Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Arbeidsjurist | Freelance | Interim | ZZP

 • Home
 • Arbeidsjurist | Freelance | Interim | ZZP

Arbeidsjurist | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Arbeidsjuristen:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Arbeidsjuristen
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

1. Wat is een arbeidsjurist?

Het komt weleens voor dat een bedrijf een geschil heeft met een werknemer, bijvoorbeeld wanneer een werkgever dreigt met ontslag of de verschuldigde loon niet betaalt. In dit geval worden bepaalde rechten van de werknemer niet nageleefd en gewaarborgd. Voor rechtshulp op dit gebied kun je dan terecht bij een arbeidsjurist.

Een arbeidsjurist houdt zich bezig met arbeidsrechten en kan helpen met allerlei soorten kwesties op werkgebied, zoals zaken rond het aannemen, behouden en ontslaan van medewerkers. Waar houdt een arbeidsjurist zich allemaal mee bezig, wanneer kan hij of zij ingeschakeld worden en welke eigenschappen moet iemand in deze positie hebben?

2. Wat is een arbeidsjurist precies?

Arbeidsjuristen zijn op de hoogte van alle plichten en rechten van zowel werkgevers en werknemers en kunnen rechtshulp bieden bij geschillen tussen deze twee partijen. Ze kunnen advies geven bij een conflict dat zich afspeelt op de werkvloer, stellen arbeidsovereenkomsten en beëindigingscontracten op en bemiddelen om een gepaste ontslagregeling te bewerkstelligen.

Het kennisniveau van zo'n soort jurist is vrij hoog, omdat hij of zij gespecialiseerd is in zaken omtrent arbeid, oftewel arbeidsrecht. Dit is een complex rechtsgebied en daarom moet er ook een speciale opleiding voor gevolgd worden. Ook ervaring komt erg van pas, wat je kunt gebruiken om situaties in te schatten en waarop je je keuzes kunt baseren. Arbeidsjuristen kunnen op deze manier conflicten tussen werkgevers en werknemers oplossen door over gunstige voorwaarden te bemiddelen bij een ontslag of juist deze aan te vechten.

Het komt vaak voor dat mensen met dit beroep een tijdelijk dienstverband aangaan. Immers werk je veel met verschillende opdrachtgevers en door middel van een tijdelijke functie kun je je flexibel opstellen voor allerlei werkgevers en werknemers met problemen omtrent arbeid. Ga bijvoorbeeld werken als interim arbeidsjurist, freelance arbeidsjurist of zzp arbeidsjurist.

3. Welke arbeidsconflicten kan een arbeidsjurist aanpakken?

Er kunnen allerlei verschillende soorten conflicten ontstaan tussen een werkgever en een werknemer op de werkvloer. Bij de volgende conflicten op het gebied van arbeid kunnen arbeidsjuristen bijvoorbeeld rechtshulp geven.

A. Arbeidsconflict

Het kan allereerst voorkomen dat een werknemer en zijn of haar werkgever niet op één lijn zitten. Dit kan erg frustrerend zijn en de hulp van een derde, onafhankelijke partij is dan handig. Arbeidsjuristen kunnen in dit geval zoeken naar een oplossing om stabilisatie in de situatie te brengen aan de hand van een objectief perspectief. Hierdoor kan verzuim en ziekte voorkomen worden en de werksfeer wordt voor alle betrokkenen verbeterd.

B. Arbeidsongeval

Een werkgever heeft de plicht om over zijn of haar werknemers zorg te dragen. Wanneer er een arbeidsongeval voorkomt, wordt de werkgever dus ook verantwoordelijk gehouden, waarvoor werkgevers vrijwel altijd verzekerd zijn. Toch kunnen er implicaties optreden wanneer werkgevers verantwoordelijk gehouden worden voor schade die een medewerker heeft opgelopen. Arbeidsjuristen kunnen in dit geval advies geven, waardoor je sterker in je schoenen staat en een werknemer weet waarop hij of zij recht heeft. Tevens kan een jurist onderhandelen over een gepaste schadevergoeding.

C. Loonvordering

Arbeidsjuristen kunnen ook bij loonvorderingen helpen. Dit zijn situaties waarin een werkgever een deel van of het gehele loon niet uitbetaalt, terwijl een werknemer hier wel recht op heeft. Het kan zijn dat een werknemer zich dan niet gehoord voelt of het niet bespreekbaar kan maken, waardoor het inschakelen van een jurist een vereiste is. Het is wel van belang dat werknemers op tijd een jurist inschakelen, aangezien je recht op achterstallig loon na vijf jaar al vervalt.

