Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Accountmanager | Freelance | Interim | ZZP

 • Home
 • Accountmanager | Freelance | Interim | ZZP

Accountmanager | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Accountmanagers:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Accountmanagers
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

5 Handige tips om een strategische accountmanager te worden

Strategisch Account Management gaat een gouden tijdperk in. In de komende jaren zal dit steeds belangrijker worden en nog meer discipline en structuur vergen. Het staat buiten kijf dat het van strategisch belang wordt voor het succes van de organisatie. Daarom wordt het een geformaliseerd en meetbaar proces. Om gelijke tred te houden met de behoeften van de tijd, moet een accountmanager voorbereid zijn om te kunnen reageren op concurrentiedruk binnen accounts en ook op veranderingen in de manier waarop grote klanten kopen.

Het accountmanagement proces gaat over het opbouwen van waarde gedreven relaties met je belangrijkste klanten. De rol van de accountmanager is om die belangrijke klanten te identificeren die een maximale omzet en winstgevendheid genereren in vergelijking met andere reguliere accounts. Deze managers fungeren als brug tussen het bedrijf en de belanghebbenden aan de klantzijde. Het idee is om de levenscyclus waarde van klanten te verhogen door klein te beginnen, bijvoorbeeld met een gratis proef- of testproject, waarde toe te voegen en vertrouwen op te bouwen.

De processen en vaardigheden om een succesvolle accountmanager te zijn, kunnen worden aangeleerd. Daarom geven we je graag enkele tips over hoe je een zeer effectieve freelance accountmanager, interim accountmanager of zzp accountmanager wordt.

1. Plan je kwartaal bedrijfsbeoordelingen

De meeste accountmanagers plannen hun zakelijke evaluaties pas weken (of dagen) voordat ze moeten plaatsvinden. Wees niet zoals de meeste account managers. Nodig jouw klant uit voor terugkerende bijeenkomsten voor je business reviews voor de vereiste frequentie (meestal 3 maanden). Maak je geen zorgen dat het te vroeg is ingepland. Je kunt altijd gasten toevoegen en de datum, tijd of duur later wijzigen.

Het punt is dat als het in de agenda staat, het gedaan wordt. Werken met een deadline zorgt ervoor dat je je afspraken nakomt, je boekhoud plannen vorderen en je vertrouwen en geloofwaardigheid bij je klanten verwerft.

Het is ook minder waarschijnlijk dat je evaluatievergadering wordt verplaatst of geannuleerd. Dat komt doordat je als eerste in de agenda staat. Mogelijk zelfs de enige in de agenda. Dus wanneer anderen je klant uitnodigen voor een vergadering, zullen ze plannen rond de vergaderingen die ze al hebben aanvaard (die van jou!)

Begrijp het niet verkeerd, lange deadlines zullen je waarschijnlijk niet georganiseerder maken. Het komt vaak voor dat we iets uitstellen als we denken dat de taak moeilijker is. Dat is de reden waarom we de hele dag in onze inbox zitten in plaats van grotere projecten aan te pakken. Maar vroeg of laat, als de deadline nadert, krijg je het toch voor elkaar. Dat lukt je altijd!

2. Maak een contactplan

Hou je van al je klanten hetzelfde of heb je favorieten? Je hebt echt wel favorieten, toch? Tussen de klanten die je graag ziet en de klanten die het meeste lawaai maken (dat zijn niet altijd dezelfde) - kan het makkelijk zijn om er een paar over het hoofd te zien. Trap niet in de val van het denken "geen nieuws is goed nieuws", dus, creëer een contactplan om je te helpen regelmatiger in contact te treden met al je klanten.

Maak een rapport in je CRM (Customer Relation Management) of exporteer je agenda vanuit Outlook en vergelijk dat met je klantcontacten. Met hoeveel had je contact en hoe vaak? Wat voor soort gesprekken waren dat? Strategisch, tactisch, probleemoplossing? Vraag jezelf af wie er ontbreekt en wie je hebt verwaarloosd. Hoe kun je jouw tijd eerlijker verdelen, zodat je aandacht geef aan alle klanten, ook aan degenen die er niet om vragen.

3. Maak een ‘capture plan’

Je wilt niet de laatste zijn die erachter komt dat het contract van een klant aan vernieuwing toe is. Tegen die tijd zijn ze al in gesprek met andere leveranciers en denken ze na over hun toekomst. Een toekomst zonder jou erin. Je doel is om biedingen te vermijden. Verzeker je klanten van nieuwe contracten voordat ze op de markt komen. Voordat ze zich afvragen of er niet iets groters en beters is.

Zoek uit welke contracten van je klanten in de komende 12 maanden vernieuwd moeten worden. Lees vervolgens de bepalingen en voorwaarden van hun contracten. Zoek naar zaken die verband houden met de beëindiging van het contract, zoals:

 • Vergoedingen voor vroegtijdige beëindiging
 • Is het contract van bepaalde duur of wordt het automatisch verlengd?
 • Zijn er opties om de overeenkomst te verlengen?
 • De opzegtermijn

Kijk vervolgens naar andere verplichtingen, zoals serviceniveaus en belangrijke prestatie-indicatoren. Hoe doe je het? Slaag je erin ze te halen, lig je op schema of schiet je tekort? Als de prestaties zijn verslechterd, stel dan een plan op om dit te verhelpen. Zorg ervoor dat je je beloften nakomt lang voordat je een gesprek over contracten begint.

