-to-date is, van waaruit hoogwaardig advies aan de organisatie kan worden verstrekt en die het opstellen van de producten in de P&C cyclus versterkt. Op het terrein van fiscaliteit (BTW, Vpb en loonheffing) is er ruimte om te investeren in extra menskracht. Daarvoor is onder andere een tax control framework (TCF) opgesteld. Om uitvoering aan dat TCF te geven zoeken wij, in afwachting van structurele werving, een fiscaal medewerker. Deze medewerker zal zich gaan bezighouden met:

 • Beoordeling en vastleggen btw-labeling;
 • Advisering en monitoring kleinere projecten v.w.b. fiscaliteit
 • Uitvoeren reguliere controles conform het TCF
  • De resultaten van die controles kunnen leiden tot
   • Correcties in de geboekte btw / suppleties over voorafgaande jaren
   • Juiste inrichting v.d. administratie en instructie aan betrokkenen
 • Ondersteuning financiële administratie op fiscale vragen
 • Mede advisering financieel adviseurs v.d. verschillende sectoren
 • Het (aan de hand van de gegevens uit de begroting en financiële administratie) opstellen van de begroting voor aanvraag SPUK Sport 2021 en het voorbereiden van de afrekening SPUK-Sport 2020 ten behoeve van de jaarrekening 2020.

Vereisten / knock-outcriteria

 • Aantoonbare werkervaring op fiscale terreinen BTW en VpB binnen gemeente;
 • Aantoonbare werkervaring met communicatie met de belastingdienst;
 • Een afgeronde opleiding in de richting van fiscaliteit of financiën;

Gunningscriteria

 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als Fiscaal medewerker;
 • Aantoonbare werkervaring met het vastleggen van aangiftes en suppleties in een financiële administratie;
 • Maximaal uurtarief van € 70,- exclusief btw en inclusief reiskosten woon- werkverkeer.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • accuraat,
 • resultaatgericht,
 • communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk en
 • zelfstandig

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: [Plaats hier de werkdagen].

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op maandag 11 januari 2021 van 13:00 uur tot 16:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 8 januari 2021 bericht.

Overige informatie

 • De aanbestedende dienst kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.