• darkblurbg

Medewerker Ruimtelijke Ordening Omgevingswet VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Medewerker Ruimtelijke Ordening Omgevingswet voor 28 uur per week voor 19 maanden (tot 8 november 2022). Er is een optie op verlenging. Regio: Utrecht. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: 10 mei 2021. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 3 mei 2021 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Opdrachtgever
Huizen staat voor aanpakken. Voor luisteren, meedenken en meebeslissen. Voor samen het verschil maken. En werken vanuit mogelijkheden. Huizen is een dorp waar inwoners meedoen, waar we er samen voor elkaar zijn. En waar we met elkaar werken aan een ondernemende, sociale, veilige en duurzame gemeenschap. Dit doen wij vanuit onze visie op dienstverlening 'Goed geregeld, graag gedaan!' 

Huizen werkt aan grote opgaven. Een paar voorbeelden zijn de invoering van de omgevingswet, het uitbreiden van de digitalisering voor inwoners en collega's, een klimaatneutraal Huizen in 2050, het vergroten van het toerisme in Huizen als verlengstuk van de metropoolregio en dienstverlening op maat voor alle inwoners.

Team Omgevingsbeleid
Je maakt onderdeel uit van het team Omgevingsbeleid dat bestaat uit 12 medewerkers. Vanuit dit team wordt gewerkt aan gemeentelijke taken op het terrein van onder meer ruimtelijke ordening, wonen, duurzaamheid, milieu en stedenbouw. 

Opdracht
Binnen het Fysiek Domein begeleidt je bestemmingsplanprocedures. Zo schrijf je dus ook de college- en raadsvoorstellen, je overlegt met alle betrokkenen en je behandelt eventuele zienswijzen.

Verder geef je vanuit de ruimtelijke ordening richting aan de toepassing van afwijkingsprocedures. Je maakt hiervoor collegeadviezen en begeleidt de procedures ook in nauwe samenwerking met de bouwplantoetsers tegen de achtergrond van geldend en in ontwikkeling zijnd beleid.

Je hebt daarbij de benodigde juridische affiniteit, maar met een pragmatische insteek. Je legt de focus op de hoofdlijnen en het eindproduct. Je bent in staat om op een slimme en laagdrempelige manier inwoners en bestuurders mee te nemen in de procedures en deze voortvarend te doorlopen. Je hebt gevoel voor wat zowel een bestuurder als inwoner bezig houdt en dat zet je op een positieve manier in. Je kunt makkelijk schakelen, oppakken en weer loslaten.

Door je juridische affiniteit bent je ook in staat desgevraagd ondersteuning te geven in procedures op het gebied van het omgevingsrecht, in het bijzonder afwijkingsprocedures, zo ook een bezwaar- of beroepsprocedure. Je denkt graag mee bij ruimtelijke ordeningsvraagstukken en je kan daar desgewenst een bijdrage aan leveren.

Minimumeisen / knock-outcriteria

 • Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
 • Uiterlijk beschikbaar per 10 mei 2021 voor 28 uur per week;
 • Uurtarief maximaal € 80,- per uur exclusief BTW en inclusief reiskosten woon-werkverkeer;

Gunningscriteria (weging)

 • Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau op het gebied van Planologie, Sociale Geografie of Ruimtelijke Ordening (30 punten);
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring bij een gemeente binnen het fysieke domein op het terrein van bestemmingsplannen en beleidsadvisering in de afgelopen 5 jaar (30 punten);
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met participatietrajecten bij een gemeente in de afgelopen 5 jaar (20 punten);
 • Aantoonbare kennis van de toekomstige Omgevingswet (toon in het cv aan dat je hier kennis van hebt opgedaan) (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Je bent proactief;
 • Je bent gericht op samenwerken;
 • Je bent sterk in analyseren;
 • Je bent communicatief sterk;
 • Je bent omgevingsbewust.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 6 mei 2021 van 09.00 uur tot 12.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 5 mei 2021 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.