Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Applicatiebeheerder Magister | Freelance | Interim | ZZP

 • Home
 • Applicatiebeheerder Magister | Freelance | Interim | ZZP

Applicatiebeheerder Magister | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Applicatiebeheerders Magister:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Applicatiebeheerders Magister
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

1. Wat is een applicatiebeheerder Magister?

Een applicatiebeheerder buigt zich over het beheren van de werking en het onderhoud van software binnen een bedrijf of instelling. Het is belangrijk dat de gebruikte software goed werkt ter stimulatie van de productiviteit van een onderneming en de controle van de gegevens. Voor gebruikers kunnen op deze manier tevens de algemene controle, beveiliging, privacy en versiebeheer gewaarborgd worden. Het gaat hierbij om allerlei soorten technologieën die op diverse manieren toegepast worden en goed onderhouden moeten worden.

Ook binnen scholen is het belangrijk dat de toegepaste softwareoplossingen naar behoren werken, zodat de educatie op de juiste manier verzorgd kan worden. Voor het applicatiebeheer kan gebruikgemaakt worden van Magister, wat een administratie- en communicatiesysteem is dat speciaal is ontwikkeld voor scholen. Wat is een applicatiebeheerder precies, wat houdt applicatiebeheer met Magister in en wat betekent een baan hebben als applicatiebeheerder Magister?

2. Wat is een applicatiebeheerder?

Applicatiebeheerders richten zich op de gebruikte softwareoplossingen in een onderneming, zoals een school, en zorgen voor hun productiviteit. Dit zorgt niet alleen voor een optimale werking, maar zo worden ook belangrijke gegevens goed beveiligd en kan de privacy van gebruikers gewaarborgd worden. Hierbij worden verschillende, toegepaste technologieën gecontroleerd, waarbij de complexiteit van systemen erg uiteen kan lopen. Sommige software zit namelijk vrij simpel in elkaar, zoals apps op mobiele apparaten, waar andere software een stuk complexer is, zoals elektronisch betalingsverkeer.

Eigenlijk is een applicatiebeheerder een IT-professional die specifiek de applicaties bekijkt die vereist zijn om bepaalde activiteiten in een onderneming te verbeteren. Daarnaast houdt hij of zij toezicht op het dagelijkse onderhoud, de installatie en de upgrading van software. De volgende taken vervult een applicatiebeheerder in het algemeen:

 • Automatiseren en ontwikkelen van bedrijfssystemen.
 • Ontwerpen, verder ontwikkelen en uiteindelijk implementeren van nieuwe functionaliteiten en software.
 • Beheren van de database.
 • Controleren en onderhouden van gebruikte apps.
 • Geven van advies over mogelijke, technische aanpassingen aan het bestuur.
 • Overbrengen van technische informatie aan een niet-technisch publiek.
 • Analyseren, signaleren, rapporteren en oplossen van problemen die ontstaan met softwareoplossingen.
 • Bijhouden van en inspelen op technische ontwikkelingen.
 • Organiseren van projecten rondom software en systemen aan de hand van een gedetailleerde planning.

3. Functioneel vs. technisch applicatiebeheerder

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen functioneel en technisch beheer van applicaties, waarbij een functioneel applicatiebeheerder softwareoplossingen gebruikersvriendelijk maakt voor de gebruikers. Er wordt gewerkt met standaardapplicaties en zo'n applicatiebeheerder staat in dienst van de eindgebruiker, waarbij inefficiënties gerapporteerd worden aan het technisch applicatiebeheer.

Dit technisch applicatiebeheer ontwerpt, ontwikkelt, test en implementeert vervolgens software voor de desbetreffende onderneming. Hierbij worden nieuwe functionaliteiten geprogrammeerd en toegevoegd en er is een uitgebreide, technische kennis voor deze functie nodig.

4. Wat houdt applicatiebeheer met Magister in?

Binnen scholen is het essentieel dat de softwareoplossingen goed werken en de eindgebruikers, zoals leerlingen, hun ouders, docenten en het schoolbestuur, optimaal dienen. Hierbij kan Magister te hulp schieten. Dit is een administratie- en communicatiesysteem dat speciaal is ontworpen voor scholen en waarmee de voortgang van elke leerling op school nauwlettend gevolgd kan worden. Gegevens kunnen zo makkelijk ingezien worden door verschillende partijen, waardoor voor alle betrokkenen de aanwezigheid, het programma, het lesrooster, de toetsing en afsluiting en de cijfers overzichtelijk zijn gebundeld. Er kunnen verschillende vormen van het systeem toegepast worden, zoals een standaard pakket. Het is daarentegen ook mogelijk om voor maatwerk voor een specifieke school te kiezen.

