• darkblurbg

Productieleider | Freelance | Interim | ZZP

Ik zoek een Productieleider     Ik ben een Productieleider

Kies uit​ zeer ervaren en direct beschikbare Productieleiders:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Productieleiders
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

Taken en verantwoordelijkheden van een Productieleider

De verantwoordelijkheden van een productieleider kunnen per organisatie verschillen, maar vaak zijn onderstaande taken en verantwoordelijkheden van toepassing:

 • Verantwoordelijk voor een optimale bedrijfsvoering van alle productielijnen.
 • Verantwoordelijk voor het plannen, controleren en het uitvoeren van de operationele activiteiten in de productie.
 • Aanspreekpunt voor het productiepersoneel met betrekking tot klachten en incidenten.
 • Aansturen van al het productiepersoneel en de leidinggevenden.
 • Begeleiden en uitvoeren van (technische) projecten.
 • Zorgdragen voor een optimale beschikbaarheid van de productielijnen.
 • Het begeleiden en verder ontwikkelen van de medewerkers.
 • Het periodiek organiseren van een werkoverleg en voeren van voortgangsgesprekken met de productie medewerkers.
 • Opstellen van beleidsvoorstellen met betrekking tot toe het optimaliseren van de productielijnen en andere zaken. De strategie, doelstellingen en targets van de organisatie bewaken in de productie.
 • Het tijdig signaleren van knelpunten en het oplossen van de problemen.
 • Zorgen voor een optimale en veilige werkomgeving.
 • Actief samenwerken met de andere afdelingshoofden van verkoop, logistiek en calculatie.
 • Ervoor zorgen dat de afspraken met de interne en externe klanten worden nagekomen en de voortgang hiervan bewaken.
 • Klanten te woord staan betreffende de projecten en het geven van advies.