• darkblurbg

Kwartiermaker / coördinator Wijk Te Werve VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Kwartiermaker / coördinator Wijk Te Werve voor 8 uur per week voor de duur van 4 maanden. Er is een optie op verlenging van 2 maal 4 maanden. Regio: Zuid-Holland. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 5 november 2020 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
Rijswijk is een groeigemeente in de directe nabijheid van grote steden als Den Haag en Delft, maar koestert zijn eigenheid. De stad is modern én historisch maar ook druk én rustig, grijs én groen. Rijswijk biedt een interessante werkomgeving in het ‘stedelijke hart’ van de Randstad. Rijswijk heeft een overzichtelijke schaal met veel dynamiek en complexe stedelijke opgaven. Ideaal om je werkervaring te verdiepen én te verbreden.

In de gemeentelijke organisatie werken ongeveer 430 medewerkers in 35 verschillende teams, verdeeld over vier domeinen. We werken op basis van eigen verantwoordelijkheid, vertrouwen en goed opdrachtgever- en opdrachtnemerschap. Dit biedt de kans om in teams nauw samen te werken aan het realiseren van (maatschappelijke) doelen. Het gaat daarbij vooral om het behalen van resultaat, waarbij flexibiliteit en creativiteit belangrijke eigenschappen zijn. Onze kernwaarden zijn ROTS wat staat voor Resultaatgericht, Ondernemend, Transparant en Samenwerken in teams.

Domein Ruimtelijke Ontwikkelingen
Naast de werkzaamheden die logischerwijs volgen vanuit het collegewerkprogramma, is er ook een aantal Bestuurlijke Opdrachten door het college vastgesteld. Eén van deze opdrachten is ‘de bestuurlijke opdracht Te Werve’. Het doel van deze opdracht is om te komen tot het verbeteren van de leefbaarheid in deze wijk. De Domeinmanager Ruimtelijke Ontwikkelingen is verantwoordelijk voor deze Bestuurlijke Opdracht.

Kenmerken wijk Te Werve
De wijk Te Werve is een wijk die gebouwd is in de jaren eind 50 / begin 60. De wijk heeft ongeveer 3500 bewoners en bestaat voor 57% uit sociale huurwoningen. Er liggen een fors aantal uitdagingen voor de wijk die een brede problematiek kennen.

Het gaat om de volgende aspecten:

 • Sociaal (verbeteren van het samen leven, toenemende problematiek “achter de voordeur”, ontbreken van ontmoetingsplekken);
 • Wonen (verouderde, na-oorlogse portiekwoningen, weinig variatie in woontypen, woningen nog aangesloten op gas);
 • Infrastructuur (veel achterstallig onderhoud, groot onderhoud rioleringen, kabels en leidingen, parkeren vs groen);
 • Transformatie.

De uitdaging die er ligt is om te komen tot het verbeteren van de leefbaarheid in Te Werve door het maken van een vitale en meer gedifferentieerde wijk waar mensen graag wonen, elkaar ontmoeten en genieten van het groen. Naast het bepalen, aanzwengelen en / of faciliteren van fysieke ingrepen en sociale maatregelen om de wijk vitaal te maken, liggen de uitdagingen vooral ook in het realiseren van een betere samenwerking tussen alle partijen, waarbij begrip en wederzijds vertrouwen van wezenlijk belang zijn voor de slaagkansen. De mens en het sociale aspect in de wijk staan centraal.

We zijn september 2019 gestart met dit project. Er ligt al een eerste conceptversie van een programmaplan voor deze wijk. Vanwege het uitvallen van de toenmalige kwartiermaker heeft dit project tijdelijk stil gelegen. Recent heeft het college besloten met dit project verder te gaan en nu de basis te leggen voor een doorstart voor een verbetering van de leefbaarheid in deze wijk.

Opdracht
Wij zoeken een kwartiermaker / coördinator voor de aanpak van de wijk Te Werve. Jouw rol is om namens de gemeente ervoor te zorgen dat er overeenstemming komt tussen de gemeente en beide corporaties over een gezamenlijke opdracht / visie met betrekking tot het verbeteren van de leefbaarheid van de wijk Te Werve. Deze gezamenlijke opdracht zal tevens voorzien moeten zijn van een financiële verdeelsleutel met betrekking tot de inzet van elke partij. Vervolgens start de kwartiermaker het proces op en wordt een (gezamenlijke) programmamanager voor de wijk Te Werve aangesteld. De kwartiermaker / coördinator is de penvoerder van dit proces. Daarnaast zal hij / zij ervoor moeten gaan zorgen dat de al lopende projecten (zowel de gemeentelijke projecten als die van de nutsbedrijven) binnen deze wijk goed op elkaar afgestemd worden, zowel qua uitvoering als qua communicatie richting bewoners.

Deze opdracht loopt dus tot het moment dat er door de drie partijen gezamenlijk een programmamanager is aangesteld. Deze programmamanager gaat dan verder aan de slag om te zorgen dat de opdracht / visie voor de wijk Te Werve ook daadwerkelijk gerealiseerd gaat worden.

Vereisten

 • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad.
 • Beschikbaar voor 8 uur per week.

Gunningscriteria

 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als project- en / of programmamanager in de afgelopen 8 jaar in integrale projecten, waarbij diverse in – en externe partijen betrokken zijn.
 • Aantoonbare werkervaring van en met processen in het kader van herstructurering van wijken, opgebouwd gedurende de afgelopen 5 jaar.
 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau.
  Aantoonbare werkervaring als project- en / of programmamanager op het gebied van ruimtelijke processen en producten in de afgelopen 5 jaar.
 • Aantoonbare werkervaring met stedenbouw.

Competenties

 • Analytisch;
 • Netwerker;
 • Verbinder tussen de in- en externe partijen;
 • Strateeg;
 • Proces kunnen neerzetten.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: flexibel in te vullen op maandag t/m vrijdag.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 12 november 2020 van 10.30 tot 13.00 uur en op maandag 16 november 2020 van 14.00 tot 17.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 10 november 2020 bericht.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.