• darkblurbg

Teamleider juridische zaken | Freelance | Interim | ZZP

Ik zoek een Teamleider juridische zaken     Ik ben een Teamleider juridische zaken

Kies uit zeer ervaren en direct beschikbare Teamleiders juridische zaken:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Teamleiders juridische zaken
 • Ervaren professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven
 • No match no pay (u betaalt pas als een interimmer / freelancer / ZZP-professional bij u aan het werk gaat)
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers uit uw regio actief
 • Geen concurrentie- en relatiebeding

Wilt u een Teamleider juridische zaken in loondienst? Meer informatie over werving en selectie


 

Persoonlijke ontwikkeling Teamleider juridische zaken

Wil je meer inzicht in jezelf?

Wil jij jezelf en anderen beter leren begrijpen? Wil jij betere resultaten op het werk en in jouw dagelijks leven? Wil jij succesvoller zijn? Krijg meer inzicht in jouw persoonlijkheidsprofiel. Meer informatie.

Ik wil meer informatie over assessments


Taken en verantwoordelijkheden van een Teamleider Juridische Zaken

De taken en verantwoordelijkheden van een Teamleider Juridische Zaken kunnen uiteraard per organisatie verschillen. Hieronder staan een aantal taken en verantwoordelijkheden die Teamleiders Juridische Zaken, bij Bureau Ad Interim ingeschreven, uitvoer(d)en:

 • Begeleiden, coachen en ontwikkelen van team juridische zaken;
 • Juridische, strategische en bestuurlijke advisering aan zowel college, directie en ambtelijke organisatie;
 • Adviseren over doorontwikkeling van beleid ten aanzien van regionale samenwerking en verbonden partijen;
 • (juridische) strategische advisering op (wijziging van) gemeenschappelijke regeling en governance vraagstukken;
 • Het zorgdragen voor juridisch bewustzijn in de organisatie en bij bestuur en management;
 • Coördinatie en samenwerking juristen in regionaal verband;
 • Projectleider contractmanagement;
 • Verbetering van bezwaarprocedures waarbij zaakgericht werken, LEAN en de informele aanpak wordt toegepast;
 • Juridische toetsing van college- en raadsvoorstellen;
 • Bezwaar en beroep sociaal domein;
 • Bezwaar en beroep ruimtelijk bestuursrecht;
 • Brede juridische en strategische advisering van bestuur en organisatie over bijvoorbeeld aanbestedingen, subsidies, verordeningen, gemeenschappelijke regelingen en Wet openbaarheid van bestuur;
 • Advisering over mandaat, delegatie, budgethouders regeling en Organisatiebesluit;
 • Beheer van regelingen en verordeningen;
 • Coördinatie van Wob-verzoeken;
 • Coördinatie van klachten;
 • Coördinatie van de APV;
 • Juridische kwaliteitszorg.