• darkblurbg

Juridisch adviseur Ruimtelijke Ordening VACATURE

Vacature aangemaakt: 07-10-2020

Wij zijn op zoek naar een Juridisch adviseur Ruimtelijke Ordening voor 16 - 20 uur per week voor de duur van 12 maanden. Er is een optie op verlenging van 2 maal 12 maanden. Regio Noord-Holland. Opleidingsniveau: WO. Start opdracht: 1 november 2020. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 15 oktober 2020 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie 

Voor de ontwikkeling en realisatie van buurtschap Crailo, een duurzame wijk voor wonen en werken in ’t Gooi, werken de gemeenten Gooise Meren, Hilversum en Laren samen vanuit de gezamenlijke entiteit: GEM Crailo BV. Voor het realiseren van deze gebiedsontwikkeling is GEM Crailo op zoek naar een ervaren juridisch adviseur.

Opdracht 

Wij zoeken een juridisch adviseur met ruime ervaring in gebiedsontwikkeling en het begeleiden van complexe bestemmingsplannen. Naast kennis en ervaring van het omgevingsrecht dient de kandidaat ook over kennis en ervaring van het aanbestedingsrecht te beschikken. De kandidaat dient door middel van het opstellen en bijhouden van (procedure)planningen en risicomanagementproducten een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan de projectbeheersing.

De opdracht van de GEM voor de juridisch adviseur is de volgende:

 • Begeleiden c.q. opstellen van complexe bestemmingsplannen (verbrede reikwijdte);
 • Het opstellen en op overzichtelijke wijze inzichtelijk maken van planningen van de diverse (juridische) procedures en werkzaamheden;
 • Het opstellen en op overzichtelijke wijze inzichtelijk maken van risicomanagementproducten, gericht op het inventariseren, analyseren en beheersen van de (juridische) projectrisico’s;
 • Het volgens het inkoopbeleid van de GEM inkopen van diverse overige diensten en werken zoals op het gebied van planeconomie, stedenbouwkundig advies, sloopwerkzaamheden en tijdelijk beheeropdrachten;
 • Het verzorgen van het contractbeheer van de door de werkgroep ingeschakelde opdrachtnemers/externe adviseurs en het begeleiden van de werkzaamheden;
 • Het assisteren en adviseren van de organisatie bij voorkomende juridische aangelegenheden;
 • Het adviseren over te volgen (vergunnings)procedures voor (tijdelijke) ontwikkelingen op de Crailo die vooruitlopend op de inwerkingtreding van het bestemmingsplan gerealiseerd dienen te worden/gewenst zijn en het (intergemeentelijk) coördineren hiervan.

Vereisten

 • Afgeronde WO opleiding op het gebied van het ruimtelijke recht/omgevingsrecht en/of planologie;
 • Maximum uurtarief € 110,- per uur exclusief BTW en inclusief reiskosten woon-werk;

Gunningscriteria

 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als juridisch adviseur binnen de context van complexe ruimtelijke projecten;
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar met de juridische begeleiding van complexe bestemmingsplannen in de gebiedsontwikkeling;
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar met aanbestedingstrajecten van bestemmingsplannen en het opstellen van de hiervoor benodigde aanbestedingsdocumenten;
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar met plannings- en risicomanagement en het opstellen van daaraan gerelateerde producten;
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar met het adviseren over en coördineren van vergunningen en procedures.

Competenties

 • Praktisch
 • Snel kunnen schakelen
 • Samenwerken
 • Politiek-bestuurlijke antenne
 • Teamspeler
 • Mensgerichte jurist

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

CV-eisen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen 

De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning 

De gesprekken bij GEM Crailo zijn gepland op woensdag 21 oktober en donderdag 22 oktober 2020. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 20 oktober 2020 bericht.