Je kunt als werknemer je loon opeisen wanneer je volgens de gemaakte afspraken al uitbetaald zou moeten zijn. Naast het achterstallige loon heb je tevens recht op een wettelijke verhoging. Over de eerste drie dagen van vertragingen in het uitbetalen van het loon kun je geen verhoging krijgen, maar vanaf dag vier kun je vijf procent per dag van je brutosalaris aan verhoging ontvangen.

D. Ontslag

Ontslagen komen nooit op een goed moment en daarom kan het slim zijn om advies te vragen bij een jurist die gespecialiseerd is in arbeid, aangezien je vaak meer rechten hebt dan waar je van op de hoogte bent. Dit geld voor zowel werkgevers als werknemers. Bij een ontslag op staande voet kun je bijvoorbeeld niet aanspraak maken op een WW-uitkering, de werkeloosheidsuitkering. Ook wanneer je bezwaar wilt maken tegen je ontslag via het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) of een rechter kun je veel hebben aan het advies van een arbeidsjurist.

E. Arbeidsovereenkomst

Je kunt als werkgever ook advies vragen bij het controleren of opstellen van arbeidsovereenkomsten. Je moet namelijk op de hoogte zijn van alle plichten en rechten van je werknemers en van je eigen plichten en rechten als werkgever. Echter, arbeidsrecht is erg complex, dus je kunt jezelf veel tijd en moeite besparen door dit uit te besteden aan een professional. Met de hulp van een jurist weet je zeker dat de arbeidsovereenkomsten juist en compleet zijn. Dit vormt de basis voor de juridische positie van een werkgever en werknemer en het is daarom belangrijk dat werkgevers er zorgvuldig mee om gaan.

F. Verlof en vakantie

Het is ook belangrijk om te weten wanneer je recht op verlof hebt als werknemer en hoeveel vakantiedagen je mag opnemen. Vaak krijgen werknemers niet waar ze precies recht op hebben en zij maken het niet bespreekbaar omdat ze er niet van op de hoogte zijn. Wanneer je als werkgever of werknemer twijfelt over je rechten omtrent verlof en vakantie kun je advies vragen aan een arbeidsrecht jurist.

G. Zwangerschap

Als je zwanger bent, heb je veel rechten, zoals het recht op zwangerschapsverlof en aangepast werk. Van de precieze rechten zijn veel werkgevers en werknemers niet goed op de hoogte, terwijl je met deze informatie veel sterker in je schoenen staat. Daarom kan een jurist ingeschakeld worden die je advies kan geven, maar daarnaast ook onderhandelt met je werkgever. Dit bespaart een werknemer veel stress en zorgen.

4. Welke eigenschappen moet een ervaren arbeidsjurist hebben?

De volgende eigenschappen zijn van belang voor arbeidsjuristen:

 • Accuraat. Je moet precies te werk gaan en wettelijke teksten nauwkeurig kunnen doorzoeken en doorgronden. Situaties moet je in details kunnen schetsen en je moet ook alle onderdelen van een situatie meenemen bij het eindproduct.
 • Analytisch. Het is van belang dat je juridische kwesties op een adequate manier kunt oplossen, waarvoor je een onderzoekende instelling moet hebben. Je moet weten waar je de juiste informatie vandaan kunt halen en hoe je bepaalde zaken goed met elkaar kunt vergelijken. Zodoende wordt er een groot beroep gedaan op je vermogen om gegevens te analyseren.
 • Communicatief. Het belangrijkste wapen van een jurist is taal en daarom is een goede beheersing van Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk, onmisbaar. Je moet daarnaast ook goed kunnen presenteren, waarbij je partijen weet te overtuigen van bepaalde keuzes. Op deze manier kunnen arbeidsconflicten op een succesvolle manier worden geëlimineerd.
 • Klantgericht. Je kunt goed omgaan met anderen en adviseert klanten over de beste keuzes. Tevens luister je goed naar ze, zodat je een volledig beeld van de situatie kunt schetsen, en pleeg je veel overleg. Doordat je klantgericht denkt, kun je je goed inleven in de situatie van een ander.
 • Samenwerken. Het is essentieel dat je zelfstandig kunt werken, maar je moet ook goed kunnen samenwerken met verschillende betrokken partijen. Je bent sociaal vaardig, waardoor je goed feedback kunt geven, kunt argumenteren, vergaderen en een pleidooi kunt houden. Zo speel jij naadloos in op anderen.