Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Advocaat | Freelance | Interim | ZZP

 • Home
 • Advocaat | Freelance | Interim | ZZP

Advocaat | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Advocate:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Advocaten
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

1. Wat is een interim advocaat?

Een advocaat houdt zich dagelijks bezig met adviseren, bemiddelen, onderhandelen en procederen over allerlei soorten juridische zaken. Hij of zij behartigt de juridische belangen van een cliënt en onderhoudt namens deze cliënt het contact met de desbetreffende tegenpartij. Vervolgens zal een advocaat er ook naar streven de best mogelijke resultaten te behalen.

Het is ook mogelijk om als interim advocaat aan de slag te gaan, waardoor je kunt genieten van veel afwisseling, flexibiliteit en een steile leercurve. Immers werk je als interimmer voor verschillende opdrachtgevers en ben je niet in vaste dienst bij één advocatenkantoor. Zo heb je de touwtjes meer in eigen handen en doe je diverse ervaring in verschillende werksituaties op.

Wat zijn verder de voordelen van werken als interim advocaat, welke taken moet je over het algemeen verrichten, welke eigenschappen zijn essentieel om dit vak goed uit te kunnen oefenen en hoe kun je je in deze branche als zelfstandige onderscheiden?

2. Wat betekent het zijn van een interim advocaat?

Interimmer zijn kan in diverse branches en sectoren en voor allerlei soorten functies, zoals in de advocatuur. Een interim professional vervult tijdelijk een functie en het woord is afkomstig van het Latijnse "ad interim", wat staat voor "in de tussentijd". Een ander woord voor een interimmer is gedetacheerde doordat iemand met deze titel vaak onder contract staat bij een detacheringsbureau. Bij zo'n bureau heb je een contract op tijdelijke of vaste basis en dit bureau betaalt ook je salaris uit.

Via het detacheringsbureau of een bemiddelingsbureau kun je als interim professional op een opdrachtbasis aan de slag bij verschillende bedrijven. Je kunt bijvoorbeeld eerst zes maanden een opdracht aangaan bij een bepaald advocatenkantoor in Amsterdam, waarna je voor negen maanden gaat werken voor een kantoor in Rotterdam. Wanneer je tijdelijk geen opdracht hebt, krijg je alsnog doorbetaald vanuit het detacheringsbureau.

Je krijgt niet zomaar een opdracht vanuit het detacheringsbureau aangewezen om uit te voeren, maar er wordt veel aandacht besteed aan het vinden van een juiste match tussen een interim professional en een opdrachtgever. Het detacheringsbureau zorgt ervoor dat je op gesprek kunt komen bij een opdrachtgever en zodra er een match is, kun je vaak direct beginnen.

Elke interimmer krijgt een fieldmanager aangewezen en samen met deze persoon kun je je groeipad bespreken. Ook bepaal je met hem of haar welke opdrachten passen bij dit groeipad en bij jouw kwaliteiten en profiel. Vervolgens kun je een ontwikkelingsplan opstellen en worden er passende trainingen aangeboden. Zo wordt duidelijk wat er wel goed en wat er juist niet bij jou past.

3. Interim vs. vast

Een interim professional verschilt het meeste in zijn of haar werkzaamheden en aanstelling van een vaste medewerker op basis van de opdrachtbasis. Immers werkt een interimmer bij diverse bedrijven en hij of zij neemt dus verschillende opdrachten aan die worden aangeboden vanuit het detacheringsbureau waar hij of zij onder contract staat. Deze opdrachten duren gemiddeld een aantal maanden, maar een periode van een jaar of langer is ook mogelijk. Zodoende is het detacheringsbureau de werkgever van een interimmer. Daarentegen staat een vaste werknemer in de advocatuur onder contract bij één bepaald advocatenkantoor en alleen cliënten van dit kantoor worden dan geholpen.

4. Interim vs. zzp

Het grootste verschil tussen een zzp'er en een interimmer is gebaseerd op de werkgever. Zoals is benoemd, is de werkgever van een interimmer het detacheringsbureau waarvan hij of zij opdrachten ontvangt, terwijl een zzp'er als "zelfstandige zonder personeel" zijn of haar eigen opdrachtgever is. Beiden werken op een opdrachtbasis, maar een zzp'er staat direct in contact met de opdrachtgever en deze betaalt ook het salaris uit. In het geval van ziekte of wanneer een zzp'er geen opdrachten heeft, heeft hij of zij ook geen inkomen. Een interimmer krijgt wel te allen tijden doorbetaald.

