• darkblurbg

Senior Jurist Ruimtelijke Plannen VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Senior Jurist Ruimtelijke Plannen voor 36 uur per week voor 6 maanden. Er is een optie op verlenging. Regio: Zuid-Holland. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 6 mei 2021 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Werken bij Leidschendam-Voorburg
Dat betekent, werken voor een sociale en ondernemende gemeente met ongeveer 75.000 inwoners. We werken aan de gezamenlijke ambitie om de best mogelijke dienstverlening te bieden aan de inwoners, bedrijven en instellingen.

Wij werken informatiegestuurd en zijn toekomstgericht. We stimuleren klantgerichtheid en het nemen van eigen initiatief bij onze medewerkers. De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en we weten wat er speelt. Dit alles doen we onder het motto: Vertrouwen, Verbinden en Verantwoordelijkheid. Het medewerkersonderzoek 2019-2020 wees uit dat medewerkers het vertrouwen van hun werkgever waarderen en dat het hen zelfstandiger en flexibeler maakt. Deze positieve waardering leverde het keurmerk “Beste werkgever” op.

Afdeling
De ontwikkelafdeling Maatschappelijke en Ruimtelijke Ontwikkeling (MRO) kent ongeveer 85 enthousiaste medewerkers verdeeld over 3 teams: Maatschappelijke Ontwikkeling, Locatieontwikkeling, en Ruimte. De ontwikkelafdeling is verantwoordelijk voor het realiseren en faciliteren van ruimtelijke- en maatschappelijke opgaven en draagt hiermee bij aan een duurzame leefomgeving. De teams doen dit integraal, samen met burgers, bedrijven, plaatselijke en regionale partners.

Het team locatie-ontwikkeling bestaat uit circa 25 professionals op de vakgebieden stedenbouw, omgevings- & privaatrecht, planeconomie en geo-informatie. Het team initieert, begeleidt en faciliteert ruimtelijke ontwikkelingen met als doel een goed leefklimaat voor haar inwoners te realiseren en ruimte te bieden voor ondernemers. Dit doen we onder andere door middel van ontwikkelvisies, ruimtelijke kaders, contractvorming, planologische procedures en integrale strategische advisering van bestuur en management. Hierbij kunnen medewerkers zowel vakinhoudelijk als procesmatig ingezet worden. Verder levert het team een actieve bijdrage aan het programma Omgevingswet.

Ter versterking van het team zijn zij op zoek naar een Senior Jurist/Adviseur Ruimtelijke Plannen (per 1 juli 2021).

Opdracht

 • Als Senior Jurist/Adviseur Ruimtelijke Plannen bent u een specialist op het gebied van de ruimtelijke ordening en -bestuursrecht.
 • U bent verantwoordelijk voor het adviseren over complexe vraagstukken op dit vakgebied en voor het vertalen van grotere ruimtelijke initiatieven en projecten in passende ruimtelijke planvormen.
 • U bent in staat deze ruimtelijke plannen zelf op te stellen, maar ook de daarbij horende ruimtelijke procedures zelfstandig te doorlopen en aan te sturen.
 • U bent betrokken bij (en in de rol van projectleider ook verantwoordelijk voor) overleggen met projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties, bewoners en ondernemers.
 • U bent uiteraard uitstekend op de hoogte van de relevante wetgeving en volgt de ontwikkelingen in uw vakgebied op de voet.
 • U heeft actuele kennis van de aanstaande Omgevingswet.

Uw profiel

 • U beschikt over een afgeronde academische opleiding, met ten minste als aandachtsgebied Ruimtelijke Ontwikkeling / Ruimtelijke Ordening.
 • U heeft tenminste 5 jaar aantoonbare werkervaring bij een gemeente als RO jurist/adviseur.
 • Uw kennis van de ontwikkelingen en relevante wetgeving binnen het RO werkveld is actueel.
 • U kunt beleidsmatig en strategisch handelen en hebt goed gevoel voor politieke verhoudingen.
 • U heeft oog voor tegenstrijdige belangen en weet daar compromissen in te sluiten.
 • U bent een netwerker en weet relaties goed op te bouwen en te onderhouden.
 • Uw schrijfstijl is kort, bondig en helder.
 • U bent resultaatgericht, initiatiefrijk, samenwerkingsgericht en klantvriendelijk.

Vereisten / knock-outcriteria

 • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad.

Gunningscriteria (weging)

 • Een afgeronde opleiding op minimaal wo bachelor niveau (15 punten).
 • Minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring als RO jurist / adviseur in de afgelopen 12 jaar (35 punten).
 • Minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring binnen een gemeente in de afgelopen 12 jaar (30 punten).
 • Aantoonbare kennis van wetgeving op het gebied van Ruimtelijk Ordening / -Ontwikkeling, blijkend uit afgeronde trainingen / cursussen in de afgelopen 3 jaar (10 punten).

Competenties
Ondernemingszin
Je pakt in het werk nieuwe zaken op en doet voorstellen voor verbeteringen of vernieuwingen waardoor nieuwe wegen kunnen worden ingeslagen en nieuwe werkterreinen kunnen worden ontwikkeld.

Creativiteit
Je bent in staat om met verschillende mogelijkheden te komen voor het oplossen van problemen en weet geheel nieuwe werkwijze te bedenken ter vervanging van bestaande methoden en technieken.

Omgevingsbewustzijn
Je bent je bewust van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en speelt in op deze ontwikkelingen en vertaalt deze naar het eigen werkgebied.

Regisseren
Je bent in staat belangen opinies en inbreng van diverse partijen samen te brengen en geeft vorm aan en richting aan (uiteenlopende) samenwerkingsverbanden en realiseert een gemeenschappelijk resultaat.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op maandag 10 mei 2021 van 09.00 uur tot 12.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 7 mei 2021 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad.