• darkblurbg

Zorgregisseur Jeugd VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Zorgregisseur Jeugd voor 36 uur per week voor de duur van 3 maanden. Er is een optie op verlenging van 3 maal 6 maanden. Regio: Noord-Holland. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 5 november 2020 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
De gemeente Waterland is een (relatief) kleine gemeente. Typerend voor onze organisatie is het ‘ons kent ons’ gevoel en de korte, informele lijnen. Het enige constante is verandering en dat is voor de gemeente Waterland niet anders. Wij werken in zelforganiserende teams om de inwoner sneller, efficiënter en eenduidiger van dienst te kunnen zijn. Op deze wijze kunnen wij maatwerk én de excellente dienstverlening leveren die de inwoner van ons mag verwachten!

Opdracht
Als zorgregisseur Jeugd vorm je samen met je collega’s de toegang tot de jeugdzorg. Je informeert en adviseert de aanvragers van de voorzieningen in het kader van de jeugdwet en je verwijst zo nodig door. Je zet hulp in als dat nodig is, en je bent de regisseur gedurende dit hele proces. Het doel is zo kort mogelijk in de gezinnen actief te zien, maar wel zo lang als nodig. 

Andere taken zijn;

 • Je inventariseert en verheldert de problematiek van de inwoner/gezin door gesprekken
 • Je stelt een plan op samen met het gezin
 • Je zet de hulpverlening in bij de betreffende instanties
 • Je monitort de hulpverlening, je checkt of alle afspraken worden nagekomen
 • Je bent zelf geen hulpverlener, je monitort vanuit helikopterview en stuurt bij waar nodig
 • Daar waar nodig sluit je uiteindelijk de zaak af met een borgingsplan, na besluitvorming in het overleg met collega's
 • Je fungeert als schakel tussen diverse organisaties voor meldingen en bent gesprekspartner voor het op-, en afschalen van zorg op het gebied van jeugd
 • Je bent onderdeel van het netwerk (kernteam) van professionals uit het werkveld om complexe casussen te bespreken en toe te zien op integrale samenwerking rondom een huishouden
 • Je zorgt voor goede samenwerking met partners, het versterken van netwerken en het onderhouden van contacten met instanties

Vereisten

 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van zorg of hulpverlening;
 • SKJ geregistreerd (vermeld nummer en verloop datum in het cv);
 • Aantoonbare werkervaring in het sociaal domein;

Gunningscriteria

 • Minimaal 2 jaar werkervaring in de afgelopen 8 jaar als zorgregisseur jeugd bij een gemeentelijk instelling;
 • Aantoonbare werkervaring met geweld in afhankelijk relaties;
 • Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 4 jaar met Suite.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
In Waterland zijn belangrijke competenties:

 • lef
 • verbinding
 • vertrouwen
 • nieuwsgierigheid
 • analyseren
 • inlevingsvermogen
 • stressbestendigheid
 • samenwerken

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma  Di  Do Vr . Woensdag wordt de vaste vrije dag.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 12 november De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 10 november bericht.

Overige informatie

 • Voor de uitvoering van de opdracht is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht.