• darkblurbg

Kwartiermaker Wijkgerichte aanpak Energietransitie VACATURE

Vacature aangemaakt: 01-10-2020

Wij zijn op zoek naar een Kwartiermaker Wijkgerichte aanpak Energietransitie voor 24 uur per week voor de duur van 6 maanden. Er is een optie op verlenging van 4 maal 6 maanden. Regio Utrecht. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: z.s.m. Reageren voor 6 oktober 2020 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie 

Werken bij Gooise Meren is samen wonen, werken, ondernemen en plezier maken in een groen gebied met een rijke geschiedenis.

Gooise Meren is de jongste gemeente van het Gooi. Sinds 1 januari 2016 is de gemeente ontstaan uit een fusie van Bussum, Muiden, Muiderberg en Naarden. Het gebied barst van de historie en cultuur en staat bekend om zijn prachtige natuurgebieden en waterrijke omgeving aan het Naardermeer en IJmeer. De gemeente heeft ongeveer 57.000 inwoners en 380 medewerkers. Al deze mensen zijn verschillend. In interesses, overtuigingen, afkomst, leeftijd en passies. We vinden het belangrijk om dit terug te zien in onze organisatie; diversiteit zorgt voor rijkere inzichten en betere resultaten. Samen met inwoners, ondernemers en andere partijen werken we aan een omgeving waarin iedereen zich thuis voelt. Samen zoeken we continu naar mogelijkheden om Gooise Meren te blijven verbeteren.

Opdracht

De organisatie van de energietransitie Zoals we weten bestaat de energietransitie uit de drie facetten energie besparen, energie opwekken en het warmtevraagstuk. Binnen de gemeente krijgt de visie op de transitie steeds meer vorm waarbij gebruik wordt gemaakt van het zogeheten “3-bollen model”. Op het snijvlak van deze drie bollen bevindt zich de wijkaanpak.

Alle verschillende facetten van de energietransitie komen samen in de wijk, bij de bewoners. In de wijk komen ook de alle stakeholders samen die een rol hebben in de transitie zoals netwerkbeheerders, scholen, welzijn organisaties, woningcoöperaties ed. Dit vraagt om een heldere visie op de wijkaanpak. Doordat de Kwartiermaker betrokken is bij alle facetten van de energietransitie speelt deze hier een belangrijke rol. Daarbij is de rol van Kwartiermaker verkennend en verbindend en voor niemand bedreigend.

De wijkgerichte aanpak voor de energietransitie (gebouwde omgeving) Op dit moment zijn er in zeven wijken bewonersinitiatieven van start. De fase waarin het initiatief zich bevindt verschilt per wijk. Elke wijk heeft een eigen karakter met eigen uitdagingen. Voor de uitrol van de wijkaanpak naar de overige wijken van de Gooise Meren zal zorgvuldig gekeken worden wat hiervoor het juiste moment is zodat alle geleerde lessen en ervaring optimaal benut kunnen worden tijdens de uitrol in deze wijken.

Wijkplannen

In de praktijk is gebleken dat een belangrijk aspect is bij het vormgeven van de wijkaanpak het waarborgen van de continuïteit in de wijk. Dit geldt voor het zelfstandig laten opereren van bewonersteams, als ook voor het blijvend betrekken en bewegen van de bewoners in de wijk. Het opstarten van een team in combinatie met de organisatie van een bewonersavond is een bewezen concept. De volgende stap is het bestendig vorm geven van een aanpak op langere termijn.

Om dit te realiseren gaat de kwartiermaker aan de slag met wijkplannen voor 2 a 3 jaar. In dit wijkplan wordt oa. een analyse opgenomen qua type woningbouw en de aanwezige stakeholders. Tevens wordt nagedacht over de eigen ambitie qua besparing en opwekdoelstellingen. En hoe bewoners dit willen gaan realiseren (thema avonden, opleiden en inzetten van energiecoaches etc). Dit wijkplan is de voorloper op de wettelijke wijk aanpakplannen die in een volgende fase voortkomen uit de warmtetransitie visie en ingaan op het warmtevraagstuk.

De kwartiermaker maakt een blauwdruk voor deze wijkplannen op zodanige wijze dat ook andere initiatieven op het gebied van de energietransitie op dit wijkplan kunnen aansluiten.

De volgende stap in de transitie De wijkgerichte aanpak is van start gegaan met de focus op het besparen van energie in de gebouwde omgeving door het realiseren van de no-regret maatregelen op korte termijn. Echter de energietransitie heeft een verre horizon, die steeds concreter wordt. Er doen zich concrete mogelijkheden voor om te starten met de pilots voor de eerste gasloze wijken. In de komende periode worden deze mogelijkheden verder uitgewerkt. Aangezien deze pilots wijk/kern georiënteerd zijn is het van belang dat alle aspecten die in een wijk spelen op het gebied van de energietransitie bij elkaar worden gebracht en worden verbonden. De kwartiermaker heeft hierin een regierol.

Minimumeisen

 • Uiterlijk beschikbaar per 2 november 2020;
 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
 • Aantoonbare werkervaring binnen een gemeente;
 • Uurtarief maximaal € 87,00 exclusief BTW, inclusief reiskosten woon-werk.

Gunningscriteria

 • Een afgeronde opleiding op minimaal wo master niveau;
 • Minimaal 1 jaar ervaring als kwartiermaker/ projectleider wijkaanpak bij een gemeente;
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met duurzaamheidsprojecten;
 • Aantoonbare kennis van of werkervaring met de Energietransitie:
 • Aantoonbare kennis van het activeren en samenbrengen van inwoners op het gebied van duurzaamheid vanuit een gemeente.

Competenties

 • Initiatiefkracht;
 • Visie;
 • Aanjager;
 • Duurzaam bewustzijn;
 • Resultaatgerichtheid;
 • Verbinden;
 • Samenwerking;
 • Organisatietalent;
 • Cultuur- / organisatie-sensitiviteit.

CV-eisen 

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen 

De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning 

De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 14 oktober van 11.00 – 13.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 13 oktober 2020 bericht.

Overige informatie 

De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.