• darkblurbg

Teamleider F-Adviseurs VACATURE

Vacature aangemaakt: 08-10-2020

Wij zijn op zoek naar een Teamleider F-Adviseurs voor 32 uur per week voor de duur van 6 maanden. Er is een optie op verlenging. Regio Noord-Holland. Opleidingsniveau: WO. Start opdracht: 1 november 2020. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 12 oktober 2020 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Werken bij Leidschendam-Voorburg 

Dat betekent, werken voor een sociale en ondernemende gemeente met ongeveer 75.000 inwoners. We werken aan de gezamenlijke ambitie om de best mogelijke dienstverlening te bieden aan de inwoners, bedrijven en instellingen.

Wij werken informatiegestuurd en zijn toekomstgericht. We stimuleren klantgerichtheid en het nemen van eigen initiatief bij onze medewerkers. De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en we weten wat er speelt. Dit alles doen we onder het motto: Vertrouwen, Verbinden en Verantwoordelijkheid. Het medewerkersonderzoek 2019-2020 wees uit dat medewerkers het vertrouwen van hun werkgever waarderen en dat het hen zelfstandiger en flexibeler maakt. Deze positieve waardering leverde het keurmerk “Beste werkgever” op.

Afdeling Bedrijfsvoering 

De afdeling Bedrijfsvoering werkt vraaggericht en levert ondersteuning en kwalitatief hoogwaardig en integraal advies aan alle afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie. Bedrijfsvoering doet dit om er voor te zorgen dat de gemeente Leidschendam-Voorburg haar beleidsdoelen haalt binnen de beschikbare middelen en de gestelde kaders. De adviseurs van Bedrijfsvoering zijn onafhankelijk en geven professioneel advies op basis van wet- en regelgeving en bestuurlijke- en organisatiedoelen. De afdeling Bedrijfsvoering bestaat uit zo’n 80 medewerkers.

Opdracht 

We zijn op zoek naar een teamleider om het managementteam van Bedrijfsvoering te versterken. Ter aanvulling van de al aanwezige expertise, zoeken we iemand met goede kennis van en ervaring in het werkveld van gemeentelijke Financiën.

Als teamleider zorg je voor een duidelijke interne platformstructuur met heldere kaders en richtlijnen en weet wat er inhoudelijk moet gebeuren. Je coacht en stuurt je medewerkers zowel vanuit de inhoud als ook op de wijze van werken. Je weet ook hoe je teams kunt inspireren en motiveren om het beste in hen naar boven te halen. Je stemt individuele belangen integer af tegen de belangen van de afdeling en de organisatie. Ook betrek je medewerkers bij organisatieontwikkelingsvraagstukken en stimuleert de professionele ontwikkeling van de medewerkers. Als teamleider ben je voor de senior adviseurs zowel inhoudelijk sparringpartner als coach. Je team bestaat uit maximaal 25 personen.

Je denkt en werkt als lid van het kernteam Bedrijfsvoering mee aan thema’s die team en keten overstijgend zijn. Samen met je collega teamleiders en het afdelingshoofd bedrijfsvoering zorg je voor integraal advies aan de vakafdelingen, een beheersbare werkdruk en het verbeteren van de werkprocessen.

Vereisten

 • Een afgeronde financiële opleiding op universitair niveau.
 • 'Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad.

Gunningscriteria

 • Aantoonbare kennis op het gebied van gemeentelijke Financiën, zowel in het sociaal Domein als in het ruimtelijke domein in de afgelopen 3 jaar.
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als teamleider in een gemeentelijke organisatie in de afgelopen 4 jaar.
 • Aantoonbare werkervaring met gemeentelijke P&C producten in de afgelopen 4 jaar.
 • Aantoonbare werkervaring met het inwerken en inhoudelijk coachen van financieel adviseurs bij een gemeentelijke organisatie in de afgelopen 3 jaar.

Competenties

 • Verantwoordelijkheid: Je komt gemaakte afspraken na en accepteert de gevolgen die voorvloeien uit het eigen handelen.
 • Visie: Het nemen van afstand van de dagelijkse praktijk en plaatst deze in een breder verband. Je bent in staat op je op lange termijn te richten en vertaalt informatie naar ideeën in de toekomst.
 • Coachen: Je geeft sturing aan een individuele medewerker en/of een groep in het kader van de verdere ontwikkeling, passend bij de (werk)situatie.
 • Leidinggeven: Het geven van situationeel sturing aan een individuele medewerker en/of een groep in het kader van de taakvervulling.
 • Creativiteit: Je bent in staat om met verschillende mogelijkheden te komen voor het oplossen van problemen en weet geheel nieuwe werkwijze te bedenken ter vervanging van bestaande methoden en technieken.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

CV-eisen 

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen 

De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: ma t/m vrijdag.

Planning 

De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 15 oktober 2020 of vrijdag 16 oktober 2020. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 14 oktober 2020 bericht.

Overige informatie 

De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad.