Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Ambulant begeleider | Freelance | Interim | ZZP

 • Home
 • Ambulant begeleider | Freelance | Interim | ZZP

Ambulant begeleider | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Ambulant begeleiders:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Ambulant begeleiders
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

5 Vaardigheden van ambulant begeleiders en technieken om er beter in te worden

Ambulant begeleiders bieden praktische en emotionele steun aan mensen met gezondheidsproblemen, psychische stoornissen en emotionele moeilijkheden. Zij zorgen voor het welzijn van kwetsbare mensen door hen te helpen met dagelijkse taken.

Als ambulant begeleider moet je met cliënten communiceren om hun praktische en emotionele behoeften te beoordelen, zorgplannen op te stellen en hen te helpen zo zelfstandig mogelijk te leven. Je kunt ook gevraagd worden om familie en vrienden te trainen in relevante ondersteuningstechnieken en om bijeenkomsten te leiden.

Om succesvol te zijn in deze rol moet je beschikken over uitstekende interpersoonlijke vaardigheden, een passie voor het helpen van anderen en goede leiderschapsvaardigheden. Een bekwame ambulant begeleider moet in staat zijn om zowel emotionele als fysieke steun te bieden wanneer dat nodig is om ervoor te zorgen dat cliënten het gevoel hebben dat ze controle over hun leven hebben.

Taken en verantwoordelijkheden van een ambulant begeleider

 • Ontmoeting met cliënten om hun praktische en emotionele behoeften te bespreken.
 • Ontwerpen van zorgplannen die het beste aansluiten bij de behoeften van de cliënt.
 • Emotionele steun bieden door met cliënten te praten over hun behoeften en te luisteren naar hun zorgen.
 • Helpen met huishoudelijke taken zoals boodschappen doen, koken, schoonmaken en wassen.
 • Zorgen voor de gezondheidszorg van elke cliënt.
 • Het helpen van cliënten bij het solliciteren naar banen, aanvragen van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en leningen.
 • Begeleiding van cliënten met drugs- of alcoholverslavingen.
 • Het trainen van familieleden in basistechnieken voor hulpverlening.
 • Het helpen van cliënten bij het deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten.
 • Het maken van aantekeningen en het beheren van het logboek.

Opleidingsvereisten en vaardigheden van een ambulant begeleider

 • MBO/HBO diploma Persoonlijk Begeleider.
 • Een kwalificatie in de gezondheidszorg en sociale zorg geniet de voorkeur.
 • Betrokkenheid bij het helpen van anderen.
 • Uitstekende communicatieve en interpersoonlijke vaardigheden.
 • Empathisch en goed kunnen luisteren.
 • Goed probleemoplossend vermogen.
 • Vermogen om huishoudelijke taken uit te voeren.
 • Bereidheid om te assisteren bij elementaire gezondheidszorg praktijken.
 • Geduldig en emotioneel weerbaar
 • Sterke leiderschapsvaardigheden.

De functie van ambulante hulpverlener is een bevredigende baan, die echter niet zonder uitdagingen komt. Het ontwikkelen en beheersen van de juiste vaardigheden is de sleutel tot het overwinnen van deze obstakels. Daarom is het belangrijk om te weten welke vaardigheden je moet beheersen en wat je kunt doen om ze te verbeteren.

1. Professionaliteit

Professionaliteit is een must in alle sectoren van het beroepsleven, vooral als je ambulant begeleider bent. Je komt voortdurend in contact met mensen met verschillende achtergronden. Als professionele ambulant begeleider wordt van je verwacht dat je iedereen met het grootste respect behandelt, of ze nu wel of niet dezelfde overtuigingen en belangen hebben als jij.

Je moet ook de behoeften van andere mensen begrijpen en respecteren hoe zij geholpen willen worden. Op die manier kun je de cliënten met wie je werkt op een comfortabele manier helpen. Een goede ambulante hulpverlener die respect heeft voor de overtuigingen en behoeften van andere mensen, creëert een rustige werkomgeving waarin je de best mogelijke zorg kunt verlenen.

Hoe kun je professioneler zijn als hulpverlener: Wees ruimdenkend en onbevooroordeeld elke keer dat je naar je werk gaat. Erken dat iedereen in andere dingen gelooft, en de zorg die je verleent mag daar niet door worden beïnvloed. Het is ook belangrijk om extreme tolerantie te betrachten, vooral wanneer je werkt met mensen die totaal andere overtuigingen hebben.

