• darkblurbg

Senior Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Senior Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening voor 24 tot 32 uur per week voor de duur van 6 maanden. Er is een optie op verlenging van 2 maal 5 maanden. Regio: Zuid-Holland. Opleidingsniveau: HBO+. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 10 november 2020 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
Rijswijk is een groeigemeente in de directe nabijheid van grote steden als Den Haag en Delft, maar koestert zijn eigenheid. De stad is modern én historisch maar ook druk én rustig, grijs én groen. Rijswijk biedt een interessante werkomgeving in het ‘stedelijke hart’ van de Randstad. Rijswijk heeft een overzichtelijke schaal met veel dynamiek en complexe stedelijke opgaven. Ideaal om je werkervaring te verdiepen én te verbreden.

In de gemeentelijke organisatie werken ongeveer 430 medewerkers in 35 verschillende teams, verdeeld over vijf domeinen. We werken op basis van eigen verantwoordelijkheid, vertrouwen en goed opdrachtgever- en opdrachtnemerschap. Dit biedt de kans om in teams nauw samen te werken aan het realiseren van (maatschappelijke) doelen. Het gaat daarbij vooral om het behalen van resultaat, waarbij flexibiliteit en creativiteit belangrijke eigenschappen zijn. Onze kernwaarden zijn ROTS wat staat voor Resultaatgericht, Ondernemend, Transparant en Samenwerken in teams.

Bijna een vijfde van Rijswijk bestaat uit parken en plantsoenen. Daar tegenover staat de hoogbouw van de wederopbouwwijken, het winkelcentrum In de Bogaard en het uitgestrekte bedrijventerrein Plaspoelpolder.
Plannen worden integraal gemaakt in interactie met inwoners, organisaties en groepen uit de samenleving. We focussen ons – mede in de geest van de Omgevingswet – meer en meer op onze doelen en veel minder op regels en systemen. In 2016 is een Stadsvisie vastgesteld met daarin een aantal belangrijke opgaven / projecten, zoals een transformatie van het bedrijvenpark Plaspoelpolder en een transformatie van het winkelcentrum In de Bogaard. Naast deze opgaven / projecten spelen binnen Rijswijk nog tal van kleinere en grotere ontwikkelingen. Voor vooral deze laatste categorie zoeken we nu versterking met een ervaren kracht, die het team Ruimte hiermee verder helpt.

Opdracht
Het gaat o.a. om de volgende zaken:

 • Coördineren van complexe en minder complexe bouwplannen, projecten, visies, incl. voorbereiden en deels begeleiden van vergunningaanvragen en daarbij behorende ruimtelijke onderbouwingen en onderzoeken c.q. daarvoor nodige bestemmingsplanprocedures en visies en het kostenverhaal via (anterieure) overeenkomsten. Hier ligt het accent van de werkzaamheden;
 • Interne en externe afstemming over deze zaken;
 • Mede richting en invulling geven aan de beleidsontwikkeling (Omgevingswet / werken in de geest van deze wet, voorbereiding invoering werken met Omgevingsplan / Omgevingsvisie etc.). Vraagbaakfunctie voor collega’s en sparringpartner voor Sr. medewerkers en management;
 • Inbreng in de afstemming van werkzaamheden, beleid, werkwijzen en processen (mede in het licht van de a.s. Omgevingswet);
 • Coördineren van multidisciplinaire teams van interne medewerkers en externe adviseurs;
 • Formuleren en aansturen van externe onderzoeks- en adviesopdrachten ten behoeve van ruimtelijke instrumenten of daarmee samenhangende problemen;
 • Onderhandelen met ontwikkelaars en specialisten van GZ (contractvorming iok en anterieure overeenkomsten);
 • Voeren van participatie en inspraakprocessen;
 • Voeren van overleg en onderhandelingen met medeoverheden (o.a. provincie, regiogemeenten, Waternet en Rijkswaterstaat);
 • Adviseren van het college van B&W en gemeenteraad over het project;
 • Opstellen / (eind)redactie voeren van B en W besluiten;
 • Mede verantwoordelijk voor de kwaliteit en voorgang van ruimtelijke procedures en / of bestemmingsplannen, uitwerkingsplannen, e.d.

Vereisten

 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau.
 • Maximum uurtarief van € 89,- inclusief reiskosten en exclusief BTW.
 • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad.

Gunningscriteria

 • Minimaal voor 24 uur in de week beschikbaar.
  Minimaal 6 jaar aantoonbare werkervaring als Projectleider / Projectcoördinator in het beleidsveld Ruimtelijke Ordening gedurende de afgelopen 8 jaar.
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het opstellen van beleidsproducten op het gebied van ruimtelijke ordening en / of het coördineren van bouwplanen / projecten in de afgelopen 5 jaar.

Competenties

 • Transparant;
 • Ondernemend;
 • Naast samenwerkingsgerichtheid, ook initiërend en zelfstandig; je toont eigenaarschap.
 • Proactief en adviesvaardig met goed gevoel voor communicatieve aspecten;
 • Klantgericht;
 • Omgevingsbewust;
 • Overtuigingskracht, creativiteit en organisatievermogen; enthousiasmerend in een team.
 • Oordeelsvorming en besluitvaardigheid;
 • Politiek- bestuurlijk sensitief.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: nader overeen te komen.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland in de 3e week van november. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen zo snel mogelijk bericht.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.