5. Interim vs. freelance

Freelance vormt evenals interim en zzp een tijdelijk dienstverband en is gericht op werken op opdrachtbasis. Freelance wordt ook vaak als synoniem voor zzp gebruikt en de verschillen zijn zodoende niet heel groot. De term komt uit middeleeuwen, waar het "huursoldaat" betekende. Veelal zijn freelancers naast een vast contract actief als zelfstandige ondernemer. Interimmers werken daarentegen vaak voor een detacheringsbureau en zijn dus volledig zelfstandige ondernemers.

6. Welke voordelen zitten er aan het zijn van een interim advocaat?

Interimmer zijn in de advocatuur brengt een aantal interessante voordelen met zich mee, waardoor het een goede optie is als je deze functie op een tijdelijke basis wilt uitvoeren. De volgende vijf voordelen maken een interim professional zijn in de wereld van de advocatuur erg aantrekkelijk.

A. Gemakkelijk je netwerk vergroten

Ten eerste krijg je als interimmer de kans om bij verschillende bedrijven een kijkje te nemen in hun keuken. Bij iedere nieuwe opdracht doe je weer nieuwe, interessante contacten op, waardoor je eenvoudig je netwerk opbouwt en uitbreidt. Dit komt erg van pas, aangezien een groot, solide netwerk erg belangrijk is binnen de advocatuur. Daarnaast ben je als interim professional deels afhankelijk van een netwerk om voor nieuwe opdrachten aangenomen te worden. Wanneer bedrijven van jou en je goede reputatie afweten, zullen ze je sneller voor een nieuwe opdracht vragen.

B. Diverse ervaring en expertise opdoen

Een interimmer wordt ingehuurd voor wat hij of zij goed kan, aangezien opdrachtgevers op zoek zijn naar iemand die hun opdracht direct op de juiste manier kan volbrengen doordat hij of zij bekend is met de sector. Interim professionals vervullen meestal meerdere opdrachten binnen hun sector, waardoor je snel expert kunt worden op een bepaald gebied. Dit maakt je automatisch ook aantrekkelijk voor toekomstige werkplekken.

C. Werken in verschillende settingen

Het leven van een interim professional in de advocatuur is nooit saai, aangezien je de ene keer een project kunt uitvoeren voor een groot kantoor met vooraanstaande cliënten, terwijl je een andere keer juist bij een klein kantoor aan de slag kunt. Doordat je steeds in een hele andere omgeving werkzaam bent, kun je op een flexibele manier op processen en problemen inspelen. Immers heb jij een diverse set aan kennis en ervaring die jij kunt gebruiken om creatieve methoden te ontwikkelen en toe te passen.

D. Met verschillende bedrijfsculturen, organisatiestructuren en managementstijlen omgaan

Als vierde voordeel is een interimmer uiterst flexibel, wat komt doordat je in deze positie steeds bij andere bedrijven terechtkomt. Je leert je hierdoor snel aanpassen aan de cultuur, structuur en stijl van nieuwe organisaties. Elk bedrijf heeft namelijk weer zijn eigen manier van functioneren en jij komt met allerlei verschillende soorten in aanraking. Wanneer je ooit weer als vaste advocaat aan de slag wilt, weet je ook gelijk wat voor type organisatie bij jouw past.

E. Een goed salaris

Interim professionals moeten dan wel rekening houden met bijkomende kosten, zoals een pensioen en verzekeringen, maar houden aan het einde van de streep nog een goed inkomen over. Bij een goede bezettingsgraad houden interim advocaten zodoende ook vaak een hoger jaarinkomen over dan iemand die in vaste dienst werkt.

7. Wat zijn de dagelijkse werkzaamheden van een interim advocaat?

Interim advocaten moeten net zoals advocaten in vaste dienst een aantal algemene taken uitvoeren bij een opdracht. De precieze werkzaamheden verschillen uiteraard wel erg per rechtsgebied en bedrijf. Echter, de volgende takenlijst is algemeen van toepassing op alle advocaten:

 • Cliënten advies geven over specifieke, juridische kwesties en wettelijke plichten en rechten, zoals aansprakelijkheidskwesties.
 • Juridische gegevens onderzoeken om erachter te komen of het opzetten van een gerechtelijk traject wenselijk is.
 • Juridisch advies formuleren na het analyseren en interpreteren van de geldende wet- en regelgeving binnen een bepaald rechtsgebied.
 • Rechtszaken presenteren aan juryleden, rechters en andere aanwezigen tijdens rechtszaken.
 • Bewijslast verzamelen om de verdediging van jouw cliënt op te bouwen.

