Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Administrateur | Freelance | Interim | ZZP

 • Home
 • Administrateur | Freelance | Interim | ZZP

Administrateur | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Administrateurs:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Administrateurs
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

1. Wat doet een administrateur in de praktijk?

De administrateur is een zeer strategische professional voor het bedrijfsleven, aangezien hij/zij rechtstreeks deelneemt aan enkele van de belangrijkste beslissingen inzake kosten en investeringen.

Elke onderneming is afhankelijk van een goede organisatie van de boekhouding om succes te boeken. Daarom zijn sectoren en professionals die zich bezighouden met financiën essentieel in elke plaats. Wilt je meer weten over wat een administrateur maakt en hoe dit gebied interessant kan zijn voor jouw carrière?

In dit artikel geven wij details over de arbeidsmarkt en de prestaties van administrateurs. Kijk hier eens naar!

2. Wie is de administrateur?

De administrateur is een professional die functies uitoefent die verband houden met het beheer van de bedrijfsfinanciën. Zijn belangrijkste doelstelling is de winst van een onderneming te maximaliseren door haar middelen, investeringen en inkomsten efficiënt te beheren. Daarom is het noodzakelijk dat hij/zij een grondige kennis heeft van de financiële realiteit.

Hij staat aan het hoofd van de interne en externe ontwikkeling, houdt toezicht op alle herstructurering processen en coördineert vaak de financiële communicatie voor elk van de levensgebeurtenissen van de onderneming.

De professional beschikt over een managementinformatiesysteem dat hem in staat stelt de financiële situatie van de onderneming te kennen en te analyseren en de meest geschikte managementbeslissingen te nemen om de financiële resultaten te maximaliseren. De loopbaan is veelbelovend, met goede kansen op groei en professionele waardering.

3. Hoe ziet het profiel van een administrateur eruit?

Om in deze branche succesvol te zijn is het niet voldoende om technische kennis te hebben - natuurlijk is dit zeer belangrijk, maar sommige andere vaardigheden kunnen veel helpen bij de ontwikkeling van de professional. Hier volgen enkele vaardigheden die essentieel zijn voor deze beroepsbeoefenaar:

 • Ethiek en sociale verantwoordelijkheid;
 • Organisatie;
 • Analytische visie;
 • Strategisch denken;
 • Duidelijke communicatie;
 • Vermogen om risico's in te schatten;
 • Aanpassingsvermogen aan verandering;
 • Besluitvorming.

4. Wat zijn de functies van een administrateur?

A. Input en output analyse van de onderneming

Elk bedrijf verplaatst aanzienlijke hoeveelheden geld - wat behoorlijk complex kan zijn, afhankelijk van de grootte van het bedrijf. Zelfs de kleinste ondernemingen hebben een gespecialiseerde deskundige nodig om de inputs en outputs efficiënt te analyseren, want daarin schuilt het geheim van de management resultaten.

Bijgevolg is de controle van de bedrijfsfinanciën ook een functie van de administrateur. Met andere woorden, de professional zal niet alleen de rekeningen organiseren en betalen of het ontvangen geld registreren. Hij oefent ook controle uit over het budget en tracht dit steeds te optimaliseren.

Wie op dit gebied in bedrijven werkt, kan hen helpen veel te groeien en mettertijd meer succes te boeken. Een goed gebruik van de financiële middelen leidt immers tot betere resultaten met minder investeringen. Zo onderscheidt het bedrijf zich van de concurrentie en groeit het.

B. Marktanalyse

De professional die als administrateur optreedt, analyseert de markt en stelt veranderingen voor die van invloed zijn op de economische prestaties van de onderneming. Zij kunnen de functie bekleden van analist, consultant, assistent of adviseur van de financiële markt. Hun werkterrein is enorm: van financiële afdelingen van ondernemingen tot effectenmakelaars en financiële instellingen. Velen kiezen er ook voor om als freelancer te werken, als consultant.

Een van de hoofd bekommernissen van het werk van deze beroepsbeoefenaar is de voortdurende analyse van de markt. De situatie van een onderneming hangt niet alleen af van haar activiteiten, maar ook van een ruimere context - met inbegrip van de nationale en zelfs de internationale economie.

Daarom moeten de financiële activiteiten gebaseerd zijn op een efficiënte studie van de economie in het algemeen, van de sector waarin de onderneming actief is, van haar directe concurrenten en van de consumentenmarkt. Op basis van dergelijke informatie kan de manager veranderingen voorstellen en anticiperen op de uitdagingen die zich aandienen.

C. Deelname aan de financiële besluitvorming

Een professional die zo goed op de hoogte is van de economie en de markt beschikt over relevante gegevens om beslissingen te nemen in een onderneming. Daarom wordt verwacht dat dit nog een van de functies is van degenen die deze activiteit beoefenen.

Geen enkel bedrijf dat in zijn sector wil overleven en groeien, mag beslissingen nemen zonder betrouwbare gegevens als basis te hebben. Daarom is de financiële afdeling zo belangrijk in het strategisch beheer van een onderneming. Alvorens bijvoorbeeld te beslissen om al dan niet in een bepaald product of een bepaalde dienst te investeren, moet men naar de cijfers kijken.

De prestaties van de professional zijn verantwoordelijk voor de verbetering van het besluitvormingsproces van managers, voor het creëren van waarde voor aandeelhouders en voor het proces zelf. De administrateur moet een rationele aanpak hebben, waarbij hij niet vergeet de financiële gegevens te vermenselijken, rekening houdend met het feit dat een organisatie door mensen wordt gemaakt.

Met de toename van het strategisch belang van de financiële sector, is deze professional niet alleen actief in deze sector, maar helpt hij ook bij de besluitvorming in de onderneming als geheel.

D. Jaarrekening

Een andere centrale factor in een onderneming betreft de verplichtingen die zij moet hebben tegenover diverse personen en instanties. Het runnen van een onderneming vereist het opstellen en bijhouden van een reeks documenten die de transparantie van het financieel beheer waarborgen.

Het is de taak van de administrateur om deze vraag in het oog te houden. De beroepsbeoefenaar moet kennis hebben van de boekhoudkundige bescheiden en verslagen, toezien op de naleving van de fiscale verplichtingen en alle hangende zaken dienaangaande oplossen.

De professional is verantwoordelijk voor de controle activiteiten, die erop gericht zijn te waarborgen dat de doelstellingen en de missie van de onderneming met een aanvaardbaar risico worden bereikt. Prestatierapportage, normen, procedures, budgettering en interne audit behoren tot de control activiteiten die erop gericht zijn de risico's voor de financiën en voor de organisatie als geheel tot een minimum te beperken.

E. Financiële audits

Veel ondernemingen voeren regelmatig financiële audits uit. Deze bestaan uit een analyse van de financiële planning en de activiteiten van de onderneming om na te gaan of alles op rolletjes loopt. Bij de controle worden belangrijke documenten onderzocht en wordt nagegaan of er mogelijk sprake is van fraude of gebreken.