• darkblurbg

Klantmanager Schuldhulpverlening VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Klantmanager Schuldhulpverlening voor 32 uur per week voor 6 maanden. Er is een optie op verlenging van 1 maal 6 maanden. Regio: Zuid-Holland. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 1 maart 2021 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
Midden-Delfland is een gemeente met een uniek landschap, een rijke historie en een vitale economie. De organisatie telt ongeveer 160 medewerkers. Die werken bij de afdelingen Bedrijfsvoering, Beheer Openbare Ruimte, Samenleving en Dienstverlening en Landschap, Wonen & Economie. We hebben een informele organisatiecultuur en korte lijnen.

Opdracht
Je biedt versterkt tijdelijk ons team van twee vaste Klantmanagers schuldhulpverlening en verricht o.a. de volgende werkzaamheden:

 • Voeren van intakegesprekken, waarbij je de schuldenproblematiek in beeld brengt;
 • Onderhandelen met schuldeisers om te komen tot een minnelijke schuldregeling;
 • Verzoekschrift dwangakkoord opstellen;
 • Opstellen en bewaken van het schuldhulpverleningstraject;
 • Zelfstandig een caseload beheren;
 • Uitvoeren hercontroles;
 • Nauw samenwerken met diverse hulpverlenende instanties en ketenpartners;
 • Opstellen verklaringen Wet schuldsanering natuurlijke personen.

Daarnaast werk je intensief samen met alle op de afdeling ondergebrachte disciplines zoals Werk en Inkomen en het Maatschappelijk Team. De werkzaamheden vinden momenteel grotendeels thuis en deels op locatie (in het gemeentehuis) plaats.

Gunningscriteria (weging)

 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als allround klantmanager schuldhulpverlening in de afgelopen 5 jaar (35 punten);
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring bij een gemeente in de afgelopen 5 jaar (20 punten);
 • Aantoonbare werkervaring op het gebied van schuldbemiddeling (duidelijk weergegeven in het cv) (15 punten);
 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau (20 punten);
 • Aantoonbare werkervaring met de Centricapplicatie Key2SHV (10 punten).

Competenties

 • Flexibel;
 • Resultaatgericht;
 • Analytisch.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: werkdagen in overleg.  

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 3 maart 2021. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 2 maart 2021 bericht.

Overige informatie

 • De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.