8. Over welke onmisbare competenties moet een interim advocaat beschikken?

Elke (interim) advocaat in Nederland moet lid zijn van de Nederlandse Orde van Advocaten en moet zich daarnaast aan een paar beroepsregels houden. Tevens staan in de Advocatenwet een aantal beroep specifieke regels die alle advocaten moeten opvolgen. De volgende eigenschappen zijn voor alle advocaten onmisbaar om hun werk goed te kunnen uitvoeren.

A. Betrouwbaar

Allereerst ben je verplicht om vertrouwelijk om te gaan met de informatie die je van een cliënt krijgt. Dit komt door het beroepsgeheim waar een advocaat zich aan moet houden. Ook heeft iedere advocaat een verschoningsrecht, wat betekent dat hij of zij zelfs tegenover een rechter mag weigeren om informatie te verstrekken over zijn of haar cliënt.

B. Deskundig

Elke advocaat in Nederland moet succesvol een rechtenstudie afgerond hebben en vervolgens een aanvullende opleiding als advocaat stagiaire van drie jaar hebben gevolgd om zich echt advocaat te mogen noemen. Echter, als advocaat ben je nooit echt uitgeleerd, aangezien je je elk jaar verplicht moet laten bijscholen. Tevens zijn veel advocaten vrijwillig bij een specialisatievereniging aangesloten. Veel van deze verenigingen stelle hoge bijscholings- en/of opleidingseisen aan aangesloten advocaten.

C. Partijdig

Per definitie is een advocaat partijdig, aangezien hij of zij alleen de belangen van zijn of haar cliënt behartigt en niet die van de tegenpartij. Er zijn wel uitzonderlijke situaties, zoals bij een echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek, waarbij een advocaat de belangen behartigt van beide partijen. Echter, dit moet wel een bewuste keuze zijn van beide, betrokken partijen.
Dat een advocaat partijdig is, betekent daarentegen niet dat hij of zij letterlijk doet of zegt wat een cliënt wil. Van een goede advocaat mag immers ook verwacht worden hij of zij een bepaald standpunt bij een cliënt af zal raden.

9. Hoe kun je je als interim advocaat onderscheiden?

Als advocaat in de interim wereld moet je je wel goed kunnen onderscheiden om aanspraak te kunnen maken op aantrekkelijke opdrachten. Dit kun je doen door de volgende acht tips op te volgen:

 1. Bepaal en draag uit waar jij goed in bent. Je moet een duidelijk beeld hebben van jouw kwaliteiten en valkuilen, waardoor je weet voor welke taken jij een toegevoegde waarde hebt. Door deze kwaliteiten uit te dragen en te profileren, zul je meer opvallen en zal een opdrachtgever een beter beeld hebben waar hij of zij jou kan inzetten.
 2. Wees flexibel en praktisch. Als advocaat moet je analytisch en gedetailleerd te werk gaan, maar je moet hier niet in doorslaan en wel het overzicht behouden. Onderscheid daarom goed hoofd- en bijzaken om bij te kunnen dragen aan de efficiëntie van werkprocessen.
 3. Neem initiatief. Door een proactieve houding aan te nemen en initiatief te tonen laat je betrokkenheid bij projecten zien. Anticipeer bijvoorbeeld op mogelijke problemen en kom met praktische suggesties om deze problemen op te lossen.
 4. Vergader actief mee. Vergroot je onderscheidende vermogen door vergaderingen goed voor te bereiden en met ideeën en kritische vragen te komen.
 5. Schep de juiste verwachtingen. Dit kun je faciliteren door je werkvermogen realistisch in te schatten, zoals ook al is beschreven bij de eerste tip. Door waarheidsgetrouwe verwachtingen te scheppen, kun je je afspraken en deadlines ook daadwerkelijk nakomen.
 6. Neem de leiding. Wanneer de kans zich voordoet, is het belangrijk om de leiding te nemen, zodat je actief blijft bijdragen aan een project. Dit wekt namelijk respect en zichtbaarheid op en zorgt ervoor dat jij een positieve indruk achterlaat op potentiële opdrachtgevers.
 7. Bouw een relatie op met een opdrachtgever. Steek veel energie in het opbouwen van relaties en vertrouwen, wat kan door anderen beter te leren kennen. Ga bijvoorbeeld eens een keer een kop koffie drinken met betrokkenen bij een opdracht en bouw ook relaties op met collega's bij projecten. Zo wordt het werk prettiger en bouw je tegelijkertijd je netwerk op een natuurlijke manier op.
 8. Praat niet negatief over een opdrachtgever. Als laatste is het essentieel om nooit slecht over een opdrachtgever te praten, ook niet als de opdracht is afgerond. Dit komt namelijk niet professioneel over en je gooit je eigen glazen ermee in op het gebied van toekomstige opdrachten.