• darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg

Algemeen

 • Wij werken in heel Nederland, onze interim professionals komen ook uit alle (uit)hoeken van Nederland.
 • Wij hebben interim professionals die in vele branches actief zijn en als interimmer ook jarenlange interim ervaring hebben.
 • We werken met hoogopgeleide interim professionals vanaf HBO werk- en denkniveau.

 

Intake

 • Samen met u brengen we de vraag goed in beeld, de probleemstelling helder krijgen.
 • Op basis van deze intake zoeken wij geschikte interim professionals.

 

Aanbieding

 • Normaliter ontvangt u op korte termijn cv’s van geschikte interim professionals.
 • Alle voorgedragen kandidaten hebben wij gescreend (cv, persoonlijke kennismaking en daar waar nodig een assessment) en zij beschikken over de benodigde competenties.
 • Voordat we kandidaten voorstellen is over de inhoud van de opdracht persoonlijk contact geweest met de interim professionals.
 • Vooraf zijn de tarieven bekend (ex. BTW).
 • Wij hanteren marktconforme condities waarbij we gemiddeld genomen qua tarieven lager zitten dan andere bureaus in Nederland.
 • U bepaalt zelf welke kandidaat of kandidaten worden uitgenodigd.
 • Is de keuze gevallen op een kandidaat dan leggen we de afspraken vast in een contract. Vanaf het moment dat de interim professional aan het werkt gaat worden kosten in rekening gebracht. Daarvóór is alles no cure no pay.

 

Contract

 • Wij werken met contracten die goedgekeurd zijn door de Belastingdienst ten aanzien van het werken met ZZP’ers.
 • Als u een eigen contract / algemene voorwaarden wilt hanteren dan bespreken we de verschillen en de afspraken worden vervolgens vastgelegd.
 • Als er tijdens de uitvoering van de opdracht door onze interim professional feiten of omstandigheden naar voren komen die in een wijziging van het contract resulteren dan gaan wij tijdig met u in overleg.
 • Alleen daadwerkelijk gewerkte uren worden door ons in rekening gebracht, vakanties worden niet in rekening gebracht, tenzij hierover vooraf speciale afspraken zijn gemaakt.
 • De duur van de opdracht is zodanig dat onze interim professional de noodzakelijke distantie kan blijven behouden.

 

Uitvoering van de opdracht

 • Tijdens de uitvoering van de opdracht krijgt u 1 aanspreekpunt.
 • Bureau Ad Interim en onze interim professional(s) zijn samen verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de opdracht.
 • Uitgangspunt is dat de interim professional start met het opstellen van een plan van aanpak. Dit plan van aanpak wordt kenbaar gemaakt aan de belanghebbenden binnen uw organisatie.
 • Er vindt regelmatig overleg plaats tussen u, onze interim professional en Bureau Ad Interim. We zijn aanwezig als het moet en afwezig als het kan.
 • Wij spannen ons naar ons beste vermogen in om het resultaat, dat bij aanvang van de opdracht wordt beoogd, te realiseren.
 • De interim professional trekt zich niet uit een opdracht terug, tenzij op grond van argumentaties een goede uitvoering van de opdracht belemmerd wordt.

 

Evaluatie

 • Wij houden altijd een eindevaluatie met u en onze interim professional.
 • Kunnen wij in de toekomst nog iets voor elkaar betekenen?

 

Ik zoek een interim professional