• darkblurbg

Secretaris Examencommissie regio Eindhoven VACATURE

Wij zijn per direct op zoek naar een freelance / interim / zzp Secretaris Examencommissie regio Eindhoven voor 32 - 40 uur per week vanaf 13-12-2021 tot 01-05-2022. Opleidingsniveau: HBO / WO. Start opdracht: z.s.m. en in overleg. Reageren vóór 13 december 2021 (12.00 uur) door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam.

Werkzaamheden bij voorkeur zoveel mogelijk op locatie, gedeeltelijk vanuit huis (in overleg).

Voor onze opdrachtgever ga je als Secretaris van een examencommissie aan de slag met het inrichten, archiveren en beheren van het secretariaat. Het betreft een brede functie waarbij je ruimte krijgt om jezelf verder te ontwikkelen. We vinden het erg belangrijk dat onze secretaris zelfstandig aan de slag durft te gaan, waarbij je dan ook het mandaat krijgt om deze zelfstandigheid uit te kunnen voeren. Je bent dan ook in staat om besluiten van de examencommissie voor te bereiden, rekening houdend met juridische, uitvoeringstechnische en menselijke aspecten. Ervaring in het geven van juridisch advies gaat je dan ook helpen om deze functie goed uit te oefenen. Als secretaris heb je veelvuldig direct contact met studenten, jij begeleid hen in de verzoeken die zij indienen.

Andere verantwoordelijkheden die je krijgt als secretaris

 • Voorbereiden en afhandelen van besluiten van de examencommissie over verzoeken en klachten van studenten en derden (incl. vermoedens van fraude);
 • Afhandelen, in geval van gedocumenteerde standaardbesluiten, van verzoeken van studenten namens de examencommissie en overige correspondentie;
 • Toetsen van voorgenomen standpunten en besluiten van de examencommissie aan de relevante besluitvormingskaders, procedures en wettelijke bepalingen (bijvoorbeeld OER, WHW);
 • Adviseren van de examencommissie, en in het bijzonder van de voorzitter, m.b.t. jurisprudentie op basis van eerder genomen besluiten;
 • Afstemmen met de secretarissen van andere examencommissies m.b.t. besluitvorming en inrichting secretariële ondersteuning;
 • secretariële ondersteuning bij beroepszaken en het organiseren van het uitschrijven van diploma’s;
 • Goedkeuren van (aanpassingen aan) examenprogramma’s, al dan niet middels de PlanApp

Functie-eisen

Je komt in aanmerking voor deze opdracht als je over de volgende punten beschikt:

 • Je hebt HBO werk- en denkniveau;
 • Werkervaring in het Hoger Onderwijs is een pré;
 • Ervaring met het werken met administratieve systemen, bij voorkeur met het studenteninformatiesysteem OSIRIS;
 • Je kunt helder en zorgvuldig formuleren in de Nederlandse en Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk;
 • Je bent in staat zich snel alle relevante informatie eigen te maken m.b.t. Onderwijs- en Examenregelingen, Algemene Wet Bestuursrecht (AwB) en de Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW).

Meer informatie over deze uitdagende opdracht?

Stuur een email aan info@bureauadinterim.nl (o.v.v. vacaturenummer 49296)


Meer informatie over onze dienstverlening? Bekijk hier onze bedrijfsanimatie video