Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Arbodeskundige | Freelance | Interim | ZZP

  • Home
  • Arbodeskundige | Freelance | Interim | ZZP

Arbodeskundige | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Arbodeskundigen:

  • Dit op interim, freelance of ZZP basis
  • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Arbodeskundigen
  • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
  • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
  • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
  • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

5 verschillende soorten arbodeskundigen

Bedrijven zijn verplicht om een of meerdere arbodeskundigen in te schakelen om de kwaliteit en veiligheid van de werkomstandigheden in de gaten te houden en werknemers hulp te kunnen bieden als ze dit nodig hebben. Deze overkoepelende term duidt iemand aan die advies geeft aan een bedrijf over het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. Het is dus geen functietitel, maar juist een verzamelnaam voor verschillende beroepen. Wat is een deskundige op het gebied van arbeid precies en welke vijf soorten zijn volgens de Arbowet van belang voor bedrijven?

Wat is een arbodeskundige?

Arbodeskundige is een overkoepelende term voor beroepen die gespecialiseerd zijn in het verbeteren van de arbeidsomstandigheden binnen organisaties. Dit omvat een breed scala aan onderwerpen, zoals verzuimpreventie, veilig werken op grote hoogte, omgaan met gevaarlijke stoffen op de werkvloer en een beleid voor werkdruk. Bedrijven zijn volgens de wet verplicht om met een deskundige op dit gebied samen te werken.

In het basiscontract wordt een overeenkomst vastgelegd tussen een werkgever en een deskundige op het gebied van arbeid, wat ook wel een kerndeskundige wordt genoemd. Hierin staat hoe de arbeidsomstandigheden verbeterd kunnen worden en bijvoorbeeld hoe zieke werknemers begeleid kunnen worden. Ook wordt hierin beschreven of de werkgever zelf een deskundige inhuurt of via een arbodienst.

Verschil met een arbeidsdeskundige

Hoewel de naamgeving op elkaar lijkt, is een arbeidsdeskundige geen kerndeskundige. Een arbeidsdeskundige heeft namelijk verstand van arbeidsrecht, sociale zekerheid, re-integratie en verzekeringspolissen, en stelt vast in hoeverre iemand in staat is om te werken. Ook buigt iemand met deze functietitel zich over of iemand recht heeft op een WIA-uitkering. Kerndeskundigen, daarentegen, gaan een stap verder en adviseren over de verbetering van arbeidsomstandigheden.

Wat zijn vijf belangrijke arbodeskundigen?

Er zijn verschillende soorten arbodeskundigen, maar de volgende vijf zijn het belangrijkst vanuit de Arbowet.

1. Arbeidshygiënist

De eerste soort kerndeskundige is de arbeidshygiënist, die kijkt naar de mogelijke blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Hij of zij kijkt naar een gezonde en veilige werkomgeving en doet onderzoek met behulp van metingen. Hierdoor kan getoetst worden of een bedrijf zich houdt aan de geldende normen en richtlijnen omtrent werken met gevaarlijke stoffen, trillingen, klimaat of in lawaai. Er wordt ook altijd een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uitgevoerd om alle risico's overzichtelijk in kaart te brengen.

Een arbeidshygiënist kan tevens voorlichting geven aan het personeel over het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen of hoe zij om moeten gaan met schadelijk geluid. Hij of zij geeft ook informatie over warme werkomstandigheden en de hittebelasting die hierbij komt kijken.

2. Arbeids- en organisatiedeskundige

Een arbeids- en organisatiedeskundige houdt zich vooral bezig met de mentale belasting van werk op werknemers. Hij of zij doet op meerdere lagen in een bedrijf onderzoek en geeft advies bij onder andere burn-outklachten en werkstress. Vaak gaat het over de psychosociale arbeidsbelasting. Medewerkers kunnen bijvoorbeeld mentaal last krijgen van problemen door werkdruk en -stress en ongewenst gedrag.

