Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Basisarts | Freelance | Interim | ZZP

 • Home
 • Basisarts | Freelance | Interim | ZZP

Basisarts | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Basisartsen:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Basisartsen
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

9 kenmerken van een basisarts

Als basisarts werk je met je hoofd, handen en hart en probeer je elke dag het leven van mensen beter te maken tijdens uiteenlopende, kwetsbare momenten in hun leven. Dit bijzondere en dankbare beroep richt zich op het ontlasten van mensen en het bieden van de beste zorg om een situatie te verbeteren. Tevens kun je met deze titel alle kanten op binnen de medische wereld doordat het op heel veel specialisaties aansluit.

In dit artikel kom je erachter wat het beroep precies inhoudt en op welke manier iemand deze titel bereikt. Daarnaast kom je te weten wat basisartsen kenmerkt op het gebied van eigenschappen en werkzaamheden.

Wat houdt het beroep basisarts in?

In Nederland wordt een basisarts ook wel een ANIOS genoemd, wat staat voor "arts niet in opleiding (tot) specialist", oftewel iemand die de opleiding geneeskunde heeft afgerond. De term AIOS kan ook aan deze functie gekoppeld worden, wat staat voor "arts in opleiding tot specialist". Veel basisartsen starten na hun opleiding op een afdeling binnen het ziekenhuis als behandelend arts, waarbij een medische specialist de eindverantwoordelijke is.

Hierbij ondersteunen basisartsen de medische specialist, maar daarnaast kunnen ze ook als arts-onderzoeker aan de slag of een baan aannemen in het bedrijfsleven. Veel basisartsen gaan als AIOS na hun masteropleiding nog specialiseren, maar door meteen na het afstuderen te werken als arts wordt je ANIOS genoemd.

Basisartsen kunnen bij diverse zorginstellingen aan de slag met hun bevoegdheid om zelfstandig handelingen uit de geneeskunde, heelkunde en verloskunde te beoefenen. In het ziekenhuis kan iemand met deze functie werken als Assistent Geneeskundige, waarnaast hij of zij bijvoorbeeld werkzaam kan zijn in onderzoekscentra en de farmaceutische industrie.

Soorten basisartsen

Er wordt binnen dit beroep een onderscheid gemaakt tussen de medische specialist, gericht op het genezen van mensen, en een sociaal geneeskundige, gericht op het preventief verbeteren van de gezondheid en het welzijn van mensen. Een medische specialist kan op drie soorten afdelingen werkzaam zijn:

 1. Beschouwend: Hier liggen patiënten die een behandeling, onderzoek of therapie ondergaan, zoals neurologie.
 2. Ondersteunend: Op deze afdeling ligt de focus op laboratoriumonderzoek voor de diagnostiek en de behandeling van patiënten, zoals pathologie.
 3. Snijdend: Hier liggen patiënten die net geopereerd zijn of nog geopereerd moeten worden, zoals chirurgie.
  Een sociaal geneeskundige houdt zich daarentegen juist bezig met de afwisseling van gezondheid en ziekte en hoe dit zich verhoudt tot de samenleving. Dit betrekt zodoende een breder plaatje, waarbij iemand bijvoorbeeld een bedrijfsarts of psycholoog kan ondersteunen.

Hoe wordt iemand basisarts?

Iemand is in het bezit van deze functietitel wanneer hij of zij de opleiding geneeskunde heeft afgerond, wat een universitaire studie is die zes jaar duurt. Binnen deze studie volgt iemand de eerste drie jaar een bachelor, waarna ook de master drie jaar duurt. Hierna is iemand officieel basisarts. Om tot geneeskunde toegelaten te worden, is een VWO-diploma vereist met het Natuur en Gezondheid-profiel, inclusief natuurkunde. Daarnaast is ook Natuur en Techniek met biologie erbij een optie.

Na geneeskunde en alle coschappen, waarbij iemand zelfstandig patiëntenzorg leert verlenen, kunnen basisartsen zich in het BIG-register inschrijven. Dit staat voor "Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg" en hiermee kunnen zij in een ziekenhuis of bij een wetenschappelijk bureau aan de slag. Met deze inschrijving, die overigens steeds vernieuwd moet worden, kunnen basisartsen als zelfstandige werken. Dit betekent tevens dat een ANIOS of AIOS zo als interim basisarts, freelance basisarts of zzp basisarts aan de slag kan, waarmee de kansen op werkgelegenheid flink worden vergroot. Je kunt bij ons als professional overigens gemakkelijk je CV uploaden, waarna we samen de geschikte opdrachtgever zoeken.

Carrièremogelijkheden

Veel mensen zien dit beroep als een tussenstap in de medische wereld om meer ervaring op te doen vóór ze aan een specialisatie beginnen. Zo kan een AIOS zich specialiseren tot onder andere de volgende, medische beroepen:

 • Anesthesioloog; anesthesie geven aan patiënten in het geval van een operatie of een belastend, pijnlijk onderzoek en op de spoedeisende hulp.
 • Cardioloog; behandelen en diagnosticeren van ziekten aan het hart.
 • Chirurg; behandelen van breuken, infecties, tumoren en verwondingen door operaties uit te voeren.
 • Neuroloog; behandelen en diagnosticeren van neurologische aandoeningen.
 • Psychiater; voorschrijven van medicatie en het uitvoeren van lichamelijk onderzoek en laboratoriumtests bij mensen met psychische aandoeningen.

Wat kenmerkt basisartsen? 9 Punten

Basisartsen moeten in de eerste plaats specialistische artsen ondersteunen, wat op diverse manieren mogelijk is. Onder andere de volgende kenmerken, zowel eigenschappen als vereiste taken en verantwoordelijkheden, horen bij dit beroep.

1. Accuraat

In het werk van basisartsen moeten zij streven naar het maken van zo min mogelijk fouten, aangezien dit een grote impact kan hebben op het leven van patiënten. Daarom moeten basisartsen gestructureerd werken en ook in het werk van anderen fouten kunnen ontdekken door middel van een oog voor details.

2. Analytisch vermogen

Daarnaast moet iemand in deze positie de juiste diagnoses stellen en snel verbanden leggen. Zo kunnen verschillende aspecten in het hele ziektebeeld van een persoon in kaart gebracht worden.

3. Empathisch vermogen

Mensen met deze functietitel willen graag anderen helpen en weten zich zodoende goed in anderen in te leven. Patiënten moeten zich door een ANIOS of AIOS gezien voelen, zodat zij de beste hulp kunnen krijgen.

4. Stressbestendig

Een andere, belangrijke eigenschap is snel kunnen schakelen, ook onder tijds- en werkdruk, wat betekent dat basisartsen soms snel keuzes moeten maken. Hierbij houden zij hun hoofd koel en blijven ze helder nadenken.

5. Diagnosticeren

In zijn of haar werk moet een ANIOS of AIOS veel diagnoses stellen van het ziektebeeld van een persoon. Dit kan aan de hand van lichamelijk onderzoek, maar ook door middel van aanvullend onderzoek, zoals een röntgenfoto of echografie. Deze diagnose moet altijd met een medische specialist overlegd worden, aangezien hij of zij eindverantwoordelijke is voor de desbetreffende patiënt.

6. Behandelplan opstellen en voorstellen

Vervolgens kunnen basisartsen op basis van de vergaarde informatie een mogelijke behandeling ontwerpen en voorstellen aan de supervisor en de patiënt. Zo kan de beste oplossing voor zijn of haar situatie gevonden worden.

7. Medicijnen voorschrijven

Vaak hebben patiënten medicijnen nodig voor het bestrijden van hun kwaaltjes, wat een ANIOS of AIOS kan voorschrijven door de registratie in het BIG-register. Ook dit gebeurt in overleg. Daarnaast moeten alle handelingen die iemand in deze positie verricht vastgelegd worden in medische dossiers, van de diagnose tot het behandelplan en de doorvoering hiervan.

8. Overleggen met collega's

In deze positie staat iemand voortdurend in contact met ander medisch personeel en vooral met de aangewezen supervisor. Echter, ook moeten basisartsen overleggen met verpleegkundigen en andere medische specialisten van verschillende afdelingen. Dit is van groot belang, omdat collega's elkaar scherp houden, wat het maken van fouten voorkomt. Zo kan de beste zorg geleverd worden aan patiënten.

9. Spreekuur houden

Tot slot dient een basisarts ook spreekuren te houden door zelf poli's te draaien. Hier spreekt hij of zij patiënten om hun de diagnose van een onderzoek te vertellen en welke behandeling wordt voorgesteld om de situatie te verbeteren. Ook wordt hierbij de voortgang van een behandeling besproken met patiënten, wat ook betekent dat er soms slecht nieuws gebracht moet worden. Immers is er niet voor iedereen verbetering mogelijk.


Ben jij een opdrachtgever en zoek je naar een geschikte, tijdelijke basisarts? Dan kun je bij ons een aanvraag doen, waarbij wij je helpen bij het vinden van de geschikte interim basisarts, freelance basisarts of zzp basisarts.