Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Arbeidshygiënist | Freelance | Interim | ZZP

 • Home
 • Arbeidshygiënist | Freelance | Interim | ZZP

Arbeidshygiënist | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Arbeidshygiënisten:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Arbeidshygiënisten
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

4 stappen van een arbeidshygiënische strategie voor een arbeidshygiënist

Een van de vier kerndeskundigen vanuit de Arbowet is de arbeidshygiënist, wat iemand is die zorg draagt voor een gezonde werkomgeving binnen bedrijven. Iemand met deze functie richt zich met name op de risicofactoren die gezondheidsschade kunnen opleveren op de lange termijn, zoals werken in lawaai of met gevaarlijke stoffen. Daarnaast zijn er nog meer vraagstukken waarbij deze arbodeskundige ondersteuning kan bieden aan werkgevers. Wanneer schakelen bedrijven een arbeidshygiënist in en door middel van welke stappen wordt een arbeidshygiënische strategie ontwikkeld?

Wanneer wordt een arbeidshygiënist ingeschakeld?

Arbeidshygiëne is een belangrijk onderdeel van een veilige werkomgeving en werkgevers zijn verplicht om dit te realiseren. Wanneer een werksituatie beoordeeld moet worden op mogelijke gezondheidsrisico's wordt een arbeidshygiënist dus ingeschakeld. Hij of zij doet dan onderzoek en voert metingen uit in de werkomgeving, waarna de resultaten getoetst worden aan de hand van de geldende normen en richtlijnen vanuit de Arbowet.

Een belangrijk type onderzoek op dit gebied is de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), wat ingaat op de volgende onderwerpen:

 • Biologische agentia, zoals Covid-19 en legionella;
 • gevaarlijke stoffen;
 • klimaat, waaronder comfort, hitte en kou vallen;
 • lawaai;
 • licht en verlichting;
 • en mechanische trillingen.

Op basis van dit onderzoek, waaruit een aantal arbeidsrisico's naar voren komen, kunnen adviezen en oplossingen ontwikkeld worden om een gezonde en veilige werkomgeving te creëren. Dit gebeurt altijd in samenspraak met de werkgever, waardoor risico's geminimaliseerd worden en de duurzame inzetbaarheid van werknemers wordt vergroot. Over de maatregelen die getroffen zijn, zoals het verplichten van bepaalde persoonlijke beschermingsmiddelen, geeft de arbodeskundige tevens voorlichting aan werknemers. Zo kan de implementatie van deze maatregelen soepel en optimaal verlopen.

Waaruit bestaat een arbeidshygiënische strategie?

Een belangrijk onderwerp op het gebied van arbeidshygiëne is werken met gevaarlijke stoffen. Deze kunnen op allerlei manieren vrijkomen, zoals in de chemische industrie waar ze geproduceerd worden. Echter, ook in veel andere sectoren krijgen werknemers te maken met gevaarlijke stoffen, welke bijvoorbeeld verwerkt zitten in brandstof, inkt, lijn, schoonmaakmiddelen en verf. Blootstelling aan zulk soort stoffen kunnen gevolgen hebben voor de gezondheid, vaak op de lange termijn, en daarom is het belangrijk om hier passende maatregelen voor te nemen. Dit kan gedaan worden door middel van een arbeidshygiënische strategie.

Deze strategie bevat maatregelen die gezond en veilig werken mogelijk moeten maken door risico's te minimaliseren. Hierbij geldt altijd het redelijkerwijsprincipe, wat inhoudt dat een werkgever nooit verplicht is om onrealistische maatregelen te treffen. Het is bijvoorbeeld niet redelijk om te verwachten van een werkgever dat hij niet-bestaande machines aanschaft, omdat dit beter zou zijn voor de gezondheid van werknemers. Een arbeidshygiënische strategie bevat vier stappen.

1. Inventariseren

Het is allereerst belangrijk om een duidelijk overzicht te hebben van de gevaarlijke stoffen op de werkvloer om de juiste bescherming voor werknemers te bieden. Hiervoor moet een registratieoverzicht opgesteld worden van de gevaarlijke stoffen, zowel van de stoffen die gemaakt worden als van de stoffen die vrijkomen gedurende het productieproces. Hiervoor wordt bijvoorbeeld een RI&E uitgevoerd om alle mogelijke risico's in kaart te brengen.

2. Beoordelen

Vervolgens moet het blootstellingsniveau van de medewerkers aan de geïdentificeerde gevaarlijke stoffen worden beoordeeld. Dit hangt af van de duur, frequentie en concentratie van blootstelling, waarvoor een kwantitatieve schattingsmethode gebruikt wordt. Zo kunnen alle mogelijke gezondheidsrisico's voor werknemers beoordeeld worden op impact om hier passende maatregelen voor te ontwikkelen.

3. Maatregelen ontwikkelen

Een belangrijke stap binnen de arbeidshygiënische strategie is het ontwikkelen van geschikte maatregelen om de blootstelling aan gevaarlijke stoffen te voorkomen en beperken. De juiste maatregelen verschillen per bedrijf en branche, maar beginnen altijd bij het weghalen van de bron van gevaarlijke stoffen. Dit kan een machine zijn die bijvoorbeeld veel lawaai maakt. Misschien is er wel een machine die hetzelfde doel bereikt, maar tegelijkertijd minder lawaai maakt?

Er kunnen ook collectieve maatregelen getroffen worden, zoals het plaatsen van geluidswerende omkasting om een machine heen. Hierbij wordt de bron niet vervangen, maar het risico en de productie van gevaarlijke stoffen worden zo verlaagd. Individuele maatregelen, daarentegen, omvatten organisatorische en technische maatregelen. Een organisatorische maatregel is bijvoorbeeld roulatie van taken, waardoor taken afgewisseld worden en zo ook de blootstelling aan schadelijke stoffen wordt verminderd per medewerker. Een technische maatregel op individueel niveau is daarnaast het realiseren van een geluidsdichte controlekamer, waardoor het een betere maatregel vormt. Echter, ook hierbij wordt blootstelling aan lawaai en schadelijke stoffen niet geheel vermeden, omdat medewerkers ook controles moeten uitvoeren bij de machines.

Daarom zijn er ook altijd persoonlijke beschermingsmiddelen nodig, wat een nog veiligere werksituatie kan creëren voor werknemers. Dit is noodzakelijk als een werkgever het gevaar niet helemaal kan wegnemen, zoals tijdens controles die medewerkers vaak moeten uitvoeren. Voorbeelden van persoonlijke beschermingsmiddelen zijn een veiligheidsbril en -helm of het aanbieden van gehoorbescherming in het geval van lawaai. Hierdoor wordt er nog een extra barrière gecreëerd tussen de medewerkers en de schadelijke stof of het lawaai.

4. Waarborgen

Tot slot moet een arbeidshygiënist ervoor zorgen dat de maatregelen gewaarborgd worden. Dit wordt gefaciliteerd door alle werknemers op de hoogte te brengen en in te spelen op veranderende situaties, zowel interne als externe veranderingen. Ook nieuw personeel moet op de hoogte zijn van de maatregelen die zijn genomen om de veiligheid en gezondheid te waarborgen. Als er iets verandert in het productieproces moet er ook steeds opnieuw gekeken worden naar de functionaliteit van de huidige maatregelen en of dit voldoende is. Een stof kan bijvoorbeeld op de lijst met gevaarlijke stoffen komen door nieuwe inzichten en grenswaarden kunnen worden aangepast. Hier moet een arbeidshygiënist dan op inspelen om ervoor te zorgen dat maatregelen up-to-date blijven.

Ben jij een interim arbeidshygiënist, freelance arbeidshygiënist of zzp arbeidshygiënist? Stuur je cv naar ons op en wij maken de ideale match met een opdrachtgever op dit gebied. Of ben jij een opdrachtgever en nog op zoek naar de geschikte zelfstandige arbodeskundige? Doe bij ons een aanvraag en wij helpen je snel en adequaat verder.