• darkblurbg

Senior communicatieadviseur Flevoland VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Senior communicatieadviseur Flevoland voor 36 uur per week voor 8 maanden. Er is een optie op verlenging van 2 maal 3 maanden. Regio: Flevoland. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 3 mei 2021 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
Communicatie is een belangrijk onderdeel bij de ontwikkeling die wij als provincie doormaken naar een verbindende overheid. De provincie vervult tal van rollen, van opdrachtgever, regisseur, ketenpartner tot beleidsmaker tot regelgever en handhaver. Veel van deze rollen verricht de provincie in samenwerking met andere partijen. Dat vraagt om passende communicatie.

Communicatieactiviteiten binnen de provincie zijn gecentraliseerd in de eenheid Communicatie. Vandaaruit verleent de communicatieadviseur haar advisering - zowel op strategisch als op praktisch niveau - voor verschillenden afdelingen, zoals de afdeling Strategie en Beleid (S&B). De communicatieadviseur adviseert en faciliteert op het gebied van interne, externe en digitale communicatie. 

Binnen de afdeling S&B komt het beleid rond de provinciale kerntaken bij elkaar. Nauwe samenwerking tussen de verschillende beleidsterreinen biedt kansen om sterker invulling te geven aan een duidelijke positie van de provincie en een zelfbewuste, krachtige bestuursstijl. De afdeling S&B werkt aan beleid van:

 • Duurzame ruimtelijke ontwikkeling
 • Waterbeheer
 • Milieu
 • Energie en klimaat
 • Vitaal platteland
 • Regionale bereikbaarheid
 • Regionaal openbaar vervoer
 • Regionale economie
 • Culturele infrastructuur en monumentenzorg
 • Wonen

De afdeling S&B vertaalt dit beleid in uitvoeringsprogramma’s die binnen of buiten de afdeling uitgevoerd kunnen worden. Binnen de afdeling vindt de uitvoering plaats door (senior) beleidsmedewerkers, programmamanagers en projectleiders.

De communicatievraag van de afdeling Strategie en Beleid is groot.

Opdracht
Het adviseren van en begeleiden bij communicatietrajecten bij onder andere de beleidsthema’s Mobiliteit, Omgevingsvisie en Deltaplan van de Provincie Flevoland. De precieze inhoud van de portefeuille wordt in overleg met het team bepaald. Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij strategisch communicatieadvies kan geven, waarbij rekening wordt gehouden met de politiek-bestuurlijke positie van de provincie en waarbij zowel gekeken wordt naar de externe als interne stakeholders. Als communicatieadviseur ben je onderdeel van de eenheid Communicatie en denk je mee over (de ontwikkeling van) de corporate communicatie van de provincie. 

Minimumeisen / knock-outcriteria

 • Werkzaamheden worden op dit moment vanwege de coronamaatregelen vanuit huis uitgevoerd, zodra het weer mogelijk is zullen de werkzaamheden zoveel als mogelijk weer plaatsvinden op het provinciehuis te Lelystad.
 • Minimaal een afgeronde opleiding op hbo Bachelor niveau;
 • Uurtarief maximaal € 70,- exclusief BTW, inclusief reiskosten woon- werk.
 • Is in staat om de opdracht individueel uit te voeren (vervulling in duo verband is niet mogelijk);
 • Bij de uitvoering van de opdracht worden geen IT-middelen ter beschikking gesteld. Onder IT-middelen wordt verstaan: laptop en toebehoren. Indien nodig stelt de opdrachtgever een token ter beschikking.

Gunningscriteria

 • Aantoonbare kennis van overheidscommunicatie blijkend uit relevante werkervaring:  met politiek-bestuurlijke organisaties te maken gehad in 1 of meer projecten, waarvan minimaal een project dat een half jaar of langer heeft geduurd (meerkeuze)(40 punten);
  a. Geen aantoonbare werkervaring (0 punten);
  b. De afgelopen 5 jaar relevante werkervaring met overheidscommunicatie in 1 of 2 projecten met een looptijd van minimaal een half jaar (20 punten);
  c. De afgelopen 5 jaar relevante werkervaring met overheidscommunicatie in 3 of meer projecten met een looptijd heeft van minimaal een half jaar (40 punten);
 • Aantoonbare werkervaring als verantwoordelijke voor het opzetten en uitvoeren van communicatietrajecten met meerdere stakeholders (40 punten):
  a. Geen aantoonbare werkervaring (0 punten);
  b. Kennis van en ervaring met het opzetten en uitvoeren van 1 communicatietraject met meerdere stakeholders (20 punten);
  c. Verantwoordelijke voor het opzetten en uitvoeren van de communicatie voor minimaal 2 projecten  in de afgelopen 3 jaar met meerdere stakeholders (40 punten);
 • Aantoonbare werkervaring binnen een politiek bestuurlijke omgeving blijkend uit relevante werkervaring (meerkeuze) (20 punten);
  a. Geen aantoonbare werkervaring binnen een politiek bestuurlijke omgeving (0 punten);
  b. Aantoonbare werkervaring binnen een politiek bestuurlijke omgeving bij gemeenten / provincie (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Politiek-, bestuurlijk-, organisatie- en omgevingssensitief
 • Strategisch advies over inzet communicatie (vorm, middelen, tijdstip) zowel op thema als corporate
 • Opereren in samenwerkingsverband
 • Communicatieve vaardigheden; zowel schriftelijk als mondeling
 • Kunnen inrichten en toepassen van communicatiemiddelen als websites, nieuwsbrieven, CRM
 • Alert en proactieve flexibele houding
 • Doelgericht en creatief denkend
 • Snel kunnen schakelen in een complexe omgeving
 • Aanpakker

Benodigd aantal professionals
1, De Provincie behoudt zich het recht voor om de opdracht(en) niet te gunnen.

CV-richtlijnen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties. Uit het CV dient duidelijk naar voren te komen waarom de kandidaat geschikt is voor deze functie.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende dagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Planning
De gesprekken met provincie Flevoland zijn gepland op vrijdag 7 mei 2021 tussen 09.00 en 10:00 en tussen 11 en 13.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk woensdag 5 mei 2021 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de uitkomst van de procedure.

Overige informatie

 • De Provincie kan verzoeken tot het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring;
 • De Provincie behoudt zich het recht voor om op eerste verzoek een VOG van de in te huren professional te overleggen.