• darkblurbg

Klantmanager Participatie Tozo VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Klantmanager Participatie Tozo voor 32 - 36 uur per week voor de duur van 6 maanden. Er is een optie op verlenging van 2 maal 3 maanden. Regio: Zuid-Holland. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 1 november 2020 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
De gemeente Pijnacker-Nootdorp staat midden in de samenleving. Dagelijks zetten we ons in voor de belangen en het welzijn van onze inwoners. De gemeente Pijnacker-Nootdorp ligt in het groen, midden in de Randstad, tussen Zoetermeer, Rotterdam, Delft en Den Haag. De gemeente is vanuit alle richtingen goed bereikbaar. Pijnacker-Nootdorp telt ruim 55.000 inwoners.

De gemeente staat bekend om haar aantrekkelijke woningbouwprojecten en uitstekende woonkwaliteiten, zoals de vriendelijke sfeer, veiligheid, een rijk verenigingsleven, goede sportaccommodaties en overige voorzieningen. Alles dichtbij huis, met de grote steden binnen handbereik. De gemeente dankt haar stevige economische positie voor een belangrijk deel aan de glastuinbouw. Daarnaast zijn er diverse bedrijventerreinen. Het ondernemersklimaat wordt gekenmerkt door innovatieve ondernemers die vooruitlopen op het gebied van warmtetransitie en duurzaamheid. We werken de komende jaren aan grote projecten op het gebied van woningbouw, bedrijventerreinen, infrastructuur, voorzieningen, natuur en recreatie. Kortom: een dynamische gemeente waar het plezierig wonen en werken is.

Opdracht
De gemeente is als ondersteuning voor het team Participatie op zoek naar een ervaren klantmanager Werk en Inkomen met kennis van de TOZO-regeling. Je komt te werken bij de afdeling Sociaal Domein in het team Participatie. In deze functie ben je vanaf 15 mei 2020 voor tenminste 32 uur per week verantwoordelijk voor de uitvoering van de TOZO regeling inclusief werkzaamheden voor terugvordering.

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan in eerste instantie uit de volgende activiteiten: 

 • Het beoordelen en beschikken van aanvragen Tijdelijke Ondersteuningsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO);
 • Het verstrekken van voorschotten TOZO;
 • Het terugvorderen van teveel ontvangen voorschotten ihk van TOZO;
 • Het verstrekken van informatie aan inwoners over procedures en afhandeling aanvragen;
 • Het voorkomen en aanpakken van fraude.

Aanvullend hierop kunnen de werkzaamheden bestaan uit:

 • Het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de participatiewet;
 • Het stimuleren van participatie van de cliënten en zorgdragen voor toeleiding naar de arbeidsmarkt, vrijwilligerswerk en zorgmogelijkheden;
 • Het uitvoeren van heronderzoeken op rechtmatigheid en doelmatigheid met daarbij oog voor de participatiemogelijkheden van cliënten;
 • Het vervullen van de rol van intermediair naar andere hulpverlenende instellingen indien financiële, sociale en/of psychische problemen van de cliënt daartoe aanleiding geven. 

Kennis/Ervaring

 • Specialistische kennis van de Participatiewet en de TOZO-regeling;
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving sociaal domein;
 • Inzicht in bestuurlijke, organisatorische en functionele verhoudingen;
 • Inzicht in (maatschappelijke) ontwikkelingen op het beleidsterrein;
 • Vaardigheid in het opstellen van rapportages en beschikkingen;
 • Vaardigheid in het voeren van gesprekken met cliënten;
 • Ervaring met het werken met klantvolgsysteem;
 • Gericht op samenwerking.

Vereisten

 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi)

Gunningscriteria

 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als klantmanager werk en inkomen op het terrein van de Participatiewet in de afgelopen 5 jaar.
 • Aantoonbare werkervaring met de uitvoering van de TOZO-regeling.
 • Aantoonbare kennis van de arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal.
 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau.
 • Aantoonbare kennis van het klantvolgsysteem Civision van PinkRoccade.
 • Selectiegesprek in de tweede beoordelingsfase.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan de genoemde criteria voldoet.

Competenties

 • Resultaatgericht;
 • Goede uitdrukkingsvaardigheid;
 • Omgevingsbewust;
 • Overtuigingskracht;
 • Betrouwbaar;
 • Zelfstandig;
 • Proactief.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland in de week van 2 november 2020. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 5 november 2020 bericht.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.