Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Afdelingsmanager | Freelance | Interim | ZZP

  • Home
  • Afdelingsmanager | Freelance | Interim | ZZP

Afdelingsmanager | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Afdelingsmanagers:

  • Dit op interim, freelance of ZZP basis
  • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Afdelingsmanagers
  • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
  • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
  • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
  • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

9 onmisbare eigenschappen van een goede afdelingsmanager

Wanneer een bedrijf groeit, ontstaan er al snel verschillende afdelingen om de taken te verdelen en een overzicht te creëren. Ook leidt de vorming van afdelingen tot meer specialisme in een organisatie, waardoor het op professioneel gebied een hoger aanzien krijgt. Om een afdeling van medewerkers sturing en organisatie te geven, wordt er vaak een afdelingshoofd of afdelingsmanager ingezet. Deze persoon is verantwoordelijk voor de productiviteit van de afdeling en rapporteert aan het bestuur. Welke verantwoordelijkheden heeft iemand in deze positie en welke competenties zijn onmisbaar?

Inhoud van een functie als afdelingsmanager

Afdelingsmanagers hebben de leiding en verantwoordelijkheid over een specifieke afdeling binnen een bedrijf. De baan komt in elke sector terug en wordt aangeboden bij zowel grote als kleine bedrijven van diverse aard. Zo zijn er afdelingsmanagers actief in de detailhandel, maar het beroep komt ook voor in supermarkten en groothandels. De invulling van de baan hangt af van de afdeling en het bedrijf. Bovenal moet een afdelingsmanager ervoor zorgen dat alle werkzaamheden op de afdeling efficiënt verlopen.

Algemene taken die verbonden zijn aan deze functie zijn onder andere het controleren, organiseren en plannen van afdelingsgebonden werkzaamheden. Bovendien geven managers van een afdeling leiding aan de werknemers op deze afdeling en ze zorgen ervoor dat zij hun werk naar behoren kunnen uitvoeren. Tevens adviseren en motiveren ze de werknemers waar nodig. Indien klanten klachten hebben over een specifieke afdeling moet de manager van de afdeling hiervoor een oplossing bieden.

Het gaat om een afwisselende en veelzijdige baan, waarvoor een groot verantwoordelijkheidsgevoel vereist is. Ook krijgt een afdelingshoofd te maken met stressvolle situaties, waar hij of zij goed mee om moet gaan. Door altijd op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen op een afdeling heeft iemand in deze positie een goed overzicht van de stand van zaken. Zo is kennis van de omzet en productiviteit van het team belangrijk. Tot slot legt het afdelingshoofd verantwoording af aan de bedrijfsleider.

9 Belangrijke eigenschappen en vaardigheden

1. Treedt op als coach

Managers die alleen maar bevelen geven, kunnen op weinig sympathie van hun werknemers rekenen. Daarom is het belangrijk dat een afdelingsmanager optreedt als een coach die zijn of haar team stimuleert en motiveert om de beste prestatie neer te zetten. Dit gaat verder dan de vaste functioneringsgesprekken van een of twee keer per jaar, aangezien er continu contact en coördinatie moet zijn. Zowel collega's die extra ondersteuning nodig hebben als de werknemers waarmee het al heel goed gaat hebben voldoende aandacht nodig. Door betrokken te zijn, creëert een manager vertrouwen en een band met het bedrijf, wat in de huidige personeelscrisis uitermate belangrijk is.

2. Individuen en de afdeling laten groeien

Een goede manager zorgt voor een veilige werksfeer, waarin wederzijds respect en vertrouwen centraal staan. Managers moeten daardoor met veel verschillende mensen kunnen samenwerken om als team het beste resultaat te behalen. Dit betekent ook het beste in elke individuele collega naar boven halen en de afdeling als geheel laten groeien. Effectieve managers bekommeren zich over het welzijn en succes van alle teamleden, ook buiten hun carrière om. Ze helpen bijvoorbeeld met de loopbaanontwikkeling van werknemers, waardoor iedereen zijn ambities kan nastreven en blijft groeien op professioneel en persoonlijk vlak.

3. Taken delegeren

Het is onmogelijk voor afdelingsmanagers om alle taken van elke werknemer op een afdeling te overzien, wat betekent dat sommige werkzaamheden uit handen gegeven moeten worden. De manager zet de grote lijnen uit, waarna hij of zij vertrouwt in de expertise van werknemers om de details op zich te nemen. Immers moeten teamleden de vrijheid krijgen om zelf keuzes te maken, waardoor creativiteit ook gestimuleerd wordt. Zij zijn zo overigens ook loyaler en extra gemotiveerd. Micromanagement is allang achterhaald, wat tegenwoordig is vervangen door het geven van meer zelfstandigheid en vrijheid.

