Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Bedrijfsadviseur | Freelance | Interim | ZZP

  • Home
  • Bedrijfsadviseur | Freelance | Interim | ZZP

Bedrijfsadviseur | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Bedrijfsadviseurs:

  • Dit op interim, freelance of ZZP basis
  • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Bedrijfsadviseurs
  • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
  • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
  • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
  • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

14 kenmerken van een bedrijfsadviseur

Binnen organisaties ontstaan regelmatig complexe vraagstukken over diverse onderwerpen die de manier van bedrijfsvoering beïnvloeden. Deze vraagstukken kunnen financieel van aard zijn, maar kunnen ook betrekking hebben op het personeel van een bedrijf of de strategie die gebruikt wordt. Het is belangrijk dat problemen opgelost worden, zodat een organisatie optimaal zijn aanbod aan de doelgroep kan aanbieden, waardoor omzet gegenereerd wordt en de organisatie levensvatbaar blijft.

Een bedrijfsadviseur richt zich op dit soort uiteenlopende vraagstukken binnen organisaties, waarbij advies gegeven en actie ondernomen wordt. Op deze manier kan een bedrijf optimaal blijven functioneren. Welke kenmerken heeft een bedrijfsadviseur allemaal, waardoor hij of zij verschillende problemen in organisaties kan aanpakken en oplossen?

1. Analyseert beleidsmatige en organisatorische vraagstukken

Als hoofddoel hebben bedrijfsadviseurs het uitvoeren van advieswerkzaamheden rondom beleidsmatige, organisatorische problemen. Hierdoor wordt het beroep ook wel aangeduid met organisatieadviseur. De precieze werkzaamheden kunnen per organisatie of opdracht verschillen, waarnaast er een onderscheid gemaakt wordt tussen gespecialiseerde adviseurs en een adviseur die in verschillende vakgebieden actief is. De problemen waarmee bedrijfsadviseurs te maken krijgen, verschillen ook, van veranderingen in het personeelsbeleid tot het groeien of krimpen van een organisatie en een mogelijke reorganisatie.

Vaak werken bedrijfsadviseurs voor een organisatieadviesbureau, welke gespecialiseerd is in bedrijfsvoering en management. Hierbij ligt de focus op het analyseren van bedrijfsstrategieën en het ontwerpen van passende oplossingen voor bepaalde problemen. In veel gevallen wordt een bedrijfs- of organisatieadviseur gezien als manager, waarvoor hij of zij ook de benodigde managementvaardigheden moet bezitten. Iemand in deze positie richt zich tevens op de toekomstvisie van een bedrijf en hoe deze gerealiseerd kan worden.

2. Ondersteunt bij verandermanagement

Naast het analyseren van problemen en vraagstukken worden adviseurs in het bedrijfsleven ook ingeschakeld voor het ondersteunen bij verandermanagement. Hierbij zijn zij verantwoordelijk voor de inzet van veranderingen, waarbij onderzoeken uitgevoerd en overleggen gepleegd moeten worden op of met andere afdelingen en zelfs andere organisaties. Op deze manier wordt bepaald hoe een gewenste verandering het beste doorgevoerd kan worden. Wanneer een adviseur in deze richting werkzaam is, wordt hij of zij ook wel verandermanager genoemd.

3. Bestudeert de context

In zowel kleine als grote bedrijven is het belangrijk dat de context rondom het probleem en de organisatie intensief meegenomen wordt in het proces. Immers wordt elk probleem weer door een andere combinatie van factoren veroorzaakt en voor elke organisatie kan een andere strategie leiden tot de oplossing. Om de context goed te begrijpen en mee te nemen in het proces dienen bedrijfsadviseurs alle betrokken partijen in kaart te brengen en wat hun verantwoordelijkheden zijn.

4. Werkt samen met het management en klanten

In zijn of haar takenpakket zit ook het samenwerken met het management binnen een bedrijf. Dit is belangrijk om de huidige bedrijfsprocessen te analyseren, beoordelen en verbeteren. Immers weet het management goed hoe een bedrijf in elkaar steekt en waar mogelijke valkuilen liggen, welke weer kunnen leiden tot problemen. Daarnaast dient een bedrijfsadviseur ook nauw samen te werken met klanten. Zij moeten op de hoogte gehouden worden van belangrijke wijzigingen in het proces ter verbetering van de service.

5. Test bedrijfsapplicaties

Doorgevoerde veranderingen of strategieën moeten ook beoordeeld en geëvalueerd worden om de effectiviteit en doeltreffendheid ervan vast te stellen. Hiervoor ontwerpt een organisatieadviseur testmethoden die bedrijfsapplicaties controleert en hun functie bewaakt. Aan de hand van deze informatie kunnen aanpassingen gemaakt en veranderingen ontwikkeld worden om de service van een bedrijf te optimaliseren.

6. Bewaakt de communicatie tussen afdelingen

Een andere taak van bedrijfsadviseurs is het bewaken van de communicatie tussen afdelingen. Zo kunnen zij er zeker van zijn dat de klantenservice alle benodigde informatie krijgt om de klanttevredenheid te verbeteren. Tevens zorgt een goede communicatie ervoor dat iedereen binnen de organisatie snel op de hoogte is van veranderingen, waardoor hier ook gemakkelijk op geanticipeerd kan worden.

7. Stelt rapportages op over de gezondheid van een organisatie

Over de bevindingen die naar voren zijn gekomen in analyses, testen en evaluaties worden rapporten opgesteld die het bestuur en management van een organisatie te zien krijgen. Hierin staat informatie over de gezondheid van een bedrijf en eventueel lopende initiatieven om hier verbetering in te brengen.

8. Vaak ingeschakeld door overheden en grote bedrijven

Binnen grote bedrijven en overheidsinstanties komt het vaak voor dat zich complexe problemen voordoen, onder andere door de vele hiërarchische niveaus binnen deze organisaties en een gebrek aan overzicht. De problemen die zij ervaren kunnen divers van aard zijn.

Omdat de werkdruk binnen overheden en bedrijven nogal kan afwisselen, is het voordelig om een tijdelijke adviseur in te huren. Denk hierbij aan een interim bedrijfsadviseur, freelance bedrijfsadviseur of zzp bedrijfsadviseur, welke veel ervaring hebben opgedaan bij diverse bedrijven en met verschillende vraagstukken. Doe bij ons een aanvraag en dan zoeken wij voor jouw bedrijf naar de perfecte professional.

Of ben jij juist een interim bedrijfsadviseur die een opdrachtgever zoekt? Upload dan je CV en wij helpen jou met het vinden van de juiste match.

9. Kijkt analytisch naar een probleem

Om de beschreven taken adequaat uit te voeren, dient een bedrijfsadviseur van een aantal vaardigheden voorzien te zijn, waaronder een analytisch vermogen. Immers moet hij of zij verschillende situaties bestuderen en analyseren om problemen en passende oplossingen te ontdekken.

10. Toont leiderschap

Tijdens het onderzoeken van een probleem of vraagstuk binnen een bedrijf heeft een organisatieadviseur de leiding om dit te realiseren. Ook dient hij of zij de leiding te nemen bij het analyseren van projecten, het uitvoeren ervan en het geven van passend advies om de huidige situatie te verbeteren. Na afloop moet er nog leiding gegeven worden omtrent het evalueren van de ondernomen acties.

11. Organiseert en plant voortgang

Organiseren en plannen behoren tevens tot sleutelvaardigheden binnen dit beroep. Problemen worden eerste geanalyseerd, waarna een oplossing in kaart gebracht en uitgevoerd moet worden. Bij al deze stappen in de voortgang van een organisatie speelt een adviseur een belangrijke rol. Om dit goed uit te kunnen voeren, moeten solide plannen ontworpen worden, waarnaast er altijd een duidelijk overzicht moet zijn van de situatie.

12. Presenteert de bevindingen

Zoals is benoemd, moeten bedrijfsadviseurs rapporten opstellen over hun bevindingen. Hiermee wordt de analyse van het probleem gepresenteerd aan alle belanghebbenden om duidelijk te maken wat zij hebben gezien en welke mogelijke oplossingen er bestaan. Tevens wordt hierbij aangegeven hoe een organisatie en het management naar deze oplossingen kan handelen, zodat het probleem daadwerkelijk opgelost wordt.

13. Heeft inzicht in de omgeving

De context speelt een essentiële rol in de aard van een probleem, zowel binnen als buiten een organisatie. Omgevingsfactoren beïnvloeden niet alleen hoe een probleem zich voordoet, maar ook hoe het het beste opgelost kan worden. Daarom is het belangrijk dat een vaste of interim bedrijfsadviseur alle mogelijke factoren in kaart brengt en dus inzicht heeft in de situatie.

14. Heeft een MBA-opleiding afgerond en genoeg ervaring

Om aan de slag te kunnen als bedrijfsadviseur heeft iemand een aantal kwalificaties nodig. Ten eerste moet hij of zij een bedrijfskundige master-opleiding hebben afgerond, waarbij de nodige kennis vergaard wordt. Vervolgens moet ook genoeg ervaring opgedaan worden, waarbij gemiddeld vijf jaar ervaring in de bedrijfsadvisering en tien jaar ervaring in de productiesector gevraagd wordt. Bedrijfsadviseurs moeten overigens ook bereid zijn om soms te reizen voor hun werk.

Met al deze verantwoordelijkheden, vaardigheden en kwalificaties zorgt een bedrijfsadviseur er binnen diverse bedrijven voor dat uiteenlopende vraagstukken worden opgelost om de gezondheid van een organisatie te stimuleren.