Magister speelt zo ook in op het tekort aan applicatiebeheerders op sommige scholen door de hulp in het vastleggen van belangrijke informatie. Het is ook essentieel dat er professionals aanwezig zijn die weten hoe het systeem werkt, zoals tijdelijk personeel dat flexibel ingezet kan worden. Door als interim applicatiebeheerder Magister, freelance applicatiebeheerder Magister of zzp applicatiebeheerder Magister aan de slag te gaan, kan het gat op een school toch gevuld worden en wordt het doen van de administratie en communicatie een stuk makkelijker.

5. Welke functie-eisen en eigenschappen heeft een ervaren applicatiebeheerder Magister?

A. Opleiding

Voor zowel een vaste applicatiebeheerder als een interim applicatiebeheerder Magister, freelance applicatiebeheerder Magister of zzp applicatiebeheerder Magister is het noodzakelijk om een ICT-gerelateerde opleiding te hebben gevolgd, waarbij vaak naar een bachelor en/of master wordt gevraagd. Echter, ook met een associate degree kun je bij veel plekken beginnen. Een associate degree is een erkende tweejarige opleiding en zit qua niveau tussen een MBO- en een HBO-opleiding. In deze opleiding zitten onderdelen uit de gerelateerde bacheloropleiding en het is geschikt voor mensen die al werkzaam zijn in de IT en hiernaast extra kennis willen vergaren.

Geschikte opleidingen zijn bijvoorbeeld de bachelors HBO-ICT, Informatica en Business IT & Management. Daarnaast wordt vaak de WO Business Information Systems gevolgd om applicatiebeheerder te worden. Een veel voorkomende associate degree is overigens Informatica.

B. Kennis en ervaring

Over het algemeen moeten applicatiebeheerders veel kennis hebben van het ontwerpen, ontwikkelen en implementeren van systemen en software ter ondersteuning van de activiteiten in een onderneming. Ook dient men kennis te hebben van principes rondom informatiebeheer, zoals beschreven in onder andere Business Information Services Library (BiSL), Application Services Library (APL) en Information Technology Infrastructure Library (ITIL).

Voor applicatiebeheerders is het wisselend belangrijk om ervaring opgedaan te hebben in het vakgebied en het ligt aan de instelling waar iemand terechtkomt. Een minimale hoeveelheid ervaring van drie jaar in een soortgelijke functie is vaak wel een pluspunt. In het geval dat een applicatiebeheerder specifiek wordt aangesteld om met Magister te werken op een school, is het ook belangrijk dat hij of zij ervaring heeft met dit systeem om het op de juiste manier te kunnen gebruiken. Zeker voor zelfstandigen is dit belangrijk om aantrekkelijk te zijn voor potentiële opdrachtgevers.

C. Accuraat

Naast de bovengenoemde functie-eisen is het belangrijk dat een applicatiebeheerder Magister voorzien is van een aantal eigenschappen. Zo is accuraat zijn van belang, aangezien een klein foutje in een systeem voor grote gevolgen kan zorgen. Het kan dan ook erg lang duren voordat het foutje wordt ontdekt. Zodoende moeten de doorgevoerde acties altijd goed gecontroleerd worden.

D. Analytisch

Naast accuratesse is een analytisch denkvermogen essentieel om situaties van tevoren te voorspellen en mogelijke problemen op te sporen. Hier kan dan vervolgens adequaat op ingespeeld worden, zodat alsnog de best mogelijke resultaten verkregen worden. Een applicatiebeheerder kan situaties dus goed inschatten.

E. Anticiperend

Treden er toch problemen op met softwareoplossingen of applicatiesystemen? Dan kan een applicatiebeheerder hier goed op inspelen. Als gevolg blijft de administratie en communicatie optimaal verlopen.

F. Gedisciplineerd

Door middel van veel discipline worden systemen ontworpen, ontwikkeld, onderhouden en geïmplementeerd. Immers is er veel concentratie en focus nodig voor deze baan om het gewenste resultaat te genereren.

G. Klantgericht

Tevens moet een applicatiebeheerder Magister altijd de wensen van de klant, oftewel leerlingen, leraren, ouders en het schoolbestuur, waarborgen. Deze gebruikers moeten namelijk goed om kunnen gaan met de toegepaste software om het een succes te maken.

H. Luisteraar

Wanneer de gebruikers klachten hebben, kunnen ze bij de applicatiebeheerder terecht, welke zich dan buigt over mogelijke oplossingen. Het is hierbij belangrijk dat hij of zij goed luistert naar het probleem om de juiste oplossing te ontwikkelen.

I. Resultaatgericht

Tot slot houdt een applicatiebeheerder altijd het resultaat voor ogen, zodat dit op een efficiënte, effectieve manier behaald kan worden. Hij of zij wijkt niet voor problemen, maar pakt deze met beide handen aan om het gewenste resultaat te creëren voor alle gebruikers in een instelling.