• darkblurbg

Stedenbouwkundige VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Stedenbouwkundige voor 16 uur per week voor de duur van 5 maanden. Er is een optie op verlenging. Regio: Zuid-Holland. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 28 oktober 2020 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Werken bij Leidschendam-Voorburg
Dat betekent, werken voor een sociale en ondernemende gemeente met ongeveer 75.000 inwoners. We werken aan de gezamenlijke ambitie om de best mogelijke dienstverlening te bieden aan de inwoners, bedrijven en instellingen.

Wij werken informatiegestuurd en zijn toekomstgericht. We stimuleren klantgerichtheid en het nemen van eigen initiatief bij onze medewerkers. De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en we weten wat er speelt. Dit alles doen we onder het motto: Vertrouwen, Verbinden en Verantwoordelijkheid. Het medewerkersonderzoek 2019-2020 wees uit dat medewerkers het vertrouwen van hun werkgever waarderen en dat het hen zelfstandiger en flexibeler maakt. Deze positieve waardering leverde het keurmerk “Beste werkgever” op.

Afdeling MRO
De ontwikkelafdeling Maatschappelijke en Ruimtelijke Ontwikkeling (MRO) kent ongeveer 85 enthousiaste medewerkers verdeeld over 3 teams: Maatschappelijke Ontwikkeling, Locatieontwikkeling en Ruimte. De ontwikkelafdeling is verantwoordelijk voor het realiseren en faciliteren van ruimtelijke en maatschappelijke opgaven en draagt hiermee bij aan een duurzame leefomgeving. De teams doen dit integraal, samen met burgers, bedrijven, plaatselijke en regionale partners.

Opdracht
De stedenbouwkundige werkt primair aan het project Klein Plaspoelpolder. Klein Plaspoelpolder is een gebied in Leidschendam aan de Vliet dat transformeert van een kantorenlocatie naar een levendig woongebied. Voor het gebied is een Ontwikkelvisie gemaakt en per deelgebieden zijn spelregelkaarten vastgesteld, waar bouwplannen aan worden getoetst. Daarnaast wordt er gewerkt aan de totstandkoming van de bijbehorende openbare ruimte. De stedenbouwkundige maakt deel uit van het kernteam KPP. Het kernteam bestaat uit de projectleiders, planeconomen, stedenbouwers en projectondersteuning. De opdracht komt voort uit een behoefte aan extra inzet op stedenbouw. De lopende en nieuwe stedenbouwkundige werkzaamheden worden in goed overleg verdeeld. Meer informatie over het project kan je vinden op https://www.lv.nl/klein-plaspoelpolder.

Vereisten

 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau.
 • Uiterlijk beschikbaar per 5 november 2020.
 • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad.

Gunningscriteria

 • Een afgeronde opleiding architectuur, stedenbouwkunde of landschapsarchitectuur op minimaal hbo bachelor niveau.
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als stedenbouwkundige bij een gemeentelijke organisatie in de afgelopen 5 jaar.
 • Aantoonbare werkervaring met het Adobe pakket (Indesign, Illustrator, Photoshop) en ACAD.
 • Aantoonbare werkervaring met een gebiedsontwikkeling van kantorenlocatie naar woongebied in de afgelopen 5 jaar.
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met bouwplanbegeleiding, omgaan met marktpartijen (ontwikkelaars, architecten) in de afgelopen 5 jaar.

Competenties

 • Analytisch vermogen Je bent in staat om problemen te signaleren, herkent belangrijke informatie en legt verbanden tussen gegevens. Je spoort mogelijke oorzaken van problemen op; zoekt terzake doende gegevens.
 • Visie Het nemen van afstand van de dagelijkse praktijk en plaatst deze in een breder verband. Je bent in staat op je op lange termijn te richten en vertaalt informatie naar ideeën in de toekomst.
 • Inlevingsvermogen Je onderkent en verplaatst je in de gevoelens en behoeften van anderen, en je houdt rekening met de gevolgen van eigen handelen op andere mensen of onderdelen van de organisatie.
 • Overtuigingskracht Je bent in staat om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt om instemming te krijgen met bepaalde plannen, ideeën of producten.
 • Initiatief Je signaleert kansen en handelt ernaar in plaats van passief te blijven tot anderen iets gedaan hebben. Je neemt actief maatregelen om de gang van zaken te beïnvloeden.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: nader af te stemmen.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op maandag 2 en dinsdag 3 november 2020. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 30 oktober 2020 bericht.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad.