Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Manager QA | Freelance | Interim | ZZP

 • Home
 • Manager QA | Freelance | Interim | ZZP

Manager QA | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Managers QA:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Managers QA
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

Wat doet een Manager QA?

QA-managers ontwikkelen en sturen op kwaliteitsborgingsprocedures zodat de producten van een bedrijf voldoen aan interne en externe normen voordat ze naar klanten worden verzonden. QA-managers werken in verschillende industrieën, variërend van productie tot softwareontwikkeling, spelen een cruciale rol bij het vaststellen van processen en standaarden en zorgen ervoor dat QA-teams zich aan deze richtlijnen houden.

QA-managers hebben in het algemeen uitgebreide ervaring in kwaliteitscontrole en -borging, samen met uitstekende teamleiderschap- en coördinatievaardigheden om hun teams tot succes te brengen. Deze rol is essentieel om betrouwbare en duurzame producten te produceren en een positieve reputatie bij de consument te behouden.

Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden van een Manager QA?

De verantwoordelijkheden voor een manager QA kunnen per organisatie verschillen, maar vaak zijn onderstaande verantwoordelijkheden van toepassing:

 • Opstellen van procedures om kwaliteitszorgkwesties te inspecteren en te rapporteren. Eén van de belangrijkste verantwoordelijkheden van een QA-manager is om procedures en methodologieën voor kwaliteitsborging vast te stellen en uit te voeren tijdens de productie- en ontwikkelingsprocessen. QA-managers beoordelen de huidige productie- en inspectiesystemen en ontwikkelen nieuwe oplossingen om de kwaliteitscontrole te verbeteren, waarbij ze regelmatig samenwerken met productiemanagers en andere leiders om deze procedures uit te voeren en te verbeteren.
 • Monitoring van alle handelingen die de kwaliteit beïnvloeden.
 • Toezicht houden op en begeleiden van inspecteurs, technici en ander personeel.
 • Verzekeren van de betrouwbaarheid en consistentie van de productie door processen en uiteindelijke output te controleren.
 • Beoordelen van de eisen van klanten en zorgen voor tevreden klanten.
 • Rapporteren van alle storingen aan productieleiders om onmiddellijke actie te garanderen.
 • Rapporteren van kwaliteitsproblemen aan het personeel werkzaam in de productie. Om productie- en productieactiviteiten te ondersteunen, rapporteren QA-managers terugkerende kwaliteitsproblemen aan productiemanagers en ander personeel. Dit zorgt ervoor dat fabricagefouten en productieproblemen geen negatieve invloed hebben op leveringstermijnen en/of vertragingen in het fabricageproces veroorzaken. QA-managers werken regelmatig samen met deze productiemanagers om oplossingen te bedenken en te implementeren.
 • Faciliteer proactieve oplossingen door kwaliteitsgegevens te verzamelen en te analyseren. De QA-managers ondersteunen en verbeteren de prestaties door kwaliteitscontrole en assurance-gegevens te analyseren en te beoordelen. In dit aspect vindt de QA-manager patronen en gebieden voor verbeteringen op basis van QA-gegevens in de loop van de tijd en gebruikt deze rapporten om processen en prestaties te verbeteren. De QA-manager bepaalt of hun teams doelen halen, verwachte prestatieniveaus leveren en de algehele workflow gedurende de hele productiecyclus behouden.
 • Beoordelen van de huidige normen en beleidsregels en deze implementeren in de organisatie.
 • Bijhouden van verslagen van kwaliteitsrapporten, statistische beoordelingen en relevante documentatie. De QA-managers houden gedetailleerde dossiers bij van kwaliteitsborgingsactiviteiten en problemen. Veel QA-managers presenteren deze rapporten periodiek aan supervisors en bedrijfsleiders om productieproblemen onder de aandacht te brengen of om verbeterde processen en procedures te bedenken. Bovendien bieden deze rapporten uitgebreide records van kwaliteitsborgingsactiviteiten en helpen ze bedrijven te bepalen wat werkt en wat moet worden gecorrigeerd in de productie- en productieomgeving.
 • Ervoor zorgen dat aan alle wettelijke normen wordt voldaan.
 • Communiceren met externe kwaliteitsfunctionarissen tijdens inspecties op locatie.
 • Het leiden en coördineren van kwaliteitsborgings- en kwaliteitscontrolepersoneel, het instrueren over nieuwe of herziene procedures en systemen en toezicht houden tijdens het QA-proces. De QA-manager kan rechtstreeks assisteren bij deze processen en nauw samenwerken met teamleden om ervoor te zorgen dat zij QA-methodologieën en -systemen correct gebruiken. Ze nemen ook corrigerende maatregelen wanneer ze problemen in het team identificeren.
 • Mogelijkheden identificeren om de efficiëntie te verbeteren. QA-managers ondersteunen de algehele productie- en productie-efficiëntie door mogelijkheden te identificeren om de productiviteit te verbeteren. Hoewel deze taak betrekking heeft op veel van de andere taken van het werk, nemen veel QA-managers een actievere, hands-on rol op zich bij het implementeren van kostenbesparende en efficiëntie verhogende oplossingen, zowel in kwaliteitsborgingsprocedures als in productieactiviteiten als geheel.