• darkblurbg

Orthopedagoog | Freelance | Interim | ZZP

Ik zoek een Orthopedagoog     Ik ben een Orthopedagoog

Kies uit zeer ervaren en direct beschikbare Orthopedagogen:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Orthopedagogen
 • Ervaren professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven
 • No match no pay (u betaalt pas als een interimmer / freelancer / ZZP-professional bij u aan het werk gaat)
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers uit uw regio actief
 • Geen concurrentie- en relatiebeding

Wilt u een Orthopedagoog in loondienst? Meer informatie over werving en selectie


 

Persoonlijke ontwikkeling

Persoonlijke ontwikkeling Orthopedagoog

Wil je meer inzicht in jezelf?

Wil jij jezelf en anderen beter leren begrijpen? Wil jij betere resultaten op het werk en in jouw dagelijks leven? Wil jij succesvoller zijn? Krijg meer inzicht in jouw persoonlijkheidsprofiel. Meer informatie.

Ik wil meer informatie over assessments


Taken en verantwoordelijkheden van een Orthopedagoog

De taken en verantwoordelijkheden van een Orthopedagoog kunnen uiteraard per organisatie verschillen. Hieronder staan een aantal taken en verantwoordelijkheden die Orthopedagogen, bij Bureau Ad Interim ingeschreven, uitvoer(d)en:

 • Uitvoeren van handelingsgerichte diagnostiek bij jeugdigen;
 • Uitvoeren van behandeling bij kinderen en jeugdigen middels geïntegreerde cognitieve gedragstherapie;
 • Screenen van aanmeldingen op zorgzwaarte, het geven van advies over plaatsing;
 • Risicotaxatie bij besluit tot plaatsing, het geven van advies over de beheersing van risico’s;
 • Zorgplanning (doelstelling, bejegeningsadvies) en periodieke evaluatie van de resultaten van de zorg voor geplaatste kinderen via een digitaal rapportagesysteem;
 • Periodiek evalueren van vastgelegde incidenten en het adviseren over te nemen verbeteringsmaatregelen;
 • Indien noodzakelijk voor behandelplanning of risicotaxatie, het doen van nadere diagnostiek;
 • Indien noodzakelijk gezien behandelplanning / behandeldoelen, het bieden van behandeling;
 • Het bieden van ambulante gezinsbehandeling en begeleiding aan kinderen, jongeren en ouders die vastlopen in het leven;
 • Uitvoering van handelingsgerichte diagnostiek bij jeugdigen;
 • Screenen van aanmeldingen op zorgzwaarte en het geven van advies aan de desbetreffende jeugd- en gezinsprofessionals over inzet zorg bij start zorgtraject;
 • Coachen en adviseren van jeugd- en gezinsprofessionals binnen hun werkzaamheden in de gezinnen;
 • Ondersteunen van de jeugd- en gezinsprofessionals bij het opstellen van behandelplannen;
 • Onderhouden van contact met betrokken jeugdconsulenten en/of (gezins)voogd medewerker over de geboden en / of te bieden zorg;
 • Monitoren caseload van jeugd- en gezinsprofessionals;
 • Vormgeven en verzorgen van intervisiebijeenkomsten.

Toetsen van aanvragen voor arrangementen

 • Toetsen van nieuwe aanvragen op de criteria die gelden voor de aanvraag van een arrangement of specialistische begeleiding;
 • Checken van de aangeleverde ontwikkelingsperspectieven (OPP’s) van de scholen op de ondersteuningsbehoefte van de leerling en uitvoeren van een scan van het dossier om de handelingsverlegenheid van de aanvragende school te bevestigen;
 • Overleg houden met de aanvragende school, in overleg met de zorgcoördinator, om zaken te verhelderen, door
  te vragen en compleet te maken;
 • Aanvullend dossier- en/of persoonlijkheids- en/of psychodiagnostisch onderzoek uitvoeren;
 • Voor evidente dossiers een onafhankelijke deskundigenverklaring opstellen en voorbereiden van de beslissing;
 • Signaleren van complexe dossiers en deze agenderen voor de vergadering;
 • Opstellen van adviezen ten aanzien van de ondersteuningsbehoefte van leerlingen en opstellen van mogelijk kritische prestatie-indicatoren voor verdere uitvoering van het arrangement;
 • Bewaken van het proces van verwijzing en uitvoering van het arrangement;
 • Toetsen, analyseren, verhelderen en verdiepen van de hulpvragen vanuit de OPP’s en aangeleverde documentatie indien nodig;
 • Op basis van (gedragsmatige) ondersteuningsbehoefte voorstellen doen voor inhoud van het arrangement.

Opbouw en onderhoud van een netwerk van relevante scholen en instellingen

 • Deelnemen aan teamoverleg en multidisciplinair overleg ten aanzien van leerlingen;
 • Onderhouden van contacten met scholen, ouders en dienstverleners;
 • Ondersteunen van het onderwijs ten aanzien van leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften;
 • Houden van individuele gesprekken met docenten, mentoren, coördinatoren, afdelingsleiders en directies.

Analyse van data op het gebied van leerlingenstromen

 • Een bijdrage leveren aan de analyse van data op gebied van leerlingenstromen, ondersteuningsbehoeften en arrangementen.