4. Belang van communicatie

Een uitstekende communicatie is de sleutel tot succes bij deze functie. Luisteren en feedback geven en ontvangen zijn hierbij belangrijk, wat niet altijd voor zich spreekt. Veel werknemers klagen namelijk over slecht luisterende managers, met als gevolg dat zij niet bij hun manager aankloppen met problemen. Vernieuwende ideeën worden zo ook moeilijk ontdekt en gedeeld, waardoor de productiviteit kan stagneren. Tevens tast dit de manager-werknemer relatie aan. Het beroep van manager is de afgelopen jaren flink geëvolueerd en soft skills bepalen tegenwoordig het succes van een leider.

5. Kennis van zaken

Hoewel een afdelingsmanager veel taken uit handen moet geven, is het wel belangrijk dat hij of zij veel kennis heeft van de werkzaamheden, het bedrijf en het aanbod. Een manager van de marketingafdeling moet bijvoorbeeld wel kennis hebben van alle verschillende marketingtechnieken, technologische middelen en de persoonskenmerken van de klantdoelgroep. Daarnaast is het handig als managers een bredere kennis hebben van het bedrijf, waardoor makkelijk verbanden tussen verschillende teams en onderdelen gelegd worden.

6. Oprecht en integer

Belangrijke eigenschappen van goede afdelingsmanagers zij oprechtheid en integriteit, waardoor het goede voorbeeld wordt gegeven aan het team. Dit bevordert niet alleen de communicatie op de afdeling, maar ook de coördinatie tussen verschillende afdelingen, waardoor gezamenlijk doelen behaald worden. Het werkt averechts als managers in achterkamertjes allerlei zaken bespreken zonder dat de werknemers hiervan horen, aangezien dit vooral achterdocht wekt. Dit gevoel kan doorbroken worden door integer te handelen en oprecht te zijn naar iedereen. Zo weten medewerkers dat een manager een missie volgt en niet handelt uit eigenbelang.

7. Productief en resultaatgericht

Een manager is aangesteld om bepaalde visies en doelen te verwezenlijken, waarvoor productiviteit en resultaatgerichtheid essentieel zijn. Door teamleden van de juiste gereedschappen en opleidingen te voorzien, kunnen zij hier actief aan bijdragen. Zo wordt het beoogde resultaat ook sneller gerealiseerd. Een afdelingsmanager blijft deze doelen altijd voor ogen houden en werkt hier samen met een team naartoe. Goede managers kunnen namelijk goed de focus bewaren en weten dit ook te stimuleren bij hun teamleden om doelgericht te blijven werken.

8. Duidelijke visie en strategie

Een team is slechts zo effectief als zijn zwakste schakel. Dit betekent dat een afdelingshoofd de prestaties van werknemers goed in de gaten houdt en teamleden bijsturing geeft als dit nodig is. In het ergste geval moet een werknemer ontslagen worden. Door naar een duidelijke visie en strategie te handelen, zorgt een manager voor focus binnen een team, waardoor zij in eenzelfde richting werken. Deze strategie leidt overigens ook tot het maken van betere beslissingen, waarvoor experimenten soms noodzakelijk zijn. Door fouten te maken en nieuwe terreinen te verkennen kunnen de meest innovatieve oplossingen ontstaan.

9. 100% verantwoordelijkheidsgevoel

Een afdelingsmanager moet een groot verantwoordelijkheidsgevoel hebben en 100 procent verantwoordelijk zijn voor de resultaten van een afdeling. Dit betekent zelf veel initiatief tonen, fouten maken en acties ontwikkelen om de resultaten te verbeteren. Een goede manager heeft ook veel charisma en is rationeel over wat er bereikt moet worden. Een gevoel voor emotie en dus passie mag niet ontbreken.

Een groot verantwoordelijkheidsgevoel gaat hand in hand met veel zelfdiscipline. Afdelingsmanagers deinzen niet terug voor moeilijke beslissingen en zware taken, maar gaan hier onmiddellijk mee aan de slag. Zij zijn niet vies van overwerken en grijpen elke gelegenheid aan om voortgang te maken.


Ben jij een goede, ervaren manager met bovenstaande onmisbare eigenschappen? Stuur nu je cv naar ons op en wij maken snel een match met de ideale werkgever. Of ben jij juist een opdrachtgever die zoekt naar een interim afdelingsmanager, freelance afdelingsmanager of zzp afdelingsmanager? Doe dan gelijk een aanvraag.