• darkblurbg

Senior adviseur beleid Programma energietransitie VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Senior adviseur beleid Programma energietransitie voor 32 - 36 uur per week voor de duur van 6 maanden. Er is een optie op verlenging van 2 maal 3 maanden. Regio: Noord-Holland. Opleidingsniveau: WO. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 3 november 2020 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Gemeente Hilversum, een uitdagende werkgever in de Mediastad in het groen
De gemeente Hilversum luistert aandachtig naar de vraagstukken die haar burgers, bezoekers en bedrijven aan de orde stellen. We zoeken actief de dialoog op met onze inwoners en partners. We helpen hen om oplossingen te vinden. Soms door in coproductie samen te werken. En soms door de regie te voeren. Zo werken we aan een zelfredzame samenleving. Die samenleving verandert echter steeds sneller. Van ons wordt verwacht dat wij effectief en tijdig kunnen inspringen op nieuwe eisen en wensen.

Hiervoor hebben we een netwerkorganisatie gebouwd. Daarin werken ruim 600 collega’s aan wat er nodig is voor en in Hilversum. Dat zijn collega's die hun maatschappelijke betrokkenheid en ambitie kunnen omzetten naar concrete resultaten, waar de stad verder mee kan. Het zijn collega's die bereid zijn om steeds die extra stap te zetten, ook op de minder gebaande paden. Die anderen - binnen en buiten de organisatie - stimuleren en helpen om hetzelfde te doen. Collega's die flexibiliteit tonen in houding en gedrag. Die denken en handelen vanuit zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid. Collega’s die politiek sensitief zijn, inzicht hebben in de processen en hun eigen rol binnen een politiek bestuurlijke omgeving.

Onze kernwaarden: klantgericht werken, initiatief nemen, samenwerken en samenlevingsgericht werken. De rode draad is dat we ons blijven ontwikkelen. Dan zijn we nu, maar ook in de toekomst, toegerust voor de (nieuwe) taken waar we als gemeente voor staan.

Opdracht
Algemene omschrijving

 • Je bent creatief en je bent in staat om de gewenste resultaten neer te zetten.
 • Je kent en snapt het bestuurlijke en politieke speelveld en weet hierin op een correcte manier te manoeuvreren.
 • Je hebt ruime ervaring met energietransitie en duurzaamheid.
 • Je hebt ruime ervaring met het werken binnen een politieke organisatie.
 • Je kan verschillende belanghebbenden enthousiasmeren en na te streven programmadoelen verder brengen.
 • Je hebt ervaring met programmamatig werken.

Specifieke taken en verantwoordelijkheden

 1. Je bent trekker van het herijken van de relatie met de Hilversumse energiecoöperaties
 2. Je Levert inbreng vanuit energie/duurzaamheid in projecten zoals het stationsgebied en het Arenapark
 3. Je draagt zorg voor de evaluatie van de Green Deals (kantoren, Mediapark, Hilversum 100)
 4. Je draagt zorg voor afstemming met VTH (Vergunningverlening, Toezicht, Handhaving)

Vereisten

 • Een afgeronde opleiding op minimaal wo bachelor niveau;
 • Aantoonbare werkervaring als beleidsadviseur energietransitie;

Gunningscriteria

 • Een afgeronde opleiding op minimaal wo master niveau;
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als beleidsadviseur energietransitie;
 • Aantoonbare werkervaring met projectmatig/programmagericht werken;
 • Aantoonbare werkervaring met samenwerking met Vergunningverlening, Toezicht, Handhaving;
 • Beschikbaar per 15 november 2020 voor 32 – 36 uur per week.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Actiegericht
 • Resultaatgericht
 • Verbindend
 • Organisatiesensitiviteit
 • Bestuurlijke-politieke sensitiviteit
 • Onderhandelingsvaardig

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 10 november 2020. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 9 november 2020 bericht.

Overige informatie

 • De gemeente verzoekt altijd om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
 • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.