• darkblurbg

Klantmanager Bijzondere Bijstand VACATURE

Vacature aangemaakt: 24-09-2020

Wij zijn op zoek naar een Klantmanager Bijzondere Bijstand voor 36 uur per week voor de duur van 4 maanden. Er is een optie op verlenging van 2 maal 4 maanden. Regio Zuid-Holland. Opleidingsniveau: MBO. Start opdracht: z.s.m. Reageren voor 2 oktober 2020 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie

Zoetermeer is een toekomstgerichte stad. We gaan aan de slag voor de stad, samen met onze partners, inwoners en ondernemers. We spelen in op de behoeften die in de stad leven en doen dat op een manier die voor iedereen het beste resultaat oplevert.

Daarbij staan vijf thema’s centraal:

 • Hart voor de Stad – denk bij je werk aan de stad, de inwoners en de ondernemers
 • Eigen kracht – we stimuleren de eigen kracht van inwoners en medewerkers
 • Samen bouwen – we werken samen met interne en externe partners
 • Tijd & Ruimte om te leren – we nemen de tijd en ruimte om te leren binnen ons werk
 • Samen bewegen – door samen op te trekken kunnen we flexibel inspelen op ontwikkelingen, initiatieven en kansen in de stad.

Het Sociaal Domein is actief op een breed terrein. Sinds de decentralisaties vanaf begin 2015 zijn de taken van de gemeente toegenomen. Wij zijn beleidsmatig verantwoordelijk voor de maatschappelijke ontwikkelingen in Zoetermeer. Onze afdeling ontwikkelt strategie, adviseert het bestuur en werkt nauw samen met zowel externe als interne partners om gemeenschappelijke doelen te bereiken. De dienstverlening aan inwoners staat hierbij centraal. Extern werken we onder andere samen met partijen die actief zijn binnen (jeugd)zorg, welzijn, onderwijs en (arbeids)participatie. Het Sociaal Domein bestaat naast beleidsteams uit de uitvoeringsteams Werk, Scholing en Inkomen, Zorg & Inkomen, Handhaving en Jeugd en Gezinshulp (JGH). De uitvoeringsteams zijn verantwoordelijk voor begeleiding naar werk, schuldhulpverleningtoegang en regie rond jeugdzorg, voorzieningen vanuit de wmo of inkomensondersteuning. Daarbij kijken we steeds meer naar unieke behoeften, mogelijkheden en omstandigheden. Belangrijk daarbij is de juiste verbinding van beleid en uitvoering met expliciet aandacht voor integraal werken, en het zorgen voor een klimaat van leren en ontwikkelen voor de medewerkers.

Wie kiest voor werken bij het Sociaal Domein van de gemeente Zoetermeer kiest voor werken bij een ambitieuze afdeling. Een lerende en wendbare houding past daarbij. Collega’s hebben het in zich om te netwerken en kwaliteiten en opdrachten dienstbaar te maken aan de noodzakelijke vragen en opgaven uit de samenleving. Het werk is waardevol, we kunnen écht het verschil maken. De sterke gerichtheid op samenwerking helpt om datgene in en voor de stad tot stand te brengen dat nodig is, binnen of buiten de grenzen van de afdeling of de gemeentelijke organisatie.

Opdracht

In de functie van Klantmanager Bijzondere Bijstand houd je je bezig met het behandelen van aanvragen bijzondere bijstand. Bijzondere bijstand is bedoeld voor bijzondere en noodzakelijke (onvermijdbare) kosten die burgers niet (geheel) zelf kunnen betalen, omdat zij een laag inkomen en weinig of geen vermogen hebben. Je onderhoudt eventueel persoonlijk contact met klanten bij vragen gedurende de aanvraag. Je hebt een belangrijke signalerende functie binnen de organisatie.

Je dagelijkse werkzaamheden bestaan uit het zelfstandig beoordelen en afhandelen van aanvragen bijzondere bijstand op grond van de Participatiewet, het uitvoerig rapporteren van de aanvragen het evt. aanvullen van de reeds aangemaakte beschikkingen via PKO. Denk hierbij aan verschillende soorten kostensoorten die aangevraagd kunnen worden, namelijk individuele inkomenstoeslag, tandartskosten, bewindvoering, inrichtingskosten, dubbele huur, babypakket, kosten orthodontie, duurzame gebruiksgoederen etc.

Vereisten

 • De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 6 maanden geen 3 overeenkomsten met een totale duur van 36 maanden gehad bij de opdrachtgever. Met deze opdracht komt de kandidaat niet uit op 3 overeenkomsten met een totale duur van 36 maanden binnen een periode van 6 maanden. (Er is dus geen sprake van een 4e overeenkomst of een contractduur van meer dan 3 jaar).
 • Een afgeronde opleiding op minimaal mbo 4 niveau.
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met de Participatiewet in de afgelopen 3 jaar.

Gunningscriteria

 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als klantmanager bijzondere bijstand in de afgelopen 5 jaar.
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met Suite4Werk in de afgelopen 5 jaar (voorheen GWS).
 • Aantoonbare werkervaring met PKO.

Competenties

 • Uitstekende communicatieve en redactionele vaardigheden;
 • Proactief;
 • Zelfsturend vermogen ook ivm vele thuiswerken;
 • In staat zijn de samenhang te zien;
 • Werken in teamverband daar waar nodig.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Werkdagen

De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning

De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 7 en donderdag 8 oktober 2020. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 6 oktober 2020 bericht.

Overige informatie

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een vereiste.