• darkblurbg

Medewerker WOZ bezwarenafhandeling VACATURE

Vacature aangemaakt: 16-09-2020

Wij zijn op zoek naar een Medewerker WOZ bezwarenafhandeling voor 36 uur per week voor de duur van 3 maanden. Er is een optie op verlenging van 1 maal 3 maanden. Regio Zuid-Holland. Start opdracht: z.s.m. Reageren voor 22 september 2020 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie

Bouw mee met gemeente Westland. Gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt gemeente Westland haar inwoner ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris.

Cluster Bedrijfsvoering

De collega's die werkzaam zijn binnen dit cluster zorgen voor solide bedrijfsvoering. Het cluster voorziet hiertoe in de informatiebehoefte, advisering, kaderstelling en ondersteuning van de andere clusters op alle taakvelden van bedrijfsvoering (personeel, financiën, informatievoorziening, automatisering, belastingen, juridische en facilitaire zaken). Met de klantvraag centraal werken zij aan integrale oplossingen en wordt er aangestuurd vanuit de 1ste, 2de en 3de lijn.

Taakveld

Het taakveld Belastingen is verantwoordelijk voor de heffing- en invordering van de gemeentelijke belastingen, de afhandeling van kwijtscheldingsverzoeken, de afhandeling van bezwaar- en beroepschriften en de uitvoering van de basisregistraties WOZ, BGT en de BAG.

Opdracht

Eind februari van dit jaar zijn de gecombineerde belastingaanslagen / WOZ-beschikkingen verstuurd. We zijn op zoek naar een tijdelijke kracht om te ondersteunen bij de afhandeling van bezwaarschriften tegen de WOZ-waarden (woningen).

Vereisten

  • Uurtarief maximaal € 58,00 inclusief reiskosten, exclusief BTW.
  • Een gevolgde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau.

Gunningscriteria

  • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau.
  • Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 4 jaar met het WOZ-proces en de afhandeling van WOZ-bezwaarschriften.
  • Aantoonbare werkervaring met de applicatie Key2Belastingen.

Competenties

  • Je hebt een klant- en kwaliteitsgerichte houding;
  • Je bent een communicatieve enthousiaste teamspeler die stevig in zijn schoenen staat en goed kan functioneren in een hectische omgeving.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u aan het bovengenoemde profiel voldoet.