Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Apothekersassistent Ziekenhuis | Freelance | Interim | ZZP

 • Home
 • Apothekersassistent Ziekenhuis | Freelance | Interim | ZZP

Apothekersassistent Ziekenhuis | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Apothekersassistenten Ziekenhuis:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Apothekersassistenten Ziekenhuis
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

Taken en verantwoordelijkheden van een Apothekersassistent Ziekenhuis

De taken en verantwoordelijkheden van een Apothekersassistent Ziekenhuis kunnen uiteraard per ziekenhuis verschillen. Hieronder staan een aantal taken en verantwoordelijkheden die Apothekersassistenten Ziekenhuis, bij Bureau Ad Interim ingeschreven, uitvoer(d)en:

 • Het geven van voorlichting aan patiënten, behandelaren, verpleegkundigen en verzorgenden;
 • Gegevens patiënten invoeren in een apotheekinformatiesysteem (AIS) waaronder Zamicom, Mira, Epic, Medimo en HiX;
 • Medicatie bewaking op alle recepten die artsen / zorgverleners voorschrijven;
 • Het actueel maken van het farmaceutisch dossier door middel van medicatieverificatie;
 • In kaart brengen van de zorgvraag van de klant (arts, verpleegkundige, patiënt);
 • Opname- en ontslaggesprekken;
 • Het verpakken van geneesmiddelen met behulp van een geneesmiddel distributiesysteem;
 • Verstrekken van de noodzakelijke medicatie aan de verpleegafdeling, externe instellingen, afdelingsvoorraad en op naam van de patiënt;
 • Inkopen van geneesmiddelen en goederen;
 • Werkzaamheden met betrekking tot de productenkeuze / assortimentsbeheer;
 • Signaleren van knelpunten of structurele problemen en met verbeteringsvoorstellen komen;
 • Opstellen van facturen voor externe klanten;
 • Extern en intern klachtenbeheer;
 • Adviseren van de afdelingsmanager, ziekenhuisapothekers en overige medewerkers;
 • Bijhouden van het kwaliteitssysteem;
 • Bereiden van Cytostatica, steriele en niet steriele bereidingen van medicatie intern en externe instellingen;
 • Laboratorium ondersteuning;
 • Ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van de bereidingen.