2. Flexibiliteit

In de ambulante zorg is geen dag hetzelfde. Er wordt van je verwacht dat je dag in, dag uit verschillende taken uitvoert. Je moet flexibel genoeg zijn om de veranderingen in je takenpakket bij te kunnen houden. Je moet zich kunnen aanpassen, zowel aan deze nieuwe situaties als aan de mensen.

Flexibel zijn stelt je ook in staat om te improviseren en je reactie op elke taak af te stemmen op de situatie. Als er tijdens het werk iets onverwachts gebeurt, kun je met een flexibele instelling de uitdaging op een gracieuze en doeltreffende manier aangaan.

Het komt allemaal neer op het feit dat je elke dag met verschillende mensen moet werken. Als ambulant begeleider moet je flexibel genoeg zijn om de zorg te verlenen op basis van de verschillende wensen en behoeften van degenen met wie je werkt.

Hoe kun je als ambulante hulpverlener flexibeler zijn? Maak noodplannen voor de taken die je regelmatig uitvoert tijdens het werk. Hoewel er protocollen zijn om je te helpen in elke situatie de beste service te bieden, verwacht en bereid je altijd voor op het onverwachte.

3. Communicatie

Werken als ambulant hulpverlener betekent dat je in sommige gevallen mensen ontmoet die langdurige gezondheidsproblemen hebben. Velen van hen zullen het er waarschijnlijk moeilijk mee hebben om duidelijk en effectief te communiceren.

Jouw taak is om niet alleen met hen te praten als hun metgezel. Je moet ook tussen de regels door kunnen lezen, de dingen interpreteren die je cliënt zegt (of niet zegt), doet (of niet doet), of nodig heeft (of niet nodig heeft). Je moet op je gevoel vertrouwen om in te kunnen schatten wanneer de persoon die je bijstaat meer nodig heeft dan hij/zij vertelt, zodat je hem/haar de juiste zorg kunt bieden.

Communicatief zijn is niet alleen iets wat je doet voor de mensen met wie je werkt. Het is ook belangrijk om de communicatielijnen tussen jou en je collega's in stand te houden. Zo kun je met hen afstemmen wat de zorgwensen van je cliënten zijn.

Hoe communiceer je beter als ambulante zorgverlener? Een efficiënte communicator zijn begint met een goede luisteraar te zijn. Elke keer dat de cliënt met je praat, moet je moeite doen om echt te luisteren. Keer je naar hen toe en maak oogcontact tijdens je gesprekken met hen. En als het jouw beurt is om te praten, reageer dan gewetensvol en met intentie.

4. Empathie

Bij het verlenen van ambulante begeleiding gaat het niet alleen om het dagelijks afwerken van een ‘to-do’ lijstje. Empathie speelt een grote rol in het werk van een hulpverlener. Om je werk effectief te kunnen doen, moet je medeleven voelen en oprechte zorg bieden aan de cliënten met wie je werkt, terwijl je rekening houdt met hun gevoelens.

Begrijpen wat je cliënt doormaakt - zijn gevoelens, uitdagingen en problemen - is een cruciaal onderdeel van het werk als ambulante hulpverlener. Onthoud dat je het beste werk levert als je in de huid van je cliënt kruipt en het leven ziet zoals zij dat doen. Dat geeft je een perspectief dat een leidraad zal zijn voor de zorg die je verleent.

Hoe je als ambulante hulpverlener empathischer kunt zijn: Oefen geduld uit telkens als je bij je cliënten bent. Probeer je in hun schoenen te verplaatsen om meer perspectief te krijgen op hoe zij hun leven leiden.

5. Leergierigheid

Elke dag is een kans om nieuwe dingen te leren en daarom moet je elke dag begroeten met een leergierigheid. Tijd doorbrengen met mensen met verschillende achtergronden betekent dat je nieuwe ideeën en manieren van werken kunt oppikken. Leergierig zijn kan de manier waarop je zorg verleent aan de cliënten met wie je werkt verbeteren.

Hoe kun je meer leergierig zijn als ondersteuner: Probeer verschillende manieren uit om routinematige, alledaagse dingen te doen. Vraag je cliënten of er iets nieuws is dat ze graag zouden willen dat je doet, en doe je best om deze nieuwe manieren uit te proberen. Als het werkt, blijf er dan bij. Als het niet werkt, kun je altijd terugvallen op de oude manier van handelen.


Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging als permanente of tijdelijke ambulante begeleider? Stuur ons je CV dan zo snel mogelijk via email of neem contact op voor een gesprek.

Ambulant begeleider inhuren?

Ben je op zoek naar een freelance ambulant begeleider, interim ambulant begeleider of zzp ambulant begeleider? Neem dan vandaag nog contact op met Bureau Ad Interim voor het vinden van een geschikte kandidaat.