• darkblurbg

Senior communicatieadviseur VACATURE

Vacature aangemaakt: 23-09-2020

Wij zijn op zoek naar een Senior communicatieadviseur voor 32 uur per week voor de duur van 4 maanden. Er is een optie op verlenging van 1 maal 4 maanden. Regio Utrecht. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: 12-10-2020. Reageren voor 29 september 2020 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie 

Nieuwegein is een jonge, levendige stad met historische accenten. Een complete stad met veel ruimte en groen, uitstekende voorzieningen en moderne woningen voor ongeveer 63.000 inwoners. Nieuwegein ligt centraal en heeft eigen aansluitingen op de doorgaande autowegen A27, A2 en A12. Het openbaar vervoer is zeer efficiënt met onder meer een sneltramverbinding met de buurgemeenten IJsselstein en Utrecht.

De gemeentelijke organisatie is informeel en ambitieus. Met circa 550 medewerkers werken we aan een toekomstbestendige en bedrijvige stad. Het prachtige, moderne en lichte Stadshuis staat in het levendige centrum van Nieuwegein met volop winkels in de buurt. De lijnen in de organisatie zijn kort, er is een informele werksfeer en er is volop ruimte voor nieuwe ideeën en eigen initiatief. De bedoeling van de organisatie is om bij te dragen aan een bloeiende Nieuwegeinse samenleving door ervoor te zorgen dat iedereen zijn/haar steentje kan bijdragen.

De organisatiefilosofie kent de volgende uitgangspunten:

 • we werken vanuit de bedoeling;
 • we zijn 1 organisatie;
 • we tonen eigenaarschap.

Team Communicatie van de gemeente Nieuwegein bestaat uit 11 medewerkers. Het team draagt zorg voor de kwaliteit van de communicatie van de gemeente Nieuwegein. We sturen op een goede relatie tussen gemeente en stakeholders. Dit doen we door regie te voeren op de advisering, ondersteuning en monitoring van de communicatie vanuit de organisatie met de verschillende stakeholders. Ons doel is het realiseren van een goede relatie tussen de stad en onze organisatie. Dit is essentieel voor het realiseren van gemeentelijk beleid dat aansluit bij de behoeften van inwoners, ondernemers en organisaties.

Opdracht

In deze functie adviseer je over de strategische communicatieaanpak bij complexe projecten en activiteiten. Je ontwikkelt communicatiestrategieën en coördineert en begeleidt de daaruit voortvloeiende communicatietrajecten. Je werkt binnen de portefeuille van een wethouder met onder andere de volgende onderwerpen:

 • Economie en Werk, Mobiliteit,
 • Stadsmarketing,
 • Bedrijventerrein Het Klooster, Nieuwe Hollandse Waterlinie,
 • Daarnaast verzorg je de communicatie op het terrein van sport, kunst en cultuur.

Projecten waaraan je als strategisch communicatieadviseur zult bijdragen zijn onder meer:

 • Strategische mobiliteitsvisie
 • Sportpark Parkhout/Zandveld
 • Je staat bovendien  aan de lat voor de realisatie en inbedding van de organisatiebrede Visie op communicatie.

Als kritische adviespartner vervul je een klankbordfunctie voor de wethouder,  projectleiders, beleidsadviseurs, teamleiders, afdelingshoofden en geef je gevraagd en ongevraagd advies over complexe en politiek gevoelige communicatievraagstukken. Je bent vast aanspreekpunt voor één van de leden van het college. Tot je taken behoort ook perswoordvoering en je speelt een rol in de crisiscommunicatie, waaronder meedraaien in het lokaal piket.

Vereisten

 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van communicatie;
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als communicatieadviseur binnen een overheidsinstelling;
 • Maximaal tarief € 85,- exclusief btw / inclusief  reis- en verblijfskosten;

Gunningscriteria

 • Aantoonbare werkervaring met het ontwikkelen en opstellen van communicatie- en participatiestrategieën en het coördineren en begeleiden van de daaruit voortvloeiende communicatietrajecten;
 • Aantoonbare werkervaring met de communicatieve ondersteuning en advisering van bestuurders;
 • Aantoonbare werkervaring met persbenadering en woordvoering;
 • Aantoonbare ervaring met het realiseren en/of implementeren van een organisatiebrede visie op communicatie/communicatiebeleid;
 • Aantoonbare ervaring met crisiscommunicatie.

Competenties

 • Bestuurlijke sensitiviteit
 • Kwaliteitsgerichtheid
 • Samenwerken
 • Coachingsvaardigheden

Werkdagen De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in onderling overleg. Wij werken vanwege de huidige gezondheidssituatie in Nederland voornamelijk vanuit huis.

Planning De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op maandag 5 oktober 2020 van 13.00 uur tot 17.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 2 oktober 2020 bericht.

Overige informatie

 • Er kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzocht worden.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u aan het bovengenoemde profiel voldoet.