• darkblurbg

Projectmanager Civiele Techniek regio Zuid-Holland VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Projectmanager Civiele Techniek regio Zuid-Holland voor 36 uur per week voor 12 maanden. Er is een optie op verlenging van 3 maal 12 maanden. Regio: Zuid-Holland. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: 1 januari 2022. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 9 december 2021 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
Rijswijk is een groeigemeente in de directe nabijheid van grote steden als Den Haag en Delft, maar koestert zijn eigenheid. De stad is modern én historisch maar ook druk én rustig, grijs én groen. Rijswijk biedt een interessante werkomgeving in het ‘stedelijke hart’ van de Randstad. Rijswijk heeft een overzichtelijke schaal met veel dynamiek en complexe stedelijke opgaven. Ideaal om je werkervaring te verdiepen én te verbreden. In de gemeentelijke organisatie werken ongeveer 430 medewerkers in 27 verschillende teams, verdeeld over vier domeinen. We werken op basis van eigen verantwoordelijkheid, vertrouwen en goed opdrachtgever- en opdrachtnemerschap. Dit biedt de kans om in teams nauw samen te werken aan het realiseren van (maatschappelijke) doelen. Het gaat daarbij vooral om het behalen van resultaat, waarbij flexibiliteit en creativiteit belangrijke eigenschappen zijn. Onze kernwaarden zijn ROTS wat staat voor Resultaatgericht, Ondernemend, Transparant en Samenwerken in teams.

Opdracht
Als Projectmanager Civiele Techniek ga je specifiek aan de slag voor het Programmabureau RijswijkBuiten waar je ook fysiek aanwezig bent. Je vervult binnen het Programmabureau een brede centrale rol in het technisch ontwerp, de voorbereiding, de uitvoering en de overdracht van alle elementen in het openbaar gebied.

Namens het Programmabureau RijswijkBuiten stuurt de Projectmanager Civiele Techniek de ontwerpende, adviserende, voorbereidende en uitvoerende partijen aan. Bovendien coördineert hij de civieltechnische zaken binnen het Programmabureau zelf. Voor een breed spectrum aan stakeholders is hij het eerste aanspreekpunt en de contactpersoon namens het Programmabureau.
Hij is verantwoordelijk dat het doel of eindresultaat binnen een bepaalde periode en tegen een vooraf vastgesteld budget, ofwel binnen de kaders van geld, organisatie, tijd, informatie, communicatie en kwaliteit wordt bereikt. Daarbij is het van belang zicht te houden op de risico’s en hierop te sturen door het nemen van beheersmaatregelen (GOTRICK).

Vereisten / knock-outcriteria

 • Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding.
 • Uiterlijk per 1 januari 2022 beschikbaar voor 36 uur per week.
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Projectmanager civiele techniek in de afgelopen 7 jaar.
 • Aantoonbare kennis op het gebied van projectmanagement civiele techniek in een grondexploitatie (duidelijk weergeven in het cv).
 • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad. Een eigen auto is voor de uitvoering van de functie noodzakelijk.

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)

 • Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding civiele techniek (20 punten).
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als Projectmanager civiele techniek in gemeentelijke integrale gebiedsontwikkeling van minimaal 4000 woningen in de afgelopen 7 jaar (25 punten).
 • Aantoonbare werkervaring in het samenwerken met civieltechnische adviesbureaus (duidelijk weergeven in het cv) (20 punten).
 • Aantoonbare werkervaring met het aansturen van civieltechnische en cultuurtechnische uitvoerende partijen in het afgelopen jaar (15 punten).
 • Aantoonbare werkervaring met betrekking tot het opstellen van en werken met Raamovereenkomsten (duidelijk weergeven in het cv) (10 punten).
 • Uurtarief tot € 80,- inclusief reiskosten, exclusief BTW (10 punten)

Competenties

 • Omgevingsbewust;
 • Managementkwaliteiten;
 • Resultaatgericht;
 • Communicatieve vaardigheden;
 • Planmatig sterk;
 • Stressbestendig.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 14 december 2021 van 13.00 uur tot 17.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 13 december 2021 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.


Overige interim / freelance / zzp opdrachten week 48     Geld verdienen met een tip