Door de organisatiedeskundige wordt er dan advies op maat gegeven om een optimale bedrijfscultuur te creëren. Zo kan er ook gewerkt worden aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers en verzuimpreventie. Ook deze deskundige op het gebied van arbeid kan trainingen en workshops geven aan leidinggevenden en werknemers om bevlogenheid, werkplezier en samenwerking te stimuleren.

3. Bedrijfsarts

en belangrijke arbodeskundige is de bedrijfsarts, die een aantal belangrijke verantwoordelijkheden heeft. Alleen een bedrijfsarts mag bijvoorbeeld het verplichte preventief medisch onderzoek (PMO) uitvoeren. Hoe vaak dit wordt gedaan, staat beschreven in de CAO van een desbetreffende sector. Als werknemers mogelijk worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen, moet jaarlijks een PMO worden aangeboden. Een bedrijfsarts voert ook functiegerichte aanstellingskeuringen uit.

Bedrijfsartsen kijken niet alleen naar de fysieke gezondheid van het personeel, maar ook naar hun vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Zij houden regelmatig spreekuren met werknemers en werknemers moeten ook altijd toegang hebben tot een bedrijfsarts, ook als ze geen klachten hebben. Daarnaast besteedt een bedrijfsarts tijd aan het opsporen, diagnosticeren en melden van beroepsziekten. Hij of zij geeft ook advies over preventie om gezondheidsklachten op de werkvloer te voorkomen. Bedrijfsartsen moeten een werkvloer altijd vrij kunnen betreden. Werknemers hebben overigens altijd de mogelijkheid om een second opinion aan te vragen en een klacht in te dienen over de dienstverlening van een bedrijfsarts.

4. Preventiemedewerker

Een werkgever kan zich ook laten bijstaan door een preventiemedewerker, die zich richt op de gezondheid en veiligheid van werknemers. Wettelijk gezien heeft iemand met deze functie drie taken. Ten eerste helpt hij of zij bij het opstellen en uitvoeren van de RI&E, waarbij er nauw wordt samengewerkt met de ondernemingsraad.

Een preventiemedewerker treedt ook op als personeelsvertegenwoordiger en zet zich in voor een goed arbobeleid. Een preventiemedewerker helpt ook om de maatregelen die in dit beleid zijn opgenomen uit te voeren om het gewenste effect te verkrijgen. Een werkgever moet zich naast een preventiemedewerker overigens wel ook nog bij laten staan door een of meerdere andere kerndeskundigen.

5. (Hogere) Veiligheidskundige

Tot slot zorgt de veiligheidskundige voor een veilige werkplaats. Het is voor bedrijven handig om een veiligheidskundige in te schakelen wanneer werknemers in een risicovolle omgeving werken. Hij of zij geeft advies over risico's omtrent de veiligheid van werkzaamheden en om ongevallen te voorkomen. Acute gezondheidsrisico's staan hierbij centraal, welke op de lange duur ook door een arbeidshygiënist in kaart worden gebracht. Een veiligheidskundige kan tevens werknemers en leidinggevenden voorlichting geven over onder andere machineveiligheid en bedrijfshulpverlening (BHV).

Samenwerking tussen verschillende deskundigen

Om ervoor te zorgen dat de juiste deskundigheid ingezet wordt op de juiste plek, werken verschillende deskundigen op het gebied van arbeid nauw samen. Zo werkt een bedrijfsarts vaak samen met een arbeidshygiënist en veiligheidskundige om ervoor te zorgen dat een werkplek veilig is voor werknemers. Daarnaast kan een bedrijfsarts samen met een organisatiedeskundige kijken naar de beste manier om ziekteverzuim te bestrijden. Door deze samenwerking kan uiteindelijk de beste ondersteuning aan medewerkers gegeven worden.

Ben jij een interim arbodeskundige, freelance arbodeskundige of zzp arbodeskundige of op zoek naar een opdracht? Upload je cv of doe een aanvraag en wij maken de ideale match tussen opdrachtgever en zelfstandige professional.