Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Asset Manager | Freelance | Interim | ZZP

  • Home
  • Asset Manager | Freelance | Interim | ZZP

Asset Manager | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Asset Managers:

  • Dit op interim, freelance of ZZP basis
  • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Asset Managers
  • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
  • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
  • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
  • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

De Asset Manager: 11 wetenswaardigheden van de bedrijfsbrede bewaker

De term Assetmanager wordt erg breed gebruikt, en zien we terug in nogal verschillende functies. De werkzaamheden en verantwoordelijkheden die we hier bespreken, komen we tegen in al die diverse functieprofielen. Het is dus goed mogelijk dat een aantal taken niet vallen onder de verantwoordelijkheid van deze manager in jouw bedrijf, of degene die je daarvoor zoekt. Het beroep van de Asset Manager is daarom te breed om exclusief te beschrijven. Maar dit artikel geeft wel een goed beeld van wat iemand in deze functie op zijn carrièrepad kan tegenkomen.

1. Projecten, investeringen en fondsen

De Asset manager houdt zich dus in brede zin bezig met managen, zowel financieel als niet-financieel. Projecten, investeringen en fondsen kunnen allemaal op zijn pad komen, ook afhankelijk van de richting die hij zelf kiest. Hij krijgt te maken met zowel opbrengsten als kosten, kansen en risico’s. We vinden deze functie enerzijds bij bijvoorbeeld banken en pensioenfondsen, anderzijds ook bij IT- en energiebedrijven. Ook in vastgoedomgevingen komt het functieprofiel van Assetmanager steeds vaker voor. En last but not least is er natuurlijk de Asset manager die vermogens beheert en belegt.

2. Beheer in goede handen: de aftrap

Zijn takenpakket bestaat dus voornamelijk uit beheerswerkzaamheden. We nemen als voorbeeld een vakantiepark. Als een investeerder (of eigenaar van meerdere vakantieparken) het idee krijgt om een nieuw vakantiepark uit de grond te stampen, dan gaat daar natuurlijk heel veel aan vooraf. Niet alleen het uitwerken van ideeën en plannen m.b.t. over de ligging, de grootte, het aantal huisjes en de faciliteiten. Maar ook over de investering van het enorme bedrag dat hiermee is gemoeid en het terugverdienen daarvan wordt veel vergaderd en gebrainstormd, en gerekend uiteraard. Dus is deze Asset manager vanaf het allereerste moment betrokken bij het ontginnen van dit enorme project. Wordt het eerste ontwerp gepresenteerd? Hij is er waarschijnlijk bij. Gaat het proces starten om een keuze te maken uit de verschillende in eigen huis gemaakte of aangeleverde ontwerpen? Hij is er heel zeker bij. Hij kijkt er met zijn kritische oog vanuit diverse invalshoeken naar. Waar is precies behoefte aan, op de korte termijn, en op de middellange en lange termijn? Hoe scoort deze investering in maatschappelijk opzicht? En hoe moeten we er naar kijken vanuit het oogpunt van duurzaamheid en goed zijn voor het milieu? Tegenwoordig kan je niet alleen afgerekend worden op plannen, maar ook enorm veel steun en draagvlak, en dus ook extra klandizie krijgen, als je met die laatste twee veel rekening houdt.

3. Krenten in de asset pap

Voor een zzp Assetmanager zijn dit soort opdrachten de krenten in de interim pap. Hij kan hier een prachtige rol krijgen, als een soort spin in het web, vanaf het allereerste begin tot de afronding. Het is een ook een rol, waarin hij met veel verschillende mensen zal schakelen, van zowel binnen als buiten de organisatie. Springt hij hier als freelance Assetmanager in, als vervanger van iemand die is uitgevallen, dan kan hij alleen maar snel in zijn rol komen als hij eerder met dit soort grote projecten te maken heeft gehad.

Een goede Asset manager let zowel op belangrijke details als op het grote geheel. Met zijn helicopterview vliegt hij over het project en ziet van bovenaf dat het goed gaat en waar niet. Hij ziet de knelpunten en de risico’s, hij neemt afstand waardoor hem opvalt wat anderen over het hoofd zien. Hij kijkt zelfs over de grenzen van de organisatie of het samenwerkingsverband heen. Maar hij neemt ook de omgeving mee in zijn overwegingen en adviezen. Denk hierbij aan geluid, stof, klimaat en leefbaarheid van de omgeving, ook voor dieren. Hij voorkomt problemen met bijvoorbeeld milieuorganisaties. Daarmee is hij een grote beïnvloeder én voortstuwer van het project. Indien nodig kan hij ook een soort bemiddelaar zijn tussen directie en die externe partijen.

4. De beherende manager: het vervolg

Op een gegeven moment wordt er een beslissing genomen, een klap met de hamer gegeven, gevolgd door een klap op de eerste heipaal. Juist dan ook blijft de Assetmanager volop in beeld. Hij zal de bouw en aanleg dagelijks volgen, wellicht niet zo zeer in technische zin, wel in financiële zin. In die hoedanigheid komt zijn takenpakket behoorlijk in de buurt van de financiële projectcontroller. Beide hoeven geen uitblinker te zijn in technische zin (technische kennis is wel heel handig) om een project van begroting tot oplevering goed te volgen. Het gaat veel meer om communicatie, niet alleen met de projectmanager of – directeur, maar met het hele bouwteam. Tot bij de afronding en uiteindelijke oplevering blijft hij actief. Door zijn vele contacten binnen en buiten de organisatie kan hij ook de verbinder zijn, de spil, en zelfs de leider (tot bepaalde hoogte uiteraard). Hij brengt mensen samen, en boekt resultaten door tegenstellingen aandacht te geven, maar te blijven gaan voor dat grotere einddoel.

5. Terugverdientijd

Vervolgens worden de motoren gestart, loopt het park (als het goed is) snel vol met gasten, die niet alleen geld uitgeven aan hun reservering, maar ook geld besteden op het park zelf. De radertjes van het dashboard komen in beweging, de metertjes slaan uit. De Asset manager houdt vanaf de eerste seconde in de gaten hoe de investering uitpakt. Trekt de gekozen locatie het gewenste aantal mensen aan? Is de keuze en de verdeling van het aantal huisjes qua mogelijke bezetting de juiste gebleken? Daarnaast is belangrijk hoe de food en non-food op het park presteren. Hoeveel gasten doen daadwerkelijk boodschappen op het park? Kiezen mensen voor ter plekke uiteten of blijft het bij dat frietje bij aankomst? Het is hier de taak van de Assetmanager om te bewaken of het park zo rendabel is als uit alle berekeningen, met verschillende scenario’s, bleek. Want uiteindelijk gaat het er uiteraard om dat in een x aantal jaren de totale investering is terugverdiend. Vanaf dat moment wordt er echt geld verdiend, hoewel ook de onderhoudskosten van een dergelijk project niet te onderschatten zijn. Het spreekt voor zich dat de Asset manager die met verschillende ramingen heeft meegenomen.

6. De topbelegger

Asset managers komen we ook vaak tegen in de rol van vermogensbeheerder. In die hoedanigheid belegt hij geld namens klanten van de financiële partij waar hij voor werkt. Doel is uiteraard om een optimaal rendement te behalen met het vermogen van de klant. Natuurlijk worden er vooraf afspraken gemaakt, zodat de klant weet wat er met zijn geld gebeurt en kan aangeven welk risico hij wel en niet wenst te nemen. Een klant kan een pensioenfonds zijn, of een verzekeringsmaatschappij maar net zo goed particulieren met enig vermogen. In een mandaat legt de manager samen met de klant vast waarin wordt geïnvesteerd. De Assetmanager maakt vervolgens een selectie van de aandelen, beleggingsfondsen of andere producten waarin hij wil beleggen. Rekening houdend met het geaccepteerde risico laat hij op die manier het vermogen van de klant gestaag groeien. Uiteraard gaat het niet om een eenmalige beslissing om vervolgens achterover te leunen: de Assetmanager volgt de ontwikkeling van de portefeuille en dus het vermogen van zijn klant op de voet. De beslissing van moment x kan op moment y minder goed blijken te zijn. Waar nodig, als hij bijvoorbeeld elders meer optioneel rendement ziet, zet hij een deel van het belegde bedrag om in een ander product. Door zijn specifieke kennis van de beleggingsmarkt haalt hij een rendement dat zelfs voor de slimste financial binnen een groot bedrijf, pensioenfonds of verzekeringsmaatschappij niet binnen bereik komt. En het overgrote merendeel van die enigszins vermogende particulieren lukt dat uiteraard ook niet zelfstandig. Om zijn doelen te bereiken zorgt deze beleggingsmanager er voor dat hij altijd helemaal up-to-date is van hoe de markt er voor staat, en leest hij zich continu in, ook over nieuwe mogelijkheden. Hij wil immers zijn klanten steeds de meest perfecte beleggingscombinatie voorleggen, zonder belangrijke opties over het hoofd te zien. Elke goeie interim Assetmanager kan hier een belangrijke rol vervullen. Hij hoeft slechts het mandaat te respecteren en te streven naar het best mogelijke rendement voor de klant. Wel kan het goed zijn om in het begin met de belangrijkste klanten contact te hebben, om duidelijk te maken dat hij vanaf dat moment hun vermogensbeheerder is. De organisatie waarvoor hij werkt, doet er goed aan dit al eerder te communiceren, zodat de klant alvast op de hoogte is. Dit is belangrijk voor de vertrouwensband tussen interim Assetmanager, organisatie en de klant.

7. Wat is een mandaat?

We noemden een paar keer het woord mandaat: wat houdt het precies in? Je kan een mandaat zien als een verzameling regels die de klant aan de vermogensbeheerder geeft. Daarin heeft hij bepaald waarin de beheerder mag beleggen. Zo kan de klant een geografische wens uitspreken, of juist een geografische no-go aangeven. Ook kan hij bepaalde sectoren en categorieën benoemen of juist uitsluiten. Wil de klant absoluut niet in onroerend goed of alleen in aandelen? Het wordt vastgelegd in het mandaat. Uiteraard bespreken Asset manager en klant alle wensen en eisen, alvorens deze worden vastgelegd. De beheerder zal nooit een klant overhalen, wel door middel van zijn expertise de klant nog eens laten nadenken. Het spreekt voor zich dat de fondsbeheerder ook in deze hoedanigheid communicatief zeer sterk moet zijn, én goed moet kunnen luisteren, en invoelen wat de klant écht wil.

8. Presteren in vergelijking met de benchmark

Uiteraard wordt de Assetmanager in de rol van vermogensbeheerder afgerekend op zijn prestaties. De benchmark, een index waarmee je de vermogensgroei kunt vergelijken, speelt daarbij zeker een rol. Heeft hij het beter gedaan dan de benchmark, dan zal hij alle credits krijgen, tenzij hij serieuze kansen heeft laten liggen om een nog beter rendement te maken. De klant zal dan overigens zeer waarschijnlijk heel tevreden zijn. Presteren de portefeuilles die hij in beheer heeft ongeveer gelijk aan de benchmark, dan heeft de Assetmanager het in principe ook goed gedaan. Zijn de vermogens die hij beheert een stuk minder hard gegroeid, dan heeft hij echter iets uit te leggen.

9. Risicoanalyses

Wat ook de taken zijn van de Asset manager, het opstellen van risicoanalyses is daar altijd onderdeel van. In het geval van het te bouwen en te exploiteren park, rekent deze manager door welke risico’s de investeerder of eigenaar loopt. Hij schetst verschillende scenario’s, waarna zijn opdrachtgever, directeur of leidinggevende de beslissing neemt. Het behoeft geen uitleg dat deze manager zeer bedreven moet zijn in het gebruiken van analysetools. Een nieuwe tool moet hij zich snel eigen maken, de klant wacht immers niet. Ook moet hij deze technische analyses in begrijpelijke taal kunnen uitleggen aan zijn klant.

10. Opleiding en ervaring

Assetmanagers kunnen verschillende achtergronden hebben. Voor de meeste rollen is een financiële opleiding op WO- of HBO-niveau onontbeerlijk. Voor sommige rollen is juist een andere achtergrond een must. Denk bijvoorbeeld aan functies in vastgoed of de bouwwereld. Met civiele techniek of bouwkunde kan hij juist daar van grotere waarde zijn. Vaak heeft een Asset Manager de juiste mix van opleiding en ervaring, of heeft hij zelfs twee opleidingen gedaan, maar zonder financiële kennis kan hij weinig uitrichten. De freelance Assetmanager wordt van steeds grotere waarde naarmate hij meerdere grote projecten heeft begeleid.

11. Presentatievaardigheden en overtuigingskracht

In sommige functies kunnen presentatievaardigheden ook een belangrijke eigenschap van Assetmanagers zijn. Weer terug naar de situatie van het te bouwen park (appartementencomplex, winkelcentrum, et cetera): hij moet niet alleen scenario’s kunnen doorrekenen en voorleggen, hij moet ze ook in een grote vergadering kunnen presenteren. Kennis hebben is dan niet voldoende, het gaat er ook om deze in begrijpelijke taal te kunnen overdragen. Waar nodig is overtuigingskracht ook handig, bijvoorbeeld als iemand in het gezelschap maar blijft hameren op die ene optie. De Asset manager moet helder kunnen maken, en onderbouwen, waarom dit volgens hem geen goede keuze is. Feit is wel dat hij niet de eindbeslisser is, en ook niet eindverantwoordelijk. Maar hij moet altijd kunnen uitleggen, ook met terugwerkende kracht, dat hij duidelijk heeft gemaakt waarom een bepaald scenario wel of niet de beste oplossing was. Onzekere factoren heeft hij daarin ook duidelijk aangestipt.