Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Assistent controller | Freelance | Interim | ZZP

 • Home
 • Assistent controller | Freelance | Interim | ZZP

Assistent controller | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Assistent controllers:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Assistent controllers
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

Taken en verantwoordelijkheden van een Assistent Controller

De taken en verantwoordelijkheden van een Assistent Controller kunnen uiteraard per organisatie verschillen. Hieronder staan een aantal taken en verantwoordelijkheden die Assistent Controllers, bij Bureau Ad Interim ingeschreven, uitvoer(d)en:

 • Verwerken van alle inkomende facturen en alle bijbehorende taken zoals het controleren op juistheid, volledigheid van de facturen;
 • Actuele kosten vergelijken met de budgetten en afdeling informeren;
 • Bankmutaties invoeren en matchen;
 • Factoring mutaties verwerken en aanspreekpunt zijn voor de factoring;
 • Verwerken van de maandelijkse facturatie conform contractuele afspraken;
 • Grootboek controle;
 • Assisteren bij het verzorgen van de maand rapportage en rapporteren aan CFO;
 • Balansdossiers opzetten tem behoeve van de controle jaarrekening;
 • Verwerken van de volledige boekhouding;
 • Aansluiten GL rekeningen;
 • Zorgdragen voor de maand-, kwartaal- en jaarafsluiting;
 • Bezig zijn met continue innovatie en het optimaliseren van processen binnen de finance organisatie;
 • Borgen van kwaliteit op de afdeling finance conform het principe van "first time right";
 • Ondersteunen aan de planning en control cyclus;
 • Zorgdragen voor een adequate communicatie-en overlegstructuur binnen en tussen de afdelingen.

12 kenmerken van een assistent controller

Binnen een onderneming fungeert een assistent controller als rechterhand en direct contact van de controller of financieel manager van de financiële afdeling. Hierbij is de hoofdtaak van iemand in deze positie het ondersteunen van de controller of manager in zijn of haar werk. Dit omvat onder andere het uitvoeren van administratieve en controlerende taken, het assisteren bij het opstellen van financiële rapportages en het verwerken van binnenkomende facturen.

Er komen allerlei soorten taken en verantwoordelijkheden kijken bij deze baan, waarnaast assistent controllers over een aantal cruciale eigenschappen moeten beschikken. Verder zijn er nog opleidings- en ervaringsvereisten en doorgroeimogelijkheden op deze baan van toepassing. Dit wordt allemaal behandeld in dit artikel.

Wat houdt de baan van een assistent controller precies in?

De assistent van een controller werkt over het algemeen op de financiële afdeling van een middelgroot of groot bedrijf, waarbij hij of zij een financieel manager of financiële controller ondersteunt. Dit omvat vaak het doen van veel voorwerk voor de leidinggevende, zoals het controleren van binnenkomende data en het ontwerpen en voorbereiden van financiële analyses. Ook moeten binnenkomende facturen verwerkt worden en er moet assistentie geboden worden bij het opstellen van budgetten, financiële planningen en jaarverslagen. Zodoende vormt iemand in deze functie de rechterhand van een controller of financieel manager.

Om als assistent van een controller werkzaam te kunnen zijn, moet iemand eerst ten minste een MBO-opleiding hebben afgerond in de richting van financiële administratie of financiën. Voorbeelden hiervan zijn de MBO-opleidingen Assistent Controller, Bedrijfsadministrateur en Financial Controller. Echter, bedrijven geven vaak wel de voorkeur aan iemand met een relevante HBO- of WO-opleiding, zoals Accountancy, Finance & Control en Bedrijfseconomie.

In aanvulling hierop moeten assistent controllers de benodigde werkervaring hebben opgedaan. De vereisten hiervoor verschillen per sector en organisatie. Echter, gemiddeld gezien wordt een minimale hoeveelheid van twee jaar aan werkervaring verwacht in een vergelijkbare functie. Het is vooral belangrijk dat een kandidaat kennis heeft van en ervaring met computerprogramma's die veel worden ingezet voor de financiële administratie. Een voorbeeld hiervan is Excel, waarnaast ERP-systemen veel gebruikt worden, wat staat voor Enterprise Resource Planning.

Doordat zelfstandige professionals in dit vakgebied bij verschillende bedrijven opdrachten doen, doen ze ook veel kennis en ervaring op, wat weer behulpzaam kan zijn bij nieuwe opdrachten. Ben jij een interim assistent controller, freelance assistent controller of zzp assistent controller die op zoek is naar de geschikte opdrachtgever? Door je CV bij ons te uploaden, vinden we snel de perfecte match. Als je juist een opdrachtgever bent die zoekt naar zo'n zelfstandige professional kun je ook bij ons een aanvraag doen, waarna we gelijk voor je aan de slag gaan.

12 Kenmerken van een assistent controller

1. Financiële rapportages opstellen

De taken van een assistent van de controller kunnen in een aantal categorieën worden onderverdeeld, waarvan de eerste het maken van financiële rapportages is, zowel op maand- als op jaarbasis. Hiervoor moeten eerst financiële analyses uitgevoerd worden om accurate jaarverslagen samen te kunnen stellen. Ook maken assistent controllers allerlei berekeningen uitvoeren en doen ze controlewerkzaamheden voordat een financieel rapport naar buiten gebracht kan worden.

2. Data manager

Iemand in deze positie houdt zich ook veel bezig met binnenkomende data en controleert deze data op juistheid. Hierbij komt de kennis van allerlei computerprogramma's en manieren van data analyse van pas. Data wordt vervolgens gecontroleerd op afwijkingen en op basis van de data kunnen KPI's, oftewel Key Performance Indicators, worden opgesteld.

3. Facturen, afschriften en budgetten overzien

Op de financiële afdeling van een bedrijf is het ook belangrijk dat de binnenkomende facturen afgehandeld worden. Tevens boeken assistent controllers bank- en kasafschriften, waarmee ze het werk van de controller ondersteunen. Binnen deze categorie van werkzaamheden valt ook het opstellen van, of bijdragen aan, beschikbare budgetten.

4. Planningen maken en controleren

Verder dient iemand in deze positie financiële planningen op te stellen. Tijdens de uitvoering van deze plannen moet hij of zij ook toezicht houden en een controle cyclus opzetten. Daarnaast moet hij of zij begrotingsvoorstellen beoordelen en op de richtlijnen en juistheid toetsen.

5. Ad-hoc opdrachten uitvoeren

In de ondersteuning van een controller voert een assistent ook ad-hoc werkzaamheden uit voor zijn of haar leidinggevende, zoals het doen van analyses wanneer resultaten anders dan verwacht zijn. Zo kan een controller in dit geval vragen om te onderzoeken waarom cijfers afwijken en wat hieraan gedaan kan worden. De uitkomsten van deze analyses moete gecommuniceerd worden aan de financieel manager of controller.

6. Veel contact en samenwerken

Deze functie staat in direct contact met de controller van een financiële afdeling. Hiermee is vaak dagelijks contact. Echter, de assistent van een controller moet ook samenwerken met de boekhouding, bijvoorbeeld om cijfers en systemen te controleren, en de rest van het team van de financiële afdeling. Over het algemeen besteedt een assistent controller twintig tot dertig procent van zijn of haar in afspraken. De overige tijd wordt besteed aan zelfstandig werk.

7. Doorgroeimogelijkheden naar financieel controller

Het is mogelijk voor een assistent in deze richting om door te groeien naar de functie financieel controller, wat soms na twee of drie jaar al mogelijk is. Hiervoor zijn goede communicatieve en presentatievaardigheden uiterst belangrijk. Ook gaat deze functie gepaard met meer verantwoordelijkheid en onzekerheid over uitkomsten en resultaten. Een financieel controller moet namelijk communiceren met de rest van het bedrijf, waardoor voorbereidingswerk meer wordt losgelaten en de focus verschuift naar strategisch en operationeel beleid.

Het is ook mogelijk voor assistent controllers om door te groeien tot business of project controller, waarnaast functies als accountant, financieel analist en internal auditor voor de hand liggend zijn.

8. Accuraat en zorgvuldig

Omdat deze functie gepaard gaat met het doen en voorbereiden van analyses en het maken van planningen, is accuraatheid en nauwkeurigheid essentieel. Immers moeten details correct zijn om een goed beeld van de financiële staat van een organisatie te krijgen. In deze functie moet ook het grotere geheel goed overzien worden, en alle onderdelen die hierbij horen.

9. Groot verantwoordelijkheidsgevoel

Iemand met deze functie is verantwoordelijk voor het aanleveren van cijfers en het juist verwerken van deze cijfers. Overigens moeten deze cijfers ook op de juiste manier geïnterpreteerd worden om resultaten en vervolgstappen goed in te schatten.

10. Analytisch vermogen

Op basis van de cijfers en analyses ontdekt een assistent controller wat er nodig is en waar er ondersteuning geboden moet worden om de beste resultaten te verkrijgen en de huidige situatie te verbeteren. Hierdoor kan iemand in deze positie ook goed meedenken in het proces en nuttige initiatieven ontwikkelen.

11. Stressbestendig

Dit werk kan veel druk en stress met zich meebrengen, zeker wanneer een controller onverwachts een taak bedenkt of in het geval dat cijfers niet naar behoren zijn. In zulke situaties moet een assistent het hoofd koel kunnen houden. Immers vormt de functie van een controller, en dus indirect ook die van een assistent controller, de basis van het financiële beleid. Fouten in dit werkveld kunnen grote gevolgen hebben en moeten voorkomen worden.

12. Klantgericht

De assistent van een controller heeft een dienende rol, maar niet alleen voor de financiële controller, ook voor de klanten en stakeholders van een organisatie. Immers functioneert een bedrijf door de behoeften van klanten te dienen. Daarom is het ook voor deze functie belangrijk om de behoeften en wensen van klanten mee te nemen tijdens het werk. Op deze manier kan een waardevol product neergezet worden.