Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Brandwacht | Freelance | Interim | ZZP

 • Home
 • Brandwacht | Freelance | Interim | ZZP

Brandwacht | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Brandwachten:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Brandwachten
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

1. Wat is een brandwacht?

Brandveiligheid is uiterst belangrijk in gebouwen en brand kan veel schade aanrichten. Om deze reden is het belangrijk dat de brandveiligheid goed in de gaten gehouden wordt en dat bij branden vroegtijdig ingegrepen kan worden. Zodoende is het beroep brandwacht in het leven geroepen.

Een brandwacht is op meerdere manieren in te zetten als het gaat om brandbestrijding en -preventie. Brandwachten zijn werkzaam bij de brandweer, maar dienen ook voor andere soorten organisaties, zoals beveiligingsbedrijven.

In dit artikel kom je erachter wat brandwachten precies zijn, wat de taken en werkzaamheden zijn binnen dit beroep en welke eigenschappen ervoor vereist zijn.

2. Wat houdt het beroep brandwacht precies in?

Brandwachten houden zich bezig met het voorkomen en bestrijden van branden en richten zich op de brandveiligheid. Dit betekent niet dat ze zich bezighouden met grootschalige branden, maar ze zijn wel in staat om EHBO toe te passen. Daarnaast weten ze hoe beginnende branden bestrijd moeten worden en ze kunnen een gebouw ontruimen. Bovenal zijn brandwachten deskundig op het gebied van controles van brandpreventie.

Het grootste gedeelte van de dag besteden brandwachten dan ook aan het doen van brandpreventie controles. De functie van brandwacht wordt vaak gecombineerd met veiligheidswacht. Veelal worden brandwachten ingehuurd door een ander bedrijf, waardoor hij of zij vooral op de locatie van het desbetreffende bedrijf zal zijn. Brandwachten worden ook weleens ingehuurd voor het begeleiden van eenmalige evenementen en feesten.

3. Het verschil met de brandweer

Brandwachten en brandweermannen en -vrouwen hebben veel overlap en houden zich allebei bezig met brandveiligheid. Echter, er zit wel een groot verschil tussen deze twee functies. Brandwachten richten zich namelijk op het voorkomen of de preventie van brand, terwijl brandweermannen en -vrouwen branden bestrijden.

Dit onderscheid uit zich al in de opleiding van brandwachten en brandweermannen en -vrouwen. Van oudsher worden brandweermannen en -vrouwen Rijksgediplomeerde brandwachten genoemd en ze zijn opgeleid door de overheid, waarbij ze veel praktijkervaring opdoen. Deze Rijksgediplomeerde brandwachten, oftewel brandweermannen en -vrouwen, worden ingezet bij branden en redden hierbij mensen en dieren in nood.

Wanneer er daarentegen toezicht gehouden moet worden op het voorkomen van branden worden industriële brandwachten ingezet. Deze brandwachten hebben een cursus zonder stage gevolgd en hebben daardoor minder praktijkervaring opgedaan. Ze zijn in te zetten bij industriële werkzaamheden, vandaar de benaming, en voor het uitvoeren van gasmetingen.

4. Wat zijn veel voorkomende taken en werkzaamheden van een brandwacht?

Brandwachten verrichten een aantal taken en werkzaamheden om de brandveiligheid van gebouwen hoog te houden en branden te voorkomen. Een aantal van deze taken zijn:

 • De aanwezigheid van persoonlijke beschermingsmiddelen controleren. Ook is het belangrijk te controleren of alles veilig is afgesloten aan het einde van een werkdag.
 • Werkvergunningen controleren.
 • De naleving van voorschriften en procedures analyseren en vastleggen. Hierbij moet gecontroleerd worden of iedereen zijn of haar werk doet, of er geen conflict werkzaamheden optreden en of er geen onnodige risico's ontstaan.
 • Toezicht houden bij werkzaamheden met brandgevaar in een besloten ruimte. Op deze manier zorgen brandwachten voor een veilige werkplek in onder andere de maritieme en petrochemische sector.
 • Kunnen handelen bij calamiteiten en gevaar signaleren. Dit houdt ook in dat preventieve acties ondernomen kunnen worden om de veiligheid te waarborgen.
 • Over alle kwalificaties beschikken, zoals basisveiligheid (VCA), gasmeten en watervoerende armaturen (WVA) en bedrijfshulpverlening (BHV).
 • Communiceren met collega's en klanten over vluchtroutes en de noodzakelijke acties bij calamiteiten. Ook moet er gecommuniceerd worden over de juiste preventiemaatregelen om branden te voorkomen.

Voor grootschalige branden worden brandwachten niet ingeschakeld, aangezien de (hogere rangen van de) brandweer dan in actie komen. Er kan door brandwachten wel EHBO toegepast worden, beginnende branden kunnen bestreden worden en gebouwen mogen zij ontruimen.

5. Werkveld brandwachten

Brandwachten kunnen op diverse locaties worden ingezet om toezicht te houden. Zo worden ze ingezet voor het preventief toezien op brandbestrijding, -preventie, -veiligheid. Dit gebeurt bijvoorbeeld vaak op advies van de gemeenten. Daarnaast kan het nodig zijn bij bepaalde bedrijven, evenementenorganisaties en verzekeringsmaatschappijen.

Overigens is de aanwezigheid van industriële brandwachten een verplichting bij werkzaamheden zoals branden, lassen en slijpen. Deze werkzaamheden worden ook wel heet werkzaamheden genoemd en hierbij is er een hoger risico op brandgevaarlijke situaties.

Bedrijven kunnen ervoor kiezen om een interim brandwacht in te huren, waardoor deze een tijdelijk contract aangaat. Daarnaast is er ook een freelance brandwacht en zzp brandwacht om de brandveiligheid te onderhouden.

6. Wat zijn de eigenschappen van een ervaren brandwacht?

Ervaren brandwachten moeten over een aantal kwaliteiten beschikken om hun werk goed te kunnen doen. Deze eigenschappen moeten al aanwezig zijn voordat met een training begonnen wordt. Allereerst is het belangrijk dat iemand stressbestendig is. Dit is ook een belangrijke eigenschap van brandweermannen en -vrouwen en houdt in dat je goed met stressvolle situaties om kunt gaan.

Dit houdt verband met de eigenschappen van adequaat en effectief zijn, aangezien bij calamiteiten snel en op een efficiënte manier ingegrepen moet worden. Zo kunnen onveilige situaties op het werk voorkomen worden. Overigens is het ook belangrijk dat brandwachten flexibel ingesteld zijn. Je moet bereid zijn onregelmatig te werken en inzetbaar zijn op verschillende locaties en in verschillende situaties.

Daarnaast moeten brandwachten onafhankelijk en kritisch kunnen nadenken. Ten alle tijden moet de brandveiligheid voor andere belangen gaan en hierbij kan het voorkomen dat confrontaties onvermijdelijk zijn. Je toewijding voor het naleven van de geldende veiligheidsprocedures moet ook aanwezig zijn. Hierbij moeten medewerkers aangesproken worden bij het overtreden van de regels.

Sociale vaardigheden zijn ook belangrijk voor brandwachten, waardoor het bewustzijn van veiligheid vergroot kan worden bij collega's en klanten. Hierbij moet het proces goed geobserveerd worden en parate kennis moet geraadpleegd kunnen worden. In het geval van calamiteiten ben jij namelijk verantwoordelijk voor het evacueren van mensen en het alarmeren van de hulpdiensten.