• darkblurbg

Kwartiermaker VACATURE

Vacature aangemaakt: 07-10-2020

Wij zijn op zoek naar een Kwartiermaker voor 16-20 uur per week voor de duur van 8 maanden. Er is een optie op verlenging van 2 maal 4 maanden. Regio Zuid-Holland. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: z.s.m. Reageren voor 13 oktober 2020 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie 

ZonMw financiert gezondheidsonderzoek én stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis. Daarmee draagt ZonMw bij aan het verbeteren van de zorg en gezondheid. Participatie is een van de beleidsspeerpunten van ZonMw. Er is de afgelopen jaren ingezet op het vergroten van de aandacht voor de inzet van ervaringsdeskundigen (ook wel ervaringswerkers genoemd). Participatie helpt onderzoek, ontwikkel- en innovatieprojecten binnen de gezondheidszorg verder. Dat betekent meer concreet resultaat voor iedereen; van wetenschapper tot professional en ervaringsdeskundige. ZonMw stimuleert participatie in beleid, onderzoek en (zorg) praktijk en in al haar programma’s en projecten en onderzoeken die ze financiert. Met de kwartiermaker wordt de ambitie opgeschroefd : Hoe zorgen onderzoekers, managers en beleidmakers er voor dat ervaringsdeskundigen écht kunnen participeren, volwaardig kunnen meedenken, in hun kritische rol serieus genomen worden en structureel ruimte krijgen? Hoe zijn ervaringsdeskundigen ‘ingebed’, wat is er nodig om hen te laten slagen? Dit naar aanleiding van een signalement Ervaringsdeskundigheid dat ZonMw onlangs heeft vastgesteld in het bestuur. Voortvloeiend uit dit signalement zouden een aantal activiteiten kunnen worden opgezet om de inbreng van ervaringsdeskundigheid te vergroten. Daarnaast loopt bij ZonMw het programma Voor Elkaar, waarin projecten van patiënten- en cliëntenorganisaties werken aan Impact en Bereik en daardoor aan vernieuwing van de patiëntenbeweging. Vanuit dit programma dient ZonMw input te leveren voor de totstandkoming van een nieuw subsidie kader voor instellingssubsidie van patiënten- en cliëntenorganisaties vanaf 2023

Opdracht 

Op deze twee bovenstaande punten moet een inspanning verricht worden om partijen rond inzet ervaringsdeskundigheid (wel en niet verenigd in een organisatie) bij elkaar te brengen. En daarbij ook de systeemwereld en de leefwereld met elkaar te verbinden. Vanuit het brede beleidspeerpunt Participatie en met name het signalement Ervaringsdeskundigheid is een vertaalslag nodig naar de volgende stappen die kunnen worden gezet in het vergroten van de inzet en invloed van ervaringsdeskundigheid bij ZonMw en binnen het domein van de projecten: zorg en welzijn (praktijk), onderzoek en beleid. Daarnaast zal de samenwerking op het sociaal domein plaatvinden met (de kwartiermaker bij) Movisie. Tevens kan de kwartiermaker worden ingezet voor advisering inzake nieuw subsidie beleid voor patiënten- en cliëntenorganisaties op criteria rond impact en bereik en vernieuwing van de patiënten- en cliëntenbeweging.

De opdracht is gemiddeld voor 2-2,5 dag per week, bij voorkeur start vanaf oktober 2020 tot juni 2021

De gezochte kandidaat is een echte netwerker, iemand die snel contact legt. Iemand die zeer goed bekend is in de wereld van patiënten – en cliëntenorganisaties en daar recent werkervaring in heeft opgedaan. En in die wereld de uitdagingen kent.

Iemand die oplossingsgericht werkt, daarbij rekening houdend met de specifieke context van ervaringsdeskundigen en hun organisaties. Iemand die zich echter niet laat belemmeren door bestaande structuren. Beschikt over overtuigingskracht en visie over hoe ervaringsdeskundigheid en de betekenisvolle inzet daarvan kan worden verbeterd met meer bereik en impact

De kwartiermaker fungeert als spin in het web van het sociaal domein, zorg, zorgorganisaties en patiënt- en cliëntorganisaties.  Signaleert kansen die er zijn voor patiënten en cliëntenorganisaties om het cliëntperspectief en ervaringsdeskundigheid in te brengen in de zorg, het lokaal domein, de zorgverzekeraars en cliëntenorganisaties en adviseert over wat er nodig is voor de verandering voor inzet ervaringsdeskundigheid en ‘de patiëntenbeweging’

Minimumeisen

 • Aantoonbare werkervaring in beleid, advies en begeleiding van cliënte patiëntenorganisaties;
 • Aantoonbare werkervaring met interim advieswerk;
 • uiterlijk beschikbaar per 1 november 2020 voor een minimale periode van 7 maanden
 • Uurtarief maximaal € 87,50 exclusief btw en inclusief reiskosten woon-werk
 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;

Gunningscriteria

 • Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in het advies werkveld patiënten – en cliëntenorganisaties;
 • Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar met bestuur en advisering in de non-profit sector;
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in opstellen van beleid in de zorg en/of (semi) overheid;
 • Een afgeronde opleiding in veranderkunde/implementatie;
 • Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met training en begeleiding van groepen

Competenties

 • Proactief;
 • Volhouder: laat zich niet snel uit het veld slaan
 • Strategisch en analytisch
 • Inlevingsvermogen: Kunnen inleven in verschillende perspectieven;
 • Communicatief sterk, Adviesvaardigheden schriftelijk en ook mondeling;
 • Planmatig kunnen werken;
 • Beschikt over relevant netwerk

CV-richtlijnen 

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties. Uit het CV dient duidelijk naar voren te komen waarom de kandidaat geschikt is voor deze functie.

Werkdagen 

De opdracht wordt vervuld op de volgende dagen: in overleg.

Planning interview 

De interviews bij ZonMw zijn gepland op in de week van 12 oktober.

Overige informatie

 • ZonMw kan verzoeken tot het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring;
 • ZonMw kan verzoeken tot het aanleveren van een Verklaring Omtrent Gedrag;
 • Voorafgaande het selectiegesprek kan een casus verstuurd worden ter voorbereiding.