• darkblurbg

Juridisch adviseur VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Juridisch adviseur voor 32 uur per week tot 31 december 2020. Er is een optie op verlenging. Regio: Utrecht. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 27 oktober 2020 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie       
Bij de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSD) werken we aan een inclusieve samenleving waarin voor iedereen plek is. Daarom begeleiden wij klanten naar werk of een andere manier van participatie, zodat ze vanuit hun eigen kracht een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. Het sociaal domein is volop in ontwikkeling en dus zijn wij dat ook. Wij zoeken uitdrukkelijk de samenwerking op en werken zoveel mogelijk lokaal. Soms is dat nog pionieren en uitproberen, maar dat maakt het werken bij de RSD juist leuk. Wij zetten samen de schouders eronder en hebben hart voor de zaak. Spreekt dit je aan? Kom dan bij ons werken! De RSD is een intergemeentelijke sociale dienst en biedt een vangnet voor de inwoners van de gemeenten De Bilt, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist die tijdelijk niet of onvoldoende in hun inkomen kunnen voorzien.

Opdracht
De afdeling Juridische zaken is verantwoordelijk voor een goede en efficiënte behandeling van de bezwaar- en beroepsprocedures en klachtenbehandeling. Ook is de afdeling Juridische Zaken actief betrokken bij verbetertrajecten volgend uit de resultaten van de bezwaar- en beroepsprocedures. Dit gebeurt in nauwe samenhang met de uitvoering. Tenslotte draagt de afdeling Juridische Zaken zorg voor de juridische control op de processen binnen de RSD. Hierbinnen valt ook de juridische check van opgesteld, of op te stellen beleid van de RSD. De afdeling juridische zaken adviseert helder over de juridische mogelijkheden en onmogelijkheden en draagt zorg voor een goede risicoanalyse van voorgesteld beleid.

De opdracht is ter gedeeltelijke vervanging van één van de juridische adviseurs. De hoofdtaak van deze vervanging zal bezwaar en beroep zijn.

Vereisten

 • Beschikbaar per 9 november 2020 voor minimaal 32 uur per week;
 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;

Gunningscriteria

 • Een afgeronde juridische opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als juridisch adviseur bezwaar en beroep binnen een gemeentelijke instelling in de uitvoering van de Participatiewet;
 • Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met de applicaties GWS4All / Suite van Centric in de afgelopen 3 jaar;
 • Maximum uurtarief van € 65,- exclusief BTW en inclusief reiskosten woon-werkverkeer.

Geef in het CV duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Samenwerken: Actieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat of probleemoplossing, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van persoonlijk belang is.
 • Initiatief – Proactief Kansen en risico’s signaleren en ernaar handelen. Liever uit zichzelf beginnen dan passief afwachten.
 • Klantgerichtheid: Onderzoeken van wensen en behoeften van de (interne) klant en hiernaar handelen. Anticiperen op behoeften van klanten. Hoge prioriteit geven aan servicebereidheid en klanttevredenheid.
 • Resultaatgericht. Het actief gericht zijn op het behalen van resultaten en doelstellingen en de bereidheid om in te grijpen bij tegenvallende resultaten.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg

Planning
De gesprekken bij de RSD zijn gepland op maandag 2 november 2020. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 30 oktober 2020 bericht.

Overige informatie

 • De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.