• darkblurbg

Toezichthouder glasvezelwerkzaamheden regio Zuid-Holland VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Toezichthouder glasvezelwerkzaamheden regio Zuid-Holland voor 36 uur per week voor 24 maanden. Er is een optie op verlenging. Regio: Zuid-Holland. Opleidingsniveau: MBO+. Start opdracht: 10-01-2022. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 20 december 2021 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Werken bij Leidschendam-Voorburg
Dat betekent, werken voor een sociale en ondernemende gemeente met ongeveer 75.000 inwoners. We werken aan de gezamenlijke ambitie om de best mogelijke dienstverlening te bieden aan de inwoners, bedrijven en instellingen.

Wij werken informatiegestuurd en zijn toekomstgericht. We stimuleren klantgerichtheid en het nemen van eigen initiatief bij onze medewerkers. De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en we weten wat er speelt. Dit alles doen we onder het motto: Vertrouwen, Verbinden en Verantwoordelijkheid. Het medewerkersonderzoek 2019-2020 wees uit dat medewerkers het vertrouwen van hun werkgever waarderen en dat het hen zelfstandiger en flexibeler maakt. Deze positieve waardering leverde het keurmerk “Beste werkgever” op.

Afdeling
De afdeling Stadsbeheer (SB) staat voor schoon en duurzaam beheer van de openbare ruimte en draagt daarmee bij aan de ontwikkeling en instandhouding van een veilige en prettige groene woonstad. We houden de stad op orde, voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen en geven ruimte voor maatwerk. Dit doen we voor en samen met de inwoners en partners van de stad. We weten wat er speelt en werken samen met verschillende belanghebbenden aan een optimale leefomgeving. Stadsbeheer is nog meer dan de andere afdelingen het gezicht van de gemeente op straat. We zoeken de communicatie met onze inwoners en gebruikers van de Openbare Ruimte om ze te betrekken bij het inrichten en onderhouden van de Openbare Ruimte maar ook om te horen waar het beter kan.

Opdracht
Tijdens de realisatie van de glasvezel werkzaamheden is de toezichthouder samen met de projectleider de vertegenwoordiger en belangenbehartiger van de opdrachtgever. Hij of zij is tijdens de uitvoeringsfase namens de opdrachtgever het eerste aanspreekpunt voor alle betrokken partijen. Toezichthouders zijn proactief aanwezig in het uitvoeringsproces.

De toezichthouder maakt deel uit van de afdeling Stadsbeheer. Je bent verantwoordelijk voor het houden van toezicht op de uitvoering van de aanleg van glasvezel in de bestaande openbare ruimte en geeft hierbij zo nodig aanwijzingen aan uitvoerders/personeel derden. In die projecten ben je de ”ogen en oren” van de projectleider. Zo ben je deelnemer aan de bouw- en nutsvergaderingen, je verzorgt de verslaglegging en beoordeelt de verwerkte hoeveelheden. De toezichthouder stemt samen met de projectleider de werkzaamheden af tussen de uitvoerende partijen en derden.

Deeltaken + korte uitwerking:

 •  toetsen werkomschrijvingen op juistheid, volledigheid en uitvoerbaarheid;
 • coördineren van de uitvoering en alle bij de uitvoeringsproces betrokken partijen (nutsbedrijven etc.) om de uitvoering volgens planning te laten verlopen;
 • bewaakt de kwaliteit van de bestaande materialen van de gemeente of te vernieuwen materialen als mede de voortgang;
 • deelnemen aan interne en externe overleggen als gemeentelijk vertegenwoordiger;
 • toetsen of  het werk in overeenstemming met de (opdracht) resultaatsbeschrijving en tekeningen wordt uitgevoerd en controleren of wijze van uitvoering leidt tot gewenste resultaten;
 • kan het werk van kabel of leidingwerken stop zetten indien niet aan de instemming wordt voldaan na overleg met de projectleider glasvezel werkzaamheden, de toezichthouder K&L en specialist K&L, vult dagelijks het dagboek in met betrekking tot kwaliteit;
 • controleren van invulstaten op juiste verwerkte hoeveelheden;
 • assisteren van de projectleider bij de tussentijdse en eindoplevering met aannemer;
 • assisteren van de projectleider bij het overdragen van werken aan de opdrachtgever;
 • tijdig rapporteren aan de projectleider over de voortgang en afwijkingen.

Vereisten / knock-outcriteria

 • Uiterlijk per 10 januari 2022 beschikbaar voor 36 uur per week. De opdracht is voor de duur van 24 maanden met de mogelijkheid tot verlenging.
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van toezichthouding van kabels en leidingen in de afgelopen 10 jaar;
 • Minimaal een afgeronde mbo niveau 4 opleiding;
 • ‘Bring your own device’ is van toe passing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.

Gunningscriteria (weging)

 • Minimaal een afgeronde mbo niveau 4 opleiding Civiele Techniek of Weg- en Waterbouw (20 punten).
 • Aantoonbare werkervaring in aanleg Glasvezel (15 punten).
 • Aantoonbare werkervaring met de Telecomwet, de AVOI en CROW (max. 15 punten, 5 punten per onderdeel).
 • Aantal projecten waarin de kandidaat aantoonbare werkervaring heeft opgedaan als Toezichthouder met de kabels en leiding projecten (de projecten dienen per project duidelijk benoemd te zijn in het cv, onderbouwd met referenties) (max. 50 punten):
  - Meer dan 10 projecten (50 punten);
  - 7 tot 10 projecten (40 punten);
  - 5 tot 7  projecten = (30 punten);
  - 3 tot 5 projecten = (20 punten);
  - 1 tot 2 projecten = (10 punten);
  - Geen projecten = (0 punten).

Competenties

 • Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
 • Stressbestendig;
 • Conflicthantering;
 • Besluitvaardig;
 • Flexibel;
 • Omgevingsbewust;
 • Teamspeler en klantgericht;
 • Planmatig en resultaatgericht kunnen werken.;
 • Kennis van benodigde automatisering.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: ma t/m vrijdag in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 22 december 2021. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 21 december 2021 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad.


Overige interim / freelance / zzp opdrachten week 49     Geld verdienen met een tip