Kijk ten slotte naar hun prijsstructuur. Betalen ze te veel, te weinig of het juiste bedrag voor de diensten? Dingen veranderen en klanten met langetermijncontracten hebben vaak oude prijzen die niet meer concurrerend zijn. Zodra je de commerciële situatie begrijpt, kun je dieper ingaan op het ontwerpen van de strategie om te winnen, het creëren van het capture plan, en het gesprek aangaan met je klant over wat er nodig is om hun bedrijf te vernieuwen.

Maar voor nu zal een eenvoudige activiteit als deze je een enorme voorsprong geven bij het anticiperen op risico's en het beheren van je klantrelaties.

4. Focus op het grote geheel

Deze tip voor accountbeheer is misschien wel de belangrijkste. Afdelingen verschuilen zich graag achter hun accountmanagers. Je hebt de verantwoordelijkheid om de klantrelatie te beheren, maar dat betekent niet dat je eigenaar bent van elk onderdeel van de organisatie.

Als je extra werk hebt aangenomen uit schuldgevoel, of omdat je geen nee kon zeggen tegen je klant of omdat het makkelijk was, dus waarom niet, stop daar dan mee. Dit geldt ook als je extra werk aannam omdat je ertoe gedwongen werd of in een compromitterende positie werd gebracht waarin je geen andere keuze had dan ja te zeggen.

Deze situaties zullen keer op keer voorkomen. Je knippert even met je ogen, en je zit zo diep in het riet, zo diep in de loopgraven, dat je nooit meer boven komt. Dus begin zoals je dit jaar wilt doorgaan. Als je gevraagd wordt iets te doen waarvan je weet dat het niet jouw verantwoordelijkheid is, zeg dan nee als je dat kunt.

Als je geen nee kunt zeggen, reken het dan aan of vind een oplossing zodat de juiste persoon het de volgende keer doet. Respecteer je tijd, respecteer de waarde die je brengt en zorg ervoor dat je heel strategisch gefocust bent op je klanten. Account managers moeten waarde creëren en leveren. Blijf gefocust op het grote geheel, want dat is wat je klanten verwachten van account management.

5. Herzie je accountplannen

Herzie elk kwartaal je accountplannen. Leg ze allemaal op tafel, kijk hoe goed je het hebt gedaan, waar je staat, wat je hebt bereikt en waar je hebt gefaald. Als je geen accountplannen hebt, maak er dan werk van om ze voor je klanten op te stellen.
Het is belangrijk om realistisch te zijn over waarom je niet bent gekomen waar je moest zijn:

 • Was het te ingewikkeld?
 • Had je de juiste ondersteuning (van de klant of binnen je organisatie).
 • Heb je de benodigde middelen onderschat?
 • Waren de doelstellingen gekwantificeerd of vaag?
 • Was de doelstelling zinvol genoeg om de tijd en energie te rechtvaardigen?
 • Waren de deadlines realistisch?

Zodra zij de winstgevende mogelijkheden voor hun klanten hebben geïdentificeerd, moeten accountmanagers duidelijk een stapsgewijze aanpak vaststellen om alle geïdentificeerde doelen te bereiken. Door een goede en nauwgezette planning kan iedereen in de organisatie functioneren door op één lijn te zitten. En omdat elke account belangrijk is, moet er voor elk van hen een individueel plan opgesteld zijn. Voor een effectieve en succesvolle werkrelatie met al je klanten moeten je de verwachtingen van hun klanten begrijpen en dienovereenkomstig strategieën ontwerpen.

Als je je doelstellingen hebt behaald (of zelfs overtroffen) is het even belangrijk om je succes te vieren. Zorg er dan voor dat je klant ervan op de hoogte is. Maak een dia van één pagina of een e-mail waarin je dit noemt. Herinner hen aan het doel en de impact die het heeft gemaakt en geef eer aan wie dat toekomt (mensen houden van erkenning). Maak er dus een gewoonte van om goed nieuws te delen.

Conclusie

Het voorspellen van de behoeften van de klant en de voorbereiding om aan die behoeften te voldoen, is uiterst kritisch. Nog voordat de problemen zich voordoen of uitdagingen op de voorgrond treden, zal een slimme accountmanager klaar staan om ze aan te pakken.

Je team op de hoogte houden van de laatste technologische innovaties en helpen bij het voorspellen van de behoeften van accounts is een cruciale factor om voorop te blijven lopen. Als je nu wat tijd investeert in deze vijf tips voor account management, krijg je een grote voorsprong op je doelstellingen, zul je begrijpen wat je moet bereiken en maak je altijd een goede indruk.