Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Ambulant woonbegeleider | Freelance | Interim | ZZP

 • Home
 • Ambulant woonbegeleider | Freelance | Interim | ZZP

Ambulant woonbegeleider | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Ambulant woonbegeleiders:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Ambulant woonbegeleiders
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

Ambulant Woonbegeleiders zijn verantwoordelijk voor het ondersteunen, begeleiden en verzorgen van mensen in opvangcentra, revalidatiecentra of zelfstandig begeleid wonen.

Een toegewijde Ambulant Woonbegeleider heeft de verantwoordelijkheid het personeel van deze instellingen te versterken of voor het helpen van zelfstandige cliënten met hun dagelijkse behoeften, zoals het huishouden, het bereiden van maaltijden en verzorging, maar ook voor het geven van emotionele steun en gezelschap. Om succesvol te zijn als Ambulant Woonbegeleider moet je beschikken over uitstekende emotionele intelligentie en interpersoonlijke vaardigheden. De beste kandidaten hebben een passie voor het dienen van mensen in nood.

Taken en verantwoordelijkheden van een Ambulant Woonbegeleider

 • Assisteren van bewoners tijdens hun dagelijkse persoonlijke taken.
 • Ervoor zorgen dat de bewoners zich aan de regels en het beleid houden.
 • Organiseren en faciliteren van groepsactiviteiten.
 • Toezicht houden op de bewoners en hun veiligheid waarborgen.
 • Bewoners voorzien van gemeenschapsmiddelen.
 • Voldoen aan alle redelijke verzoeken van bewoners.
 • Werken als een team om ervoor te zorgen dat de bewoners de best mogelijke levenskwaliteit krijgen.
 • Bijwerken en bijhouden van rapporten over elke bewoner.

Opleidingsvereisten en vaardigheden van een Ambulant Woonbegeleider

 • MBO diploma woonbegeleiding of een HBO diploma in psychologie of gezondheidszorg bij voorkeur.
 • Een gediplomeerd verpleegassistent zijn is een pluspunt.
 • Uitstekende communicatie- en luistervaardigheden.
 • Goede conflictoplossing en crisismanagement vaardigheden.
 • Veel geduld, empathie en respect.

5 manieren om te weten of Ambulant Woonbegeleider de baan voor jou is

Ambulant Woonbegeleiders zijn een speciaal in hun soort; het zijn onbaatzuchtige leiders. Wanneer ze geconfronteerd worden met uitdagingen en delicate situaties, stappen ze dapper naar voren. Ze werken met kansarme groepen en helpen cliënten hun potentieel te bereiken. Deze professionals investeren hun hart, geest en fysieke kracht, waarbij de behoeften van de cliënten hun prioriteit zijn.

Werken als Ambulante Woonbegeleider vereist een gedegen opleiding, samen met bepaalde persoonlijkheidskenmerken, vaardigheden en capaciteiten. Hier is hoe je kunt peilen of dit beroep geschikt is voor jou.

1. Je bent bereid om de vereiste opleidingen te volgen en diploma’s te behalen

De meeste instellingen vereisen een HBO/WO diploma in sociaal werk, sociologie, counseling, psychologie of een ander gebied van menselijke dienstverlening. HBO opleidingen hebben tevens een klinische stage. Om als revalidatie begeleider te werken, moet je wel een WO diploma behalen. Voordat je werk zoekt, is het aanbevolen om twee jaar stage te lopen in een residentiële omgeving. Veel werkgevers geven namelijk de voorkeur aan deze ervaring.

Het volgen van een professionele training kan twee vormen aannemen. Het kan op de werkvloer zijn, onder begeleiding van een supervisor. Gedurende ongeveer een maand loop je mee met een andere Ambulante Woonbegeleider en observeer je hoe hij of zij dagelijkse situaties beheert. Er kunnen ook opleidingen vereist zijn in eerste hulp, interviewen, counseling, crisisinterventie en casemanagement.

2. Je bezit de nodige persoonlijkheidskenmerken

Je bent een goede Ambulante Woonbegeleider als je detailgericht en besluitvaardig bent. Een van je taken is ervoor te zorgen dat cliënten zich aan de regels van de instelling houden. Als er overtredingen zijn, moet je deze aanpakken en corrigeren. Een Ambulante Woonbegeleider moet gezag uitstralen, maar ook kunnen meeleven en gevoelig zijn voor problemen van cliënten. Er wordt van jou verwacht dat je op gepaste wijze reageert op sociale situaties. Sommige bewoners hebben een zachte aanpak nodig, terwijl anderen discipline nodig hebben. Het omgaan met verschillende temperamenten vereist intuïtie.

Je houding moet ook stabiel zijn. Cliënten rekenen erop dat je consequent, gelijkmatig, rationeel en kalm bent. Crisismanagement vereist moed, tact en een goed beoordelingsvermogen. Bent je een teamspeler? Werk je graag samen met andere professionals in een groep? Hopelijk is je antwoord hierop een enthousiast "Ja!".

Ambulant Woonbegeleiders werken vaak met een team van andere medewerkers. Zij moeten deze mensen kunnen leiden en motiveren om de doelen te bereiken die zij zichzelf stellen. Leiderschapsvaardigheden kunnen Ambulant Woonbegeleiders ook helpen bij uitdagingen op de werkplek, omdat ze misschien een leiderschapsrol op zich moeten nemen als een medewerker afwezig is of als er onenigheid is tussen collega's.

3. Je hebt de verplichte vaardigheden ontwikkeld

Ben je opmerkzaam? Als Ambulante Woonbegeleider hou je de houding en het gedrag van cliënten in de gaten. Goede schrijfvaardigheden zijn nodig om doelen, zorgplannen, notities, incidenten en voortgangsrapportage te documenteren. Vervolgens moet je effectief kunnen communiceren met cliënten, medewerkers en familieleden.

Als Ambulante Woonbegeleider zul je vele petten opzetten, waaronder die van geestelijk verzorger, life skills coach, verpleegkundige, recreatie therapeut, financieel adviseur en contactpersoon voor de gemeenschap. Daarom is organisatie van vitaal belang. Evenzo is het vermogen om professionele grenzen en vertrouwelijkheid te handhaven.

Bovenal is het essentieel om persoonlijk te zijn. Cliënten hebben behoefte aan vriendelijke, benaderbare mentoren. Personeelsmanagers willen werknemers die openstaan voor supervisie en feedback. Sommige van deze kwalificaties verkrijg je door opleiding en training, maar andere moeten je aangeboren zijn. Multitasking en leiderschap zijn bijvoorbeeld natuurlijke vaardigheden die niet iedereen bezit.

4. Je bent geduldig en vindt het niet erg om lange uren te maken

Ambulant Woonbegeleiders ondersteunen vaak met cliënten met gedragsproblemen, en ze moeten geduldig zijn wanneer ze met hen werken. Geduld kan Ambulant Woonbegeleiders ook helpen kalm te blijven in situaties die stress of angst kunnen veroorzaken. Als een cliënt bijvoorbeeld moeite heeft zich aan te passen aan de regels van de instelling, kan een Ambulante Woonbegeleider beter wachten tot hij of zij zich aanpast dan te snel in te grijpen.

Een deel van deze baan bestaat uit het leven tussen cliënten gedurende bepaalde ongebruikelijke tijdstippen, zoals 's nachts en in het weekend. Diensten kunnen lang zijn. De werkschema's zijn vaak variabel en omvatten ook wachtdiensten. Daarom moet je je kunnen aanpassen en je inzetten voor de cliënten. Stiptheid is cruciaal.

5. Je bent flexibel en een voorstander van nauwe interpersoonlijke relaties

Ambulant Woonbegeleiders moeten hun schema's en taken vaak aanpassen aan de behoeften van hun cliënten. Als een cliënt bijvoorbeeld overdag een afspraak heeft, moet een andere Ambulante Woonbegeleider misschien invallen bij andere cliënten of een deel van hun taken overnemen. Flexibiliteit kan er ook toe bijdragen dat Ambulant Woonbegeleiders meer openstaan voor feedback van supervisors en collega's.

De meest succesvolle Ambulant Woonbegeleiders ontwikkelen een therapeutische verstandhouding met cliënten en bieden warmte, empathie en onvoorwaardelijke steun. Daartoe passen ze hun communicatiestijl aan aan het ontwikkelingsniveau van elke bewoner. Ze respecteren ook verschillende culturen. Ambulant Woonbegeleiders zijn eerlijk, objectief en bedreven in het oplossen van problemen.

Bovendien waarderen ze hun relaties met andere professionals. Zij onderhouden een open communicatie met als doel de medewerkers goed geïnformeerd te houden. Ze zijn ook toegewijd aan het uitvoeren van management beslissingen.

Ga ervoor!
In tegenstelling tot een maatschappelijk werker of psycholoog werkt een Ambulant Woonbegeleider in de loopgraven, naast zijn cliënten. Je bent gekwalificeerd voor dit beroep na het behalen van een MBO of HBO diploma en het volgen van een opleiding, stage en permanente educatie. Als je een meelevende en gevoelige leider bent, past deze carrière goed bij jou. Je moet ook evenwichtig, georganiseerd en een teamspeler zijn. Als je de kansarmen omarmt en hen wilt helpen zich te ontwikkelen, heb je het hart en de geest van een uitstekende Ambulante Woonbegeleider. Dus schrijf je in voor de opleiding en ga ervoor!


Werken als Ambulant Woonbegeleider?

Wil jij graag aan de slag als freelance Ambulant Woonbegeleider of zzp Ambulant Woonbegeleider en beschik je al over de juiste opleiding en kerneigenschappen waar werkgevers naar op zoek zijn? Stuur ons dan zo snel mogelijk jouw cv toe en wij nemen contact op voor het inplannen van een kennismakingsgesprek.

Ambulant Woonbegeleider inhuren?

Is jouw instelling of organisatie op zoek naar een enthousiaste interim Ambulant Woonbegeleider die de juiste toepassing is? Dan kunnen wij helpen! Neem vandaag nog contact op met Bureau Ad Interim voor meer informatie en wij helpen je bij het vinden van de juiste kandidaat voor deze job.

Een Ambulant Woonbegeleider is een professional die individuen begeleidt bij het zelfstandig wonen en het behouden van een stabiele woonomgeving. De Ambulant Woonbegeleider werkt met mensen die een verhoogd risico hebben op huisvestingsproblemen en kan helpen bij het vinden van huisvesting, het beheren van financiën en het ontwikkelen van vaardigheden om zelfstandig te wonen. De Ambulant Woonbegeleider rapporteert aan de leidinggevende van de afdeling waarin hij of zij werkt.

Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden

 1. Begeleiding bij het vinden van huisvesting: De Ambulant Woonbegeleider helpt cliënten bij het vinden van huisvesting, waaronder het zoeken naar geschikte woningen en het onderhandelen over huurovereenkomsten.
 2. Financiële begeleiding: De Ambulant Woonbegeleider biedt financiële begeleiding aan cliënten, waaronder hulp bij het beheren van inkomsten en uitgaven, het opstellen van budgetten en het aanvragen van financiële steun.
 3. Ontwikkelen van vaardigheden: De Ambulant Woonbegeleider werkt met cliënten om vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om zelfstandig te wonen, waaronder het ontwikkelen van huishoudelijke vaardigheden, time-management en communicatie.
 4. Ontwikkelen van ondersteuningsplannen: De Ambulant Woonbegeleider ontwikkelt ondersteuningsplannen voor cliënten, waarin doelen, actieplannen en evaluaties worden beschreven.
 5. Coördinatie van diensten: De Ambulant Woonbegeleider coördineert de diensten die nodig zijn om cliënten te ondersteunen, waaronder verwijzingen naar andere diensten en organisaties.
 6. Ondersteuning van cliënten bij crisissituaties: De Ambulant Woonbegeleider biedt ondersteuning aan cliënten in crisissituaties, zoals dakloosheid of huiselijk geweld.
 7. Rapportage: De Ambulant Woonbegeleider houdt rapporten bij van zijn of haar activiteiten en voortgang van cliënten.
 8. Samenwerking met andere diensten: De Ambulant Woonbegeleider werkt samen met andere diensten en organisaties om cliënten te ondersteunen en ervoor te zorgen dat de diensten die worden verleend op elkaar aansluiten.

Belangrijke vaardigheden en kwalificaties

 1. Diploma maatschappelijk werk of een gerelateerd vakgebied.
 2. Ervaring in het werken met mensen die huisvestingsproblemen hebben of andere sociaal-economische problemen.
 3. Goede communicatieve vaardigheden en het vermogen om effectief te communiceren met individuen uit diverse achtergronden en met verschillende behoeften.
 4. Kennis van huisvestingswetgeving, sociale zekerheid en andere relevante wet- en regelgeving.
 5. Vermogen om te werken in een teamomgeving en samen te werken met andere professionals en organisaties.
 6. Goede organisatorische vaardigheden en het vermogen om meerdere taken tegelijkertijd uit te voeren.
 7. Creativiteit en innovatie bij het ontwikkelen van ondersteuningsplannen en programma's.
 8. Empathie, geduld en het vermogen om te werken met mensen die een breed scala aan uitdagingen en problemen hebben.
 9. Certificering als ambulant woonbegeleider of een vergelijkbare certificering op het gebied van sociaal werk of counseling.
 10. Overtuiging van het belang van het bevorderen van zelfstandig wonen en het ondersteunen van individuen bij het behouden van een stabiele woonomgeving.