• darkblurbg

Projectleider implementatieconsultant I-BOR BGT VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Projectleider / implementatieconsultant I-BOR / BGT voor 24 uur per week voor 6 maanden. Er is een optie op verlenging. Regio: Noord-Holland. Opleidingsniveau: HBO+. Start opdracht: 4 januari 2021. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 9 december 2020 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Opdrachtgever
Huizen staat voor aanpakken. Voor luisteren, meedenken en meebeslissen. Voor samen het verschil maken. En werken vanuit mogelijkheden. Huizen is een dorp waar inwoners meedoen, waar we er samen voor elkaar zijn. En waar we met elkaar werken aan een ondernemende, sociale, veilige en duurzame gemeenschap. Dit doen wij vanuit onze visie op dienstverlening 'Goed geregeld, graag gedaan!' Anders gezegd, wij zijn 4G.

Huizen werkt aan grote opgaven. Een paar voorbeelden zijn de invoering van de omgevingswet, het uitbreiden van de digitalisering voor inwoners en collega's, een klimaatneutraal Huizen in 2050, het vergroten van het toerisme in Huizen als verlengstuk van de metropoolregio en dienstverlening op maat voor alle inwoners.

Doorontwikkeling afdeling Openbare werken en vernieuwing beheerapplicaties
In 2019 is in Huizen een project gestart voor doorontwikkeling van de afdeling Openbare Werken. Belangrijk onderdeel van dit project is de vernieuwing van de informatievoorziening voor het beheer van de openbare ruimte en de Geo-informatievoorziening. Insteek is om die vernieuwing te doen op basis van de standaarden IMBGT, IMGEO, IMBOR en te komen tot één integrale of geïntegreerde oplossing. Deze moet verworven worden in de markt. Daarnaast is de ambitie om, op basis van de functionele mogelijkheden van de nieuwe applicaties, een analyse te maken van de gegevenskwaliteit van de te beheren assets, en deze kwaliteit waar nodig te verbeteren.

Gedurende 2020 zijn voorbereidingen getroffen om tot een aanbesteding te komen. Er is een marktverkenning gedaan, en er is een concept programma van eisen gemaakt voor de te verwerven oplossing. Parallel aan de voorbereiding op de aanbesteding worden de processen voor beheer openbare ruimte en Geo her-ontworpen, en wordt de afdeling geraadpleegd om tot aanvullende vragen te komen over functionaliteit en gebruiksgemak.

Planning is om in de periode januari tot mei 2021 de aanbesteding uit te voeren en tot de selectie en aanschaf te komen van een preferente aanbieder en applicatie(s). Vervolgens komt er een tweede fase voor het ontwerp en initiële inrichting. Na de zomer 2021 is vervolgens een gefaseerde uitrol voorzien waarbij gegevens uit de bestaande applicaties worden overgezet naar de nieuwe omgeving, de nieuwe applicatie(s) in gebruik worden genomen en de bestaande beheerapplicaties worden uitgefaseerd. Welke fasering daarbij passend is, is nog niet onderzocht. Belangrijk is dat de conversie/migratie vanuit de oude applicaties op een verantwoorde en tactvolle wijze gebeurd.

Opdracht
Wegens het vertrek van de huidige projectleider uit de organisatie zijn we op zoek naar een projectleider / implementatieconsultant (24 uur per week) die zijn rol overneemt. Onze intentie is om nu een projectleider in te zetten die het project in zijn geheel tot een goede afronding kan brengen. In eerste instantie zullen we de inzet contracteren voor de fase tot en met de selectie en aanschaf van de nieuwe applicaties.

Rol van de projectleider / implementatieconsultant is:

 • Opstellen van programma van eisen voor de aanbesteding; organiseren en faciliteren van bijeenkomsten met betrokkenen vanuit de afdeling om eisen te inventariseren en te toetsen (basis van programma van eisen is al beschikbaar).
 • Coördineren van de aanbesteding: opstellen voorstel voor aanbestedingsstrategie; uitzetten van de aanbesteding; (laten) beantwoorden van vragen van aanbieders; voeren overleg en onderhandeling met de aanbieders; voorbereiden van besluitvorming over de ontvangen aanbiedingen.
 • Samen met gekozen leverancier en betrokkenen binnen de organisatie uitwerken van het werkplan voor alle fases van het project (van ontwerp, inrichting, testen en in gebruik nemen van de nieuwe applicaties; conversie van data en zorgvuldige en efficiënte uitfasering van de oude applicaties).
 • Aansturen van de voortvarende uitvoering van het werkplan: bewaken van en rapporteren over voortgang, kwaliteit (incl. toekomstige bruikbaarheid, intern draagvlak en haalbaarheid), doorlooptijd, budget, verwachte baten, risico’s en issues aan projectleider en stuurgroep.
 • Tijdens de uitvoering ook vanuit eigen kennis en ervaring bijdragen aan het inhoudelijk uitwerken van processen en ontwerpen uitwerken, onder andere door het voorbereiden, faciliteren en uitwerken van ontwerp-bijeenkomsten.
 • Deelnemen in het projectoverleg en stuurgroep en onderhouden van de interne communicatie richting betrokken teams.
 • Zorgen dat de implementatie van de nieuwe omgeving (inclusief opleidingen en overdracht naar beheer) conform onze standaarden plaats vind.
 • Nauw samenwerken met onze collega’s van informatiemanagement en de leveranciers (waaronder onze IT dienstverlener).

We verwachten van deze projectleider / implementatieconsultant:

 • Aantoonbare ervaring met de ontwerp, inrichting en implementatie van nieuwe integrale BOR beheersoftware en BGT software bij gemeenten;
 • Aantoonbare ervaring met beheer van de Openbare Ruimte op basis van de principes van planmatig integraal beheer / asset management;
  • Kennis van beleidsprocessen, (financiële) planningsproces en proces van gegevensbeheer.
  • Kennis van moderne informatievoorzieningen in beheerapplicaties en GEO-applicaties.
 • Aantoonbare kennis van en ervaring met de werkzaamheden van GEO-beheer en affiniteit met Geo-informatievoorziening;
 • Kennis van aanbestedingsrecht en ervaring met aanbesteden van applicaties bij gemeenten;
 • Kennis van de markt van aanbieders in dit veld en ervaring in de onderhandeling en samenwerking met aanbieders;
 • Kennis van de GEMMA architectuur en de informatiemodellen IMBGT, IMGEO en IMBOR.

Minimumeisen / knock-outcriteria

 • Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
 • Uiterlijk beschikbaar per 4 januari 2021 voor 24 uur per week;
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als projectleider ICT;

Gunningscriteria

 • Aantoonbare werkervaring met de ontwerp, inrichting en implementatie van nieuwe integrale BOR beheersoftware en BGT software binnen een gemeente opgedaan in de afgelopen 5 jaar;
 • Aantoonbare werkervaring met het beheer van de Openbare Ruimte op basis van de principes van planmatig integraal beheer / asset management opgedaan in de afgelopen 5 jaar;
 • Aantoonbare kennis in de afgelopen 5 jaar van aanbestedingsrecht en werkervaring met aanbesteden van applicaties binnen een gemeente;
 • Aantoonbare werkervaring met uitwissingsprocessen tussen de BGT en de registraties voor het beheren van de openbare ruimte opgedaan in de afgelopen 5 jaar;
 • Aantoonbaar kennis in de afgelopen 5 jaar van de standaarden IMGeo en IMBOR en de toepassing daarvan opgedaan in de afgelopen 5 jaar.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet. 

Competenties

 • Voortvarendheid; we willen meters maken;
 • Planmatig en projectmatig werken. Huizen hanteert een eigen projectmethode gebaseerd op Prince 2;
 • Verbindend vermogen; nauw samenwerken met toekomstige gebruikers en andere betrokkenen;
 • Zelf handen uit de mouwen; NIET alleen maar inhuren en aansturen van anderen, maar zelf ook actief bijdragen aan het inhoudelijke werk.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 15 december 2020 van 13.30 uur tot 17.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 14 december 2020 bericht.

Overige informatie

 • De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.