• darkblurbg

Manager Communicatie VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Manager Communicatie voor 32 uur per week voor 5 maanden. Er is een optie op verlenging van 1 maal 3 maanden. Regio: Flevoland. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 8 februari 2021 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
De provincie Flevoland is een jonge en snel groeiende provincie in Nederland. Flevoland is de thuishaven voor ruim 400.000 inwoners op een oppervlakte van 2.412 km2 aan land en water. Een gebied waar denken en doen samenkomen in fascinerende projecten en activiteiten. De provincie is een uitdagende en inspirerende werkgever voor ongeveer 500 medewerkers die werken binnen 3 primaire afdelingen (Strategie & Beleid, Gebiedsontwikkeling & Europa en Infra) en de ondersteunende afdeling Concernzaken. Een flexibele en slagvaardige organisatie die snel reageert op veranderingen in de omgeving. We zoeken mensen die deze eigenschappen zelf ook in huis hebben.

De manager eenheid Communicatie a.i. valt binnen de eenheid Communicatie van de afdeling Concernzaken. De eenheid Communicatie bestaat uit ca. 16 fte/ 23 medewerkers. Zij bieden ondersteuning bij communicatie voor de gehele organisatie van provincie Flevoland.

Per 1 januari jl. zijn binnen de provincie Flevoland alle bedrijfsvoeringstaken samengebracht in de nieuw opgerichte afdeling Concernzaken. De eenheid Communicatie is hiervan onderdeel. Binnen deze eenheid wordt alle communicatiezaken rond en voor de provincie gecoördineerd en uitgevoerd. De opgaven worden geformuleerd vanuit de verschillende afdelingen en de directie.

Voor deze eenheid zijn wij op zoek naar een kwartiermaker die deze eenheid kan vormgeven. De eenheid is als nieuwe entiteit samengesteld uit medewerkers die voorheen onderdeel uitmaakten van de verschillende afdelingen. Communicatie op concernniveau was niet belegd. De positie van hoofd communicatie is nog niet ingevuld en de afdeling heeft daar in de turbulentie van de veranderde structuur zeker behoefte aan. Naast het inrichten van de eenheid zal de kwartiermaker eerste aanspreekpunt zijn bij vragen of onduidelijkheden.

Opdracht
Fungeren als hoofd /manager van de eenheid communicatie binnen de afdeling concernzaken. Ook fungeren als aanspreekpunt voor alle interne afdelingen, directie, GS en externe belanghebbenden. Positioneren van de eenheid communicatie t.o.v. de andere afdelingen; wat is de rol van de afdeling t.a.v. de andere afdelingen en welke (werk)afspraken worden er gemaakt?

 • Budgettaire verantwoordelijkheid van de afdeling. Ook sturen van capaciteit naar resultaat;
 • Opzetten organisatie van de eenheid;
 • Taken en verantwoordelijkheden van de communicatiemedewerkers vaststellen in samenspraak met hen;
 • Optreden als mentor, starten met intervisie, kennis- en vakontwikkeling;
 • Inpassen communicatie t.b.v. doorontwikkeling van de nieuwe afdeling concernzaken.

Resultaten:

 • De eenheid is gestructureerd;
 • Er zijn afspraken met de afdelingen over te leveren producten;
 • Er zijn afspraken met de afdelingen over het proces hoe we komen tot inzet van communicatie;
 • De mensen zijn gealloceerd naar de opgaven;
 • Er is dekking voor de activiteiten;
 • Concerncommunicatie en corporate identity is belegd.

Minimumeisen / knock-outcriteria

 • Werkzaamheden vinden thuis (i.v.m. Corona) of plaats op het provinciehuis te Lelystad;
 • Bij de uitvoering van de opdracht worden geen IT-middelen ter beschikking gesteld. Onder IT-middelen wordt verstaan: laptop en toebehoren. Indien nodig stelt de opdrachtgever een token ter beschikking;
 • Uurtarief maximaal € 100,- exclusief BTW en inclusief reiskosten woon- werk;
 • Werkdagen zijn in overleg met de opdrachtgever in te richten en is afhankelijk van de Coronamaatregelen. Minimale aanwezigheid/beschikbaarheid 24-32 uur per week, verdeeld over tenminste 4 dagen;
 • In staat om de opdracht individueel uit te voeren (vervulling in duo verband is niet mogelijk);

Gunningscriteria

 • Een afgeronde opleiding HBO niveau (20 punten);
 • Aantoonbare kennis van en werkervaring in de afgelopen 3 jaar met team- en/of organisatieontwikkeling (10 punten);
 • Aantoonbare kennis en werkervaring in de afgelopen 3 jaar met het ontwikkelen en implementeren van nieuwe werkprocessen en werkafspraken (10 punten);
 • Aantoonbare kennis en werkervaring op het gebied van Communicatie in de afgelopen 5 jaar (10 punten);
 • Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar in een leidinggevende positie (20 punten);
 • Aantoonbare werkervaring met het werken bij de (semi)overheid in de afgelopen 10 jaar (30 punten);

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Teamontwikkeling;
 • Organisatieontwikkeling;
 • Coaching en Intervisie;
 • Werkprocessen ontwikkelen en het maken van werkafspraken;
 • Inzicht in het functioneren van relevante netwerken;
 • Politiek, bestuurlijk en organisatiesensitief;
 • Proactieve flexibele houding;
 • Vasthoudend en standvastig;
 • Overtuigingskracht;
 • Verbindend.

Benodigd aantal professionals
1. De Provincie behoudt zich het recht voor om de opdracht(en) niet te gunnen.

CV-richtlijnen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties. Uit het CV dient duidelijk naar voren te komen waarom de kandidaat geschikt is voor deze functie.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende dagen: In overleg.

Planning
De gesprekken bij de Provincie zijn gepland op woensdag 10 februari 2021 van 14:00 tot 17:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk dinsdag 9 februari 2021 bericht.

Overige informatie

 • De Provincie kan verzoeken tot het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring;
 • De Provincie behoudt zich het recht voor om op eerste verzoek een VOG van de in te huren